Niina Pehkonen on taustaltaan sairaanhoitaja. Ura vei kuitenkin IT:n pariin ja CGI:lle tuotepäälliköksi. Uramuutokseen vaikutti Niinan halu yhdistää työssään terveydenhuolto ja modernit teknologiat.

Niina Pehkonen, sairaanhoitaja ja IT-tuotepäällikkö
Niina Pehkonen toimii CGI:llä terveydenhuollon tuotepäällikkönä OMNI360-ratkaisujen parissa.

Niinan ura alkoi sairaanhoitajana, jolloin hän itse käytti kliinisessä työssään CGI:n potilastietojärjestelmää. Joitakin vuosia hoitajana toimittuaan hän alkoi kaivata uutta sisältöä työhönsä ja suoritti työnsä ohella informaatioteknologian lisäkoulutusta. Niina halusi pysyä perillä siitä, miten terveydenhuolto on lähitulevaisuudessa muuttumassa ja yhdistää koulutuksessa opittuja asioita sairaanhoitajan työhönsä.

Ura kehittyi asteittain uusien vastuiden ja työnantajien myötä yhä tietojärjestelmäpainotteisemmaksi, ja se toi hänet lopulta CGI:lle vuonna 2017. Hän aloitti ensin OMNI360 Kertomuksen tuoteasiantuntijana ja jo vuotta myöhemmin hänestä tuli tuotepäällikkö. ”Tällä hetkellä vastuullani ovat OMNI360 Kertomukseen liittyvät tuotehallinnan kehitykseen, ohjaukseen ja version julkaisuihin liittyvät tehtävät. Osaamisalueeni painottuu erikoissairaanhoidon puolelle”, Niina täsmentää.

”Tavoitteeni on sujuvoittaa potilastietoratkaisujen avulla kliinikoiden arkea, jotta heiltä vapautuu aikaa arvokkaalle potilastyölle. Tähän pystyn nyt paremmin vaikuttamaan tuotepäällikkönä ollessani”

Muutos siirtyä sairaalaympäristöstä tietojärjestelmätoimittajan palvelukseen oli suuri, mutta Niinalle oikea. Työtehtävien muutokset ja muuttuneet tehtävänkuvat ovat tulleet eteen vaiheittain ja tukeneet matkaa kohti nykyistä tehtävänkuvaa. Niina ikävöi entisessä työssään sitä, että omalla konkreettisella työllään hän pystyi auttamaan potilaita toipumaan sairaalassaolon aikana. Samalla hän kuitenkin kokee lähestyvänsä alaa uudesta näkökulmasta. 

”Tavoitteeni on sujuvoittaa CGI:n potilastietoratkaisujen avulla kliinikoiden arkea, jotta heiltä vapautuu aikaa arvokkaalle potilastyölle. Tähän pystyn nyt paremmin vaikuttamaan tuotepäällikkönä ollessani”, Niina kertoo. 

Avainasemassa vaiheittainen kehittäminen

CGI:n toimittamat erikoissairaanhoidon sekä perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmät elävät nyt uudistusten aikaa. OMNI360 päivityksiä tehdään nyt potilaskertomukseen ja asteittain potilashallintoon. Niina ymmärtää asteittaisen kehittämisen tärkeyden – oli kyseessä sitten henkilökohtainen urapolku tai sote IT:n uudistaminen. 

”Uudistukset on aina paloiteltava hallittavissa oleviin osiin. Vaiheittaisuus luo mahdollisuuden sopeutua muutoksiin asteittain ja se luo myös uudenlaista joustavuutta ja reagointikykyä. Liian suuri kokonaisvaltainen muutos luo epävarmuutta ja voi osoittautua kalliiksi vaihtoehdoksi. OMNI360 Kertomuksen vaiheittaisen uudistuksen myötä saamme yhdenmukaistettua CGI:n tarjoamia potilastietojärjestelmiä ja sitä kautta hyötyjä voidaan tunnistaa monella eri sektorilla”, Niina summaa.

Niina Pehkonen, sairaanhoitaja IT-tuotepäällikkö
Niinan oma terveydenhuollon tausta niin sairaanhoitajana kuin tietojärjestelmien käyttöönoton kouluttajanakin antaa ymmärrystä siihen, mitä sote-teknologialta vaaditaan.

Sote-tietojärjestelmien muutos on aina myös muutosjohtamisen ponnistus. Ihmiset on koulutettava käyttämään uusia järjestelmiä, ja tämä vaatii aikaa ja hyvää johtamisotetta.

”Jokainen tiedämme omien oppimiskokemuksiemme kautta, että opimme nopeammin ja olemme henkisesti valmiimpia muutokseen, kun muutos tapahtuu asteittain ja pohjautuu mieluiten sellaiseen, mistä meillä on jo aiempaa kokemusta. ”

Kliinikolta kliinikolle

Niinan mielestä hänen oma terveydenhuollon taustansa niin sairaanhoitajana kuin tietojärjestelmien käyttöönoton kouluttajanakin antaa ymmärrystä siihen, mitä sote-teknologialta vaaditaan. Hän haluaa olla mukana vaikuttamassa siihen, millaisia tuotteita CGI:llä on tarjota terveydenhuollon ammattilaisille. 

”Minusta on ilahduttavaa huomata, että pyrimme olemaan aidosti lähellä asiakasta. Haluamme pysyä perillä siitä, millaiseksi terveydenhuollon ammattilaiset kokevat järjestelmämme ja mitä kehitystä he niille toivovat.”

”Joskus kannattaa vain hypätä rohkeasti asioihin mukaan!” Niina summaa katsoessaan taaksepäin uratarinaansa.

 

Kehitämme teknologiaa aina ihmistä varten. OMNI360 mahdollistaa paremman ihmisten välisen kohtaamisen ja entistä eheämpiä työntekijä- asiakas- ja kansalaiskokemuksia.