Tekoäly (artificial intelligence, AI) tarkoittaa koneen kykyä jäljitellä inhimillistä päättelyä. Tekoälyratkaisut oppivat, löytävät yhteyksiä ja pystyvät ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia tavoilla, joihin perinteisessä tietojenkäsittelyssä ei ole totuttu. Generatiivinen tekoäly, GenAI avaa aivan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja mahdollistaa innovatiivisia työn tekemisen tapoja. 

Käytännössä termiä "tekoäly" käytetään kuitenkin melko väljästi, ja se voi tarkoittaa eri asiayhteyksissä mitä tahansa sääntöpohjaista päättelyä tekevistä sovelluksista, ennustavaan analytiikkaan, koneoppimiseen tai muihin ihmisen päättelyä matkiviin sovelluksiin. 

Lähes 70% organisaatioiden tekoälypalveluiden ostajista harkitsee generatiivisen tekoälyn hyödyntämistä tai työskentelee aktiivisesti tekoälyn parissa.

Emme ole tunnistaneet yhtäkään toimialaa, jossa tekoälystä ei olisi hyötyä. Tekoälyä voidaan hyödyntää esimerkiksi asiakaspalvelussa puhetta tunnistavia chatbot-sovelluksia käyttäen. Tekoäly voi toimii kliinikon apuälynä esimerkiksi potilaan työkyvyttömyysriskiä arvioitaessa. Teollisuudessa ennakoiva kunnossapito ja automatisoitu laadunvalvonta vähentävät virheitä ja pienentävät tuotantokustannuksia.

Lue lisää: Tekoälyn tuloksellisuuden tukipilarit -artikkeli Kauppalehdessä

Tekoäly-osaksi-liiketoimintaa

Heikko tekoäly vs. vahva tekoäly

Kun puhutaan tekoälystä, viitataan yleensä ns. heikkoon tekoälyyn, eli sovellettuun tai kapea-alaiseen tekoälyyn, joka kykenee ratkaisemaan tai tekemään yhtä tehtävää kerrallaan. Tällaisia tehtäviä voivat olla esimerkiksi syöpäkasvainten tunnistaminen kuvista tai erilaisten yhtäläisyyksien tunnistaminen isosta määrästä dataa. Kaikki nykyiset tekoälyratkaisut perustuvat heikkoon tekoälyyn. 

Vahva tekoäly eli yleinen tekoäly tarkoittaa koneen kykyä jäljitellä kokonaisvaltaisesti inhimillistä älykkyyttä. Joskus sillä viitataan myös koneen kykyyn kehittää tietoisuus. Tutkimusprojekteja vahvan tekoälyn  kehittämiseksi on käynnissä, mutta edistyneimmätkin tämän hetken tekoälyratkaisut ovat vielä kaukana yleisestä tekoälystä.

Tekoälytutkimuksessa puhutaan joskus myös teknologisesta singulariteetista, jonka seurauksena kehittyy superäly. Jos ihminen kehittää itseään älykkäämmän järjestelmän, pystyisi järjestelmä teoriassa edelleen kehittämään vielä älykkäämmän järjestelmän, ja nopeasti toistuvat kehityssyklit kiihdyttäisivät muutoksen niin nopeaksi, että emme mitenkään pystyisi ennakoimaan tulevaa. 

Lue lisää: Pieni sanakirja tekoälystä

Tekoäly on yksi isoimpia ilmiöitä liiketoiminnassa - eikä sen merkitys tule lähivuosina pienenemään. Tekoälyn potentiaali on tiedetty jo pitkään, mutta nopeasti kehittyneet teknologiat ja esimerkit onnistumisista ovat herättäneet yritysten johdon siihen, että tekoäly voidaan todellakin valjastaa yritysten palvelukseen. Tekoälyyn ja edistyneeseen analytiikkaan vahvasti luottaneet yritykset ovat lähes poikkeuksetta suurimpia menestyjiä. Yhä koveneva kilpailu ja tehokkuusvaatimukset lisäävät painetta ottaa tekoäly käyttöön kaikissa yrityksissä. 

Tekoälyn liiketoiminnalliseen hyödyntämiseen on lukuisia eri vaihtoehtoja. Pääsääntöisesti tekoäly on liiketoiminnan tukijärjestelmä, joka muun muassa:

  • automatisoi, nopeuttaa ja tehostaa ajattelua vaativia työvaiheita
  • parantaa tuotteiden ja asiakaspalvelun laatua ja osumatarkkuutta
  • mahdollistaa kokonaan uudenlaisten liiketoimintamallien toteuttamisen kustannustehokkaasti
  • vähentää ihmisten tekemiä virheitä
  • tehostaa prosesseja ja optimoi palveluita, ja näin pienentää liiketoiminnasta koituvia kustannuksia
  • kasvattaa liikevaihtoa tunnistamalla uusia myyntimahdollisuuksia

Tekoälyn avulla voidaan analysoida lähes mitä tahansa dataa, paikallistaa toistuvia ilmiöitä, kuten asiakaspoistumaa tai sairaslomien ajoituksia, ja hyödyntää tätä tietoa liiketoiminnan kehittämisessä

Viekö tekoäly ihmisten työpaikat?

Yksi yleinen pelko liittyy siihen, että tekoälyn epäillään vievän ihmisten työpaikat. Ja totta on, että tekoälyn ansiosta tulemme tulevaisuudessa näkemään suuria yhteiskunnallisia mullistuksia

Tekoäly ei pysty tekemään mitään muita tehtäviä kuin ne, jotka sille on opetettu. Se ei ajattele itse eikä laajenna osaamistaan muihin asioihin. Toisaalta se osaa tehdä asioita, jotka ovat ihmiselle haastavia tai ehkä jopa mahdottomia - esimerkiksi tunnistaa vakuutuspetoksia tai ennakoida asiakkaan elämäntilanteen muutoksia.

Toimialojen välillä on paljon eroja siinä, miten tekoälyä hyödynnetään. Käyttötarkoitukset vaihtelevat aina asiakaskokemuksen kehittämisestä isojen teollisuusyritysten prosessien tehostamiseen. Eri toimialat voivat hyötyä tekoälystä esimerkiksi seuraavissa asioissa:

Sovellettu tekoäly on olennaisesti tiedon analysointia ja automaatiota, joten sen käyttömahdollisuudet ovat erittäin laajat. Tietoa, dataa, voidaan kerätä yrityksen omista järjestelmistä, mutta myös julkisista lähteistä.

Esimerkkejä tekoälystä