AWS re:Invent on Amazonin koulutus- ja verkostoitumistapahtuma, joka kerää asiantuntijoita sekä tekniseltä että business-taustalla. AWS re:Inventin sessiotyypit ovat breakout, chalktalk, workshop, gameday ja jam.

Sessiot

Breakout-session on luentotyyppinen, jossa käydään lähinnä luennoitsijan vetämänä läpi session pääteemaa, jonka aikana voi esittää kysymyksiä.

Chalktalk on vähän kuin breakout-sessio, mutta se on interaktiivinen eli puhujat kyselevät yleisöltä kysymyksiä, jotka vaikuttavat sisältöön jonkin verran.

Workshopissa tehdään yleensä itsekseen tehtäviä, mutta tarvittaessa on mahdollista saada apua paikalla olevilta workshopin pitäjiltä.

Gameday on pelillistetty oppimistapahtuma, jossa ei enää workshoppien tavoin tehdä tehtäviä itsenäisesti, vaan neljän hengen tiimeissä. Tehtävien suorituksia ja tekemättä jättämisiä pisteytetään. Niissä Gameday-sessioissa, joihin itse osallistuin ei joutunut kirjoittamaan riviäkään koodia vaan hivenen muuttamaan sitä, eli esimerkiksi poistamaan kommenttimerkin rivin alusta.

Jamit tuntuvat olevan vähän kuin Gamedayt, mutta tehtävät ovat vaikeampia ja niissä voi joutua koodaamaan rajapintakutsuja. Esimerkiksi tänä vuonna jouduin tekemään lambdan, joka lataa tiedoston, poistaa henkilötiedot ja tallentaa tiedoston toiseen s3 buckettiin.

Vähemmän teknisen osaajan ei siis välttämättä kannata valita workshoppia, gamedaytä tai jamia, vaan breakout- ja chalktalk-sessio, ja osallistua lisäksi ruokapöytäkeskusteluihin. Teknisemmän henkilön taas kannattaa ottaa myös näitä mukaan ja oppia tekemisen kautta. Yleensä myös session koodi kertoo, mitä kuulijakunnalta odotetaan. Jos kyseessä on 400-sessio, niin yleensä niihin vaaditaan teknisempää osaamista ja aiempaa kokemusta aiheesta.

Omat nostot

Itse juuri Machine Learning -sertifikaatin suorittaneena halusin tutustua kvanttikoneiden hyödyntämiseen koneoppimisessa, ja kävin kuuntelemassa muutaman aiheeseen liittyvän session. AWS:n bracketille julkaistiin uusi kvanttikonetyyppi, jossa ensimmäisellä laserilla kiinnitetään atomit paikalleen ja toisella voidaan siirtää niitä siten, että 256 atomia voidaan kontrolloida samaan aikaan. Koska näiden atomien tila muuttuu vain ensimmäisen latauksen yhteydessä, voidaan niitä käyttää kvanttilaskennassa. Lopputulema kuitenkin näiden sessioiden perusteella tuntuu olevan se, että kvanttikoneissa on edelleen joko liikaa kohinaa tai muuten eivät tue tarpeeksi monimutkaisia malleja, ja käytännössä tätä työtä tehdään ainakin 3-7 vuotta niin sanotuilla "quamtum inspired" -algoritmeilla, eli emuloidaan. Tulokset ovat kuitenkin olleet rohkaisevia, sillä malleilla ollaan saatu 7% yksikköä parempi tarkkuus (presission), kuin "tavalliseen" tapaan luoduilla malleilla.

Amazon EKS Anywhere

EKS Anywhere -sessiossa käytiin lähinnä läpi, kuinka palvelu on rakennettu ja sitä voi käyttää on-premissä. EKS kuitenkin tarvitsee yhteyden AWS:n koska se joutuu ns. soittamaan kotiin 7 päivän välein. Tämä on mahdollistettu muuttamalla Kuberneteksen oletusasetuksia. Suurin hyöty EKS Anywheren käytöstä tulee siitä, että AWS hoitaa päivityspolun ja pitää huolen, että EKS:ään liitetyt paketit ovat aina versiopäivityksen yhteydessä yhteensopivia. Pienoisena yllätyksenä mainittiin, että snowball edgessä on pian mahdollista ajaa EKS:llä töitä.

AWS reInvent and Salesforce

Sessioista positiivisesti yllätti Santanderin digitaalinen transformaatio, jossa kerrottiin, kuinka hienosti he pystyivät integroimaan AWS Connectin ja koneoppimistyökalut Salesforcen työkaluihin ja täten tarjoamaan asiakaspalvelijalle lisätietoa. Taustalla nämä palvelut käyttivät AWS:n alustaa, joita Salesforce hyödynsi omissa tuotteissaan. Tällaiset sessiot ovat hyviä myös vähemmän teknisille henkilöille, eli käydään läpi korkealla tasolla, mitä ollaan tehty. Monessa yrityksessä kun on jonkinlainen asiakastuki, niin aihe todennäköisesti kiinnosti monia.

AWS re:Invent and Netfix

Netfixin Chaos Engineering -sessio ei myöskään pettänyt. Itse olisin kuitenkin kaivannut hivenen demomaista sessiota pelkän powerpoint-esityksen sijaan. Session pääteemana oli Netflixin uudempi kaaostestaus. Näissä hyödynnettiin canary deploymenttia, kutsujen lisäinformaatiota, josta näkyy, jos jokin vaihe ei toiminut oletetusti ja retry, jolla kutsu voidaan lähettää toiselle versiolle. Mikäli kutsu lähetetään toiselle versiolle backendissä, lisätään paluukutsuun tästä tieto, jolloin frontend osaa käsitellä kutsun oikein.

AWS re:Invent 2019 vs. AWS re:Invent 2022

Miten AWS re:Invent 2022 sitten erosi vuoden 2019 re:Inventistä? Tässä välissä toki ollut vain yksi paikan päällä pidetty re:Inventti, mutta mielestäni 2022 oli oiva jatkumo 2019 re:Inventille. 2019 AWS julkaisi ominaisuuden, jolla lambdan kylmästartteja saadaan laskettua, ja nyt 2022 julkaistiin snapstart, jolla lyhennetään jopa 90% kylmästartin ajasta. Molempina vuosina julkaistiin koneoppimiseen uusia työkaluja, mutta nyt painotus oli selvästi no-etl työkaluissa ja datan siirtämisessä, kun 2019 uudet palvelut keskittyivät lähinnä valmiiksi tuodun datan käsittelyyn. Sustainability, eli niin sanotut vihreät arvot olivat myös nyt selkeästi isommin esillä kuin 2019. Tällä kertaa itselle ei kuitenkaan tullut mitään sellaista yksittäistä wau-elämystä, kuten 2019 CDK aiheutti, mutta kyllä tästä monia uusia asioita tuli tutuiksi, joita voimme asiakkaillemme suositella.

Vuonna 2019 AWS:n iltapäiväohjelmassa re:Playssä oli aivan mahtava drone-show, mutta ilmeisesti nykyisen maailmantalouden ja -tilanteen vuoksi joistain asioista on jouduttu karsimaan. Hyvänä puolena kuitenkin se, ettei tärkeistä asioista oltu tänäkään vuonna säästelty.

AWS re:Invent

Loppusanat

Perjantaiaamuna olikin sitten aika lähteä kohti Suomea. AWS re:Invent ei taaskaan jättänyt kylmäksi, ja itse jäin taas ihmettelemään, kuinka hyvin Amazon on saanut organisoitua tapahtuman yli 50 000 osallistujalle. Ei voi kuin nostaa hattua!

Kirjoittajasta

Ossi Ala-Peijari

Ossi Ala-Peijari

Ossi Ala-Peijari toimii CGI:llä pilviarkkitehtina. Hänellä on kokemusta eri pilvipalvelualustoista useamman vuoden ajalta, mutta enimmäkseen hän on keskittynyt AWS:ään. Tämän lisäksi Ossilta löytyy kokemusta parin vuoden ajalta asiakkaiden konesaleihin luoduista sovelluksista. Hybridiympäristöt ovat tätä kautta tulleet myös tutuiksi kuten myös sovellusten nostot pilveen.