Yli 500 000 potilasta vuosittain hoitavan HUS:n pääosin sanelemalla tuottamat potilaskertomusmäärät ovat valtavat. OMNI360 Puheentunnistuksen todettiin jo pilotissa tuottavan erinomaisia tuloksia – säästöä ajassa ja rahassa, tehokkaampia työnkulkuja sekä parempia työntekijä- ja asiakaskokemuksia. Tekoälyn ansiosta sovellus kehittyy jatkuvasti, oppien jopa käyttäjänsä puhetavan.

Suomen ensimmäinen älykäs puheentunnistuspalvelu erikoissairaanhoidon kliinisessä toiminnassa otettiin käyttöön loppuvuodesta 2018 Peijaksen sairaalassa Vantaalla. Peijaksessa hyödynnettiin aluksi taustatunnistusta, ja edustatunnistukseen siirryttiin vaiheittain alkuvuodesta 2019. Puheentunnistus liitettiin osaksi Apotti-järjestelmää, mutta se on integroitavissa mihin tahansa potilastietojärjestelmään.

Arvioni mukaan jokaisesta noin 400 päivittäisestä sanelusta säästyy aikaa keskimäärin 15 minuuttia.

- Johannes Salminen, tietohallinnon kehittämispäällikkö ja vastuualuejohtaja, HUS

Turvallisesti eteenpäin

CGI:n ratkaisu mahdollistaa kaksi erityyppistä tapaa puheentunnistukseen. Näistä niin sanotussa edustatunnistuksessa saneltu teksti tunnistetaan ja tarjotaan reaaliaikaisesti sanelijansa tarkistettavaksi. Taustatunnistuksessa sanelijan puheesta muodostettu teksti välitetään tekstinkäsittelijälle, jonka tehtäväksi jää ainoastaan oikoluku ennen kuin teksti tallennetaan potilastietojärjestelmään. 

– Terveydenhuollon digitalisaation edelläkävijöinä tahdomme kokeilla HUSilla rohkeasti uutta. Puheentunnistuksen mahdollisuudet ovat lupaavat. Arvioni mukaan jokaisesta noin 400 päivittäisestä sanelusta säästyy aikaa keskimäärin 15 minuuttia. Odotusarvo koko organisaatiolle on merkittävä – puhumattakaan siitä, että koneäly tehostaa prosessia jatkuvasti, toteaa HUSin tietohallinnon kehittämispäällikkö ja vastuualuejohtaja Johannes Salminen.

Sanojensa mittaista palvelua

CGI:n puheentunnistuksen kokonaispalveluun sisältyvät tarvittavat ohjelmistot, laitteet ja palvelut sekä niiden tuki, ylläpito ja jatkokehitys. Jokaiselle käyttäjälle luodaan henkilökohtainen ääni- ja kielimalli, joita kehittynyt keinoäly jalostaa jatkuvasti. Palvelun käyttäjät voivat olla varmoja sekä datansa yksityisyydestä että tietoturvan laadusta niin omien kuin potilastietojenkin osalta. Palvelusta löytyvät sanastot niin erikoissairaanhoitoon, perusterveydenhuoltoon kuin sosiaalitoimelle, ja se pysyy ajan tasalla myös uusien sanastojen muodostuessa haastavaan suomen kieleen.

– CGI:n toimittama teknologia toimii ja tuottaa laadukasta tekstiä. Olen tyytyväinen saamaani palveluun, ja tiukoistakin paikoista on selvitty. Rohkaisen alamme toimijoita tutustumaan puheentunnistuksen tarjoamiin mahdollisuuksiin heidän kanssaan, Johannes sanoo. 

Asiakashyödyt:

  • Ajan- ja rahansäästöä: taustatunnistuksella keskimäärin 15 minuutin ajansäästö yksittäistä sanelua kohti, edustatunnistuksella saneluiden läpimenoaika paranee jopa 40 prosenttia verrattuna perinteiseen prosessiin. 

  • Tekstin tuottaminen helpottuu ja nopeutuu: kädet vapautuvat muuhun työhön.

  • Työnkulku tehostuu jatkuvasti: koneäly oppii jatkuvasti uutta, tekstin laatu paranee, termit yhtenäistyvät ja inhimilliset virheet vähenevät.

  • Kokonaisprosessi nopeutuu: ratkaisun ansiosta odotusajat jäävät historiaan.

  • Työntekijä- ja asiakaskokemus paranevat: aikaa vapautuu asiakaspalveluun ja suunnitteluun, työn kuormittavuus vähenee.

  • Voidaan liittää osaksi mitä tahansa potilastietojärjestelmää

Valmiina auttamaan:
Pipsa Raussi
040 172 3469
pipsa.raussi@cgi.com