Kimmo Alaniska

Kimmo Alaniska

Johtaja, sote-IT-ratkaisut

Tiedämme, että suurin osa sote-kustannuksista (80 %) syntyy sen väestön auttamisesta (10 %), jolla on paljon palvelutarpeita. Silti palveluja tuotetaan enimmäkseen tasapäisellä mallilla, joka enemmän lisää kuin purkaa ruuhkia. Suomen sote-koneessa on paljon tehottomuutta, häiriökysyntää ja tarpeettomia kustannuksia. On aika kääntää asetelma oikein päin.

Yleensä hoidon kaava on selkeä: noudatetaan käypähoitosuunnitelmia. Todellisuudessa suunnitelmien noudattaminen törmää aivan liian usein käytännön esteisiin. Hieman kärjistäen: palvelut eivät kohdennu niitä eniten tarvitseville, vaan niille, jotka onnistuvat tunkeutumaan läpi ajanvarauspalvelun pullonkaulan.

Esimerkiksi diabeteksessa suunnitelma tarkoittaa monelle potilaalle lääkärin vastaanottoa kerran vuodessa, laboratoriokäyntiä ja hoitajakontrollia. Tätä suunnitelmaa noudattamalla hoito on hallittua, vaikuttavaa ja kustannustehokasta. Teoriassa. Todellisuudessa nykyinen toimintamalli johtaa siihen, että vastaanotolla potilaalle ei varata seuraavia aikoja, vaan häntä ohjeistetaan varaamaan itse aika soittamalla ajanvaraukseen kuukausien kuluttua.

Kyky asioiden hoitamiseen vaihtelee yksilöllisesti eivätkä kaikki muista palata asiaan. Niille, jotka muistavat tai kykenevät, usein tarjolla on vain pahoitteluja: aikaa ei ole saatavissa tai se ei järjesty ilman sinnikkyyttä. Prosessin venyessä asiat monimutkaistuvat, huoli omasta terveydestä kasvaa, luottamus järjestelmään rapautuu ja potilaan elämänlaatu heikkenee. Samalla tarve ylimääräisiin päivystyskäynteihin kasvaa ja häiriökysynnän aiheuttamat kustannukset kasvavat.

Muutoksen tarve on ilmeinen. Miten muutos tehdään?

Lähtökohdaksi on otettava asiakaskysyntä ja -segmentointi. Keskiössä ovat paljon apua tarvitsevien palvelusuunnitelmat. Kysyntää vastaan suunnitellaan resurssit sekä palvelutuotanto nykyistä automaattisemmiksi.

Palvelusuunnitelmapohjaisen toimintamallin avulla pystytään paremmin kohdentamaan palvelut niille, jotka palveluita eniten tarvitsevat ja jotka niistä eniten hyötyvät. Asiakkaan palvelusuunnitelma rakennetaan parhaan hoitokäytännön mukaisesti ja tarvittavat ajanvaraukset tehdään etukäteen. Osa toimenpiteistä tehdään digitaalisia palveluja, kuten etävastaanottoja, hyödyntäen.

CGI:n sote-IT-ratkaisujen johtaja Kimmo Alaniska
Palvelusuunnitelmapohjaisen toimintamallin avulla palvelut pystytään kohdentamaan paremmin niitä eniten tarvitseville.

Teknisenä sydämenä ja mahdollistajana tällaiselle toimintamallille on moderni, Suomen soteen suunniteltu asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Hyvän käytettävyyden ja automaation lisäksi todelliset teholoikat piilevät järjestelmien kyvyssä sujuvoittaa koko palveluketjua.

"Todelliset teholoikat piilevät järjestelmien kyvyssä sujuvoittaa koko palveluketjua."

Kun hoitokäytännöt ja -käynnit ohjelmoidaan järjestelmään, asiakkaalla on hoitopolku tiedossa ja luottamus siihen, että hänestä pidetään huolta. Näin palveluiden häiriökäyttö ja resurssien kulutus vähenevät. Samalla kertaa resursseja vapautuu myös kirjavan akuuttikysynnän ruuhkattomampaan hoitamiseen.

Saimme soteen hallinnollisen uudistuksen, joka mahdollistaa siirtymisen palvelusuunnitelmapohjaiseen soteen. Nyt on aika kääntää ajatukset ja prosessit uuteen asentoon sekä valjastaa IT-järjestelmät tätä tukemaan. Meillä tämä näkyy OMNI360-asiakas- ja potilastietojärjestelmän kehittämisessä. Teemme päivittäin työtä sen eteen, että teknologiamme tukevat Suomen sote-palvelutuotannon tarpeita paitsi tänään myös tulevaisuudessa.

 

 

Kehitämme teknologiaa aina ihmistä varten. OMNI360 mahdollistaa paremman ihmisten välisen kohtaamisen ja entistä eheämpiä työntekijä-, asiakas- ja kansalaiskokemuksia.

Kirjoittajasta

Kimmo Alaniska

Kimmo Alaniska

Johtaja, sote-IT-ratkaisut

Vastaan CGI:llä asiakas- ja potilastietojärjestelmistä, eli OMNI360-ratkaisuistamme. Ydinosaamistani ovat sote-IT sekä ohjelmistoliiketoiminta ja ketterä ohjelmistoliiketoiminnan kehittäminen. Missioni on rakentaa uusia ratkaisuja, jotka tuovat aitoa lisäarvoa terveydenhuolto- ja hyvinvointipalveluihin.