OMNI360 Kertomus tarjoaa kokonaisnäkymän potilaan tilanteeseen

 

Potilastietojen tehtävänä on ennen kaikkea varmistaa, että potilaat saavat hyvää hoitoa ja tarvettaan vastaavaa palvelua. Siksi potilaskertomusten on palveltava sujuvasti hoidon suunnittelua, järjestämistä, toteuttamista, seurantaa ja kehittämistä. Tietojen kirjaamisen ja tutkimisen on oltava helppoa ja ymmärrettävää.

OMNI360 Kertomus antaa ammattilaiselle selkeän kokonaiskuvan potilaan tilanteesta ja mahdollistaa tietojen kirjaamisen sekä rakenteista että kuvailevaa tekstiä hyödyntämällä. Näin potilaan tilanteesta saadaan kirjattua sekä tarkat yksityiskohdat että ammattilaisen hienovaraisemmat havainnot ja tulkinnat.

OMNI360 Kertomus on laajasti käytössä erikoissairaanhoidon puolella, ja nyt myös ensimmäinen OMNI360 Kertomuksen tuotantokäyttö on alkanut perusterveydenhuollossa. Tämä on hieno edistysaskel kohti alueellista ja reaaliaikaista perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden yhteistä kokonaisratkaisua!

Kattavan potilaskertomuksen lisäksi OMNI360 Kertomus sisältää muun muassa:

  • lääkemääräykset
  • reseptit
  • hoitokertomuksen

Perusterveydenhuollon asiakasorganisaatiot ja loppukäyttäjät ovat olleet mukana suunnittelemassa ja antamassa kehitysideoita OMNI360 Kertomuksen laajentamisessa perusterveydenhuollon käyttöön. Näin on voitu varmistaa, että ratkaisu vastaa parhaalla mahdollisella tavalla sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon erityistarpeita.  

Perusterveydenhuollon osalta OMNI360 Kertomusta on luotsannut eteenpäin tuotepäällikkö Anu Mäcklin. Anu on toiminut aiemmin perusterveydenhuollon parissa sovellusasiantuntijana ja sairaanhoitajana sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa.

”Keräämme jatkossakin käyttäjien kommentteja, joiden pohjalta ominaisuuksia ja kirjaamisprosesseja hiotaan vielä entistäkin paremmiksi. Järjestämme myös uusien toimintamallien pohjalta koulutuksia, jotta voimme tukea asiakkaita käyttöönottosuunnitteluissa ja itse käyttöönotoissa”, Anu summaa.

Järjestelmän vaiheittaisella uudistamisella mahdollistetaan se, että myös OMNI360 Kertomuksen asiakasorganisaatioiden toiminta voi uudistua hallitusti ilman liian suuria kertamuutosshokkeja. OMNI360 Kertomuksen kehitystyössä huomioidaan myös se, että nykyjärjestelmiin kirjatut tiedot ovat uudistuksien jälkeen hyödynnettävissä ja uusista toiminallisuuksista saadaan näin välittömästi kokonaisvaltaisia hyötyjä.

PYYDÄ ESITTELY

Täytä alla oleva lomake, ja olemme sinuun yhteydessä verkkotapaamisen sopimiseksi.