HUS on Suomen suurin terveydenhuoltoalan toimija. Sen tehtävä yliopistosairaalana on kehittää uusia hoitoja ja taata suomalaisille tulevaisuudessakin maailman kustannustehokkaimmat terveyspalvelut. HUSin monivuotisena IT-palveluiden ja digitaalisuuden kumppanina CGI auttaa HUSia toteuttamaan strategian mukaisia asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia palveluja potilaille, terveydenhuoltoalan ammattilaisille ja hyvinvointialueille.  

medical professional using tablet to view diagnostic images

 

Yhdessä aina askeleen edellä

HUSissa työskentelee lähes 27 000 ammattilaista yli 300 erilaisessa ammatissa, ja se vastaa erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun alueella noin 2,2 miljoonalle ihmiselle. Lisäksi HUSin yksiköihin on keskitetty valtakunnallisesti useiden harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito.

CGI ja HUS ovat tehneet läheistä ja pitkäjänteistä yhteistyötä aivan HUSin perustamisesta, vuodesta 2000 lähtien. CGI vastasi yli noin 20 vuoden ajan HUSin käyttämän ja CGI:n kehittämän ja toimittaman Uranus-potilastietojärjestelmän tuesta, ylläpidosta, kehityksestä ja käyttöpalveluista. CGI:n ja HUSin yhteistyö jatkuu yhä monilla eri saroilla. Kaiken kaikkiaan HUSissa on käytössä CGI:n kautta 14 järjestelmäpalvelutoimitusta, jotka ovat jatkuvan palvelun ja kehityksen piirissä.

CGI:n tuottamia palveluja hyödynnetään niin kliinisen toiminnan, henkilöstöhallinnon, käyttöpalvelujen ja tietoturvan kuin tutkimuksen data-analytiikankin tukena.

Tekoälyllä lisää tehokuutta ja luotettavuutta

Yksi uusista, innovatiivisista projekteista on tekoälyn hyödyntäminen aivoverenvuotojen tunnistamisessa. Koska magneettikuvaus ei voi korvata tietokonekerroskuvausta eikä perinteinen kuvankäsittely riitä tietokonekerroskuvien analysointiin, tarvitaan tekoälyä. CGI:n asiantuntijat yhdessä HUSin kliinikoiden kanssa opettivat tekoälyn havaitsemaan pienimmätkin verenvuodot pikselitasolla. Jotta tämä olisi mahdollista, neuroverkkoon syötettiin riittävän suuri otos tomografiakuvia, joista osassa kysymyksessä on aivonverenvuoto ja osassa ei.

Tekoäly suorittaa analyysin sekunnin murto-osissa, säästäen onnistuneen hoidon kannalta kriittistä aikaa, kun ratkaisu tulevaisuudessa saadaan käyttöön. 
 

Tekoälyä käytetään myös muun muassa HUS:in puheentunnistuspalvelussa. HUS on ollut maailmanlaajuisestikin edelläkävijä puheentunnistuspalvelujen hyödyntämisessä. CGI:n toimittama oppiva OMNI360 Puheentunnistus -palvelu mahdollistaa kaksi erityyppistä tapaa puheentunnistukseen. Edustatunnistuksessa saneltu teksti tunnistetaan ja tarjotaan reaaliaikaisesti sanelijansa tarkistettavaksi. Taustatunnistuksessa sanelijan puheesta muodostettu teksti välitetään tekstinkäsittelijälle, jonka tehtäväksi jää ainoastaan oikoluku ennen kuin teksti tallennetaan potilastietojärjestelmään. Jokaiselle käyttäjälle luodaan henkilökohtainen ääni- ja kielimalli, jota kehittynyt keinoäly jalostaa jatkuvasti.

CGI:n tekoälyratkaisujen avulla HUS on onnistunut säästämään kuluissa, vapauttamaan resursseja hoitotyöhön ja tuomaan uusia työkaluja diagnosoinnin tueksi.

 

HUS luottaa CGI:n osaamiseen monien ydintoimintojensa digitaalisissa ratkaisuissa 

 

 

  1 Kliinisen toiminnan tukijärjestelmät

  • HUS otti käyttöön ensimmäisenä Suomessa CGI:n tuottaman tekoälyyn nojaavan OMNI360 Puheentunnistus -palvelun erikoissairaanhoidon kliinisessä toiminnassa. CGI:n ratkaisu mahdollistaa kaksi erityyppistä tapaa puheentunnistukseen. Näistä niin sanotussa edustatunnistuksessa saneltu teksti tunnistetaan ja tarjotaan reaaliaikaisesti sanelijansa tarkistettavaksi. Taustatunnistuksessa sanelijan puheesta muodostettu teksti välitetään tekstinkäsittelijälle. Ratkaisun ansiosta on saavutettu merkittävää ajansäästöä ja saatu tehostettua työnkulkua.
  • CGI on toteuttanut HUSille OMNI360 Tiedonjakopilvi -ratkaisun, joka on yhdistetty Kanta-arkkitehtuuriin. Se mahdollistaa kuvantamistiedostojen hyödyntämisen operatiivisten järjestelmien yli tietoturvallisesti potilaan suostumukset huomioiden. Keskitetyn rajapinnan kautta laaja tietosisältö on saatavilla ja tuotavissa potilastietojärjestelmän käyttäjien ulottuville.

 

 2 Tuki- ja henkilöstöhallintojärjestelmät

  • CGI vastaa puitesopimusten kautta muun muassa HUSin sairaala-apteekin, välinehuollon, palkanlaskennan, työvuorojen ja lomien suunnittelun sekä ruokahuollon järjestelmien ylläpidosta ja jatkuvasta kehittämisestä.
  • Pitkäaikaisen yhteistyön myötä CGI:lle on muodostunut syvällinen ymmärrys HUSin toiminnasta ja käytössä olevista järjestelmistä, minkä ansiosta HUSille tärkeät integroinnit eri järjestelmien välillä ja yhteentoimivuus pystytään ottamaan huomioon kaikessa kehittämisessä.

  3 Käyttö- ja kyberturvallisuuspalvelut 

  • CGI:llä on sopimus HUSin kanssa vaativista asiantuntijapalveluista, kuten tietoarkkitehtuuri-, tietoturvatestaus ja pääsynhallinta.
  • CGI:n kokeneet ja sertifioidut tietoturvakonsultit auttavat organisaatiota esimerkiksi uhkien- ja riskienhallinnassa, erilaisten tarkastusten ja auditointien toteuttamisessa, vaatimuksenmukaisuudessa, Bug Bounty -ohjelmien suunnittelussa ja toteuttamisessa, kyberturvallisuuskulttuurin ja tietoturvatietoisuuden sekä tietoturvallisuuden jatkuvassa kehittämisessä.

   4 Tekoälypalvelut

  • CGI tukee HUSia tekoälyn mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Tekoälyä käytetään muun muassa HUSin puheentunnistuspalveluissa ja maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisessa uudessa työkalussa, jota kehitetään lääkärien avuksi aivoverenvuotojen tunnistamiseen.
  • CGI:n tekoälyratkaisujen avulla HUS on onnistunut säästämään kuluissa, vapauttamaan resursseja hoitotyöhön ja tuomaan uusia työkaluja diagnosoinnin tueksi.

 

CGI on vuosien varrella tarjonnut meille luotettavaa palvelua, joka auttaa meitä pysymään digitaalisen kehityksen kärjessä. CGI:llä on myös merkittävä asema HUSin CleverHealth Network -yhteisössä, jossa olemme yhdessä onnistuneet kehittämään maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisia, kliinistä työtä helpottavia tekoälyratkaisuja", kertoo tietohallintojohtaja Harri Karjalainen HUS:sta