Potilaskertomukseen kirjattujen tietojen tehtävänä on ennen kaikkea varmistaa, että potilaat saavat hyvää hoitoa ja tarvettaan vastaavaa palvelua. Siksi potilaskertomuksen on palveltava sujuvasti hoidon suunnittelua, järjestämistä, toteuttamista, seurantaa ja kehittämistä. Tietojen kirjaamisen ja selaamisen on oltava helppoa ja yksinkertaista. 

OMNI360 Kertomus antaa ammattilaiselle selkeän kokonaiskuvan potilaan tilanteesta ja mahdollistaa tietojen kirjaamisen sekä rakenteista että kuvailevaa tekstiä hyödyntämällä. Näin potilaan tilanteesta saadaan kirjattua sekä tarkat yksityiskohdat että ammattilaisen hienovaraisemmat havainnot ja tulkinnat.

OMNI360 Kertomus on ollut laajasti käytössä erikoissairaanhoidon puolella. Olemme uudistaneet OMNI360 Kertomusosuuden siten, että nyt samaa kokonaisuutta käytetään sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa. Ratkaisu sisältää laajan mahdollisuuden parametrisoida ja konfiguroida ratkaisua tarpeiden mukaan. OMNI360 Kertomus taipuu myös isojen organisaatioiden käyttöön, joissa halutaan tukea asioita yksikkökohtaisesti.

Kattavan potilaskertomuksen lisäksi OMNI360 Kertomus sisältää muun muassa:

  • lääkemääräykset
  • reseptit
  • hoitokertomuksen

Kertomuksen uudet toiminnallisuudet hyvinvointialueille:

  • Hyvinvointialuetasoiset tietojen konversiot terveydenhuollossa: Helpottavat käyttöönottoja, parantavat potilasturvallisuutta siirtymävaiheessa ja säästävät kustannuksia manuaalisen työn vähemisen kautta
  • Alueellinen tietojen katselu: Tiedot saadaan hyvinvointialuetasoisesti, eli käyttäjä saa potilaan kertomustekstitiedot yhteen näkymään oman organisaation tietovarastosta, alueen muista OMNI360 Kertomus -järjestelmistä ja potilastiedon arkistosta.
  • Alueellinen lääkitys: Tiedot saadaan hyvinvointialuetasoisesti. Käyttäjä näkee, missä OMNI60 Kertomusta käyttävässä organisaatiossa potilas on viimeksi ollut hoidossa ja pystyy muutamalla klikkauksella siirtämään lääkemääräykset rajapintoja pitkin omaan järjestelmään. 
  • Uudet kansalliset kehittämiskohteet hyvinvointialuetasoisesti: Olemme mukana kansallisessa kehittämistyössä ja edistämme yhdessä hyvinvointialueiden kanssa sopien uusien kansallisten kehittämiskohteiden edistämisestä huomioiden lakien ja säädösten asettamat aikatauluvaatimukset.

Asiakasorganisaatiot ja loppukäyttäjät ovat olleet mukana suunnittelemassa ja antamassa kehitysideoita OMNI360 Kertomuksen kehittämisessä. Hyödynnämme kehittämisessä myös CGI:llä työskentelevien kliinikoiden asiantuntemusta, jolloin on voitu varmistaa, että ratkaisu vastaa parhaalla mahdollisella tavalla sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon erityistarpeita.  

Täytä alla oleva lomake, ja olemme sinuun yhteydessä verkkotapaamisen sopimiseksi.