Primary tabs

Mukautuvaa ja kustannustehokasta palkanlaskentaa

CGI HR Palkat sopii keskisuurille ja suurille yrityksille tehokkuutensa ja käytettävyytensä ansiosta. Palkanlaskentaohjelma on toimialariippumaton soveltuen eri työehtosopimusten säännöksiin. Lisäksi palkanlaskentaohjelma mukautuu helposti muuttuvaan lainsäädäntöön sekä asiakaskohtaisiin tarpeisiin. Pääkäyttäjä voi vaivattomasti tehdä esimerkiksi uusien työehtosopimusten vaatimia muutoksia järjestelmän parametreja tai raporttien ohjauksia muuttamalla.

Uuden palkanlaskentaohjelman valintaamme vaikutti haastavat liittymät uuteen HR-järjestelmään ja useat erilaiset työehtosopimukset. Näihin haasteisiin CGI pystyi löytämään ratkaisut. Yhteistyö on sujunut hyvin ja jatkamme järjestelmän kehitystä CGI:n kanssa edelleen.

Case Alma Media

 

Automatisoidut toiminnot palkanlaskijan tukena

CGI HR Palkat on helppokäyttöinen, pitkälle automatisoitu palkanmaksuohjelma. Monia toimintoja voidaan automatisoida käyttäjän tarpeiden mukaisesti. Esimerkiksi erilaisten toimintojen ketjuttaminen ajojonoiksi tehostaa järjestelmän käyttöä. Liittymien teko on yksinkertaista parametroitavien liittymärajapintojen avulla ja käyttäjä voi tehdä uusia liittymiä myös itsenäisesti. Lisäksi järjestelmä mahdollistaa erityyppisten vakio- tai toistuvaistapahtumien muodostamisen automaattisesti, jolloin manuaalinen tapahtumien syöttö minimoituu ja palkkaprosessi tehostuu.

Palkanlaskentaohjelman etusivulla on ilmoitustaulu ja vuosikello. Ilmoitustaululle voidaan luoda käyttäjille kohdistettuja tehtäviä, tiedotteita ja herätteitä. Vuosikellon avulla puolestaan voidaan aikatauluttaa palkanlaskennan prosesseja - se ohjaa sekä muistuttaa toimimaan määritellyn aikataulun mukaisesti. Ohjeet ja aikataulut löytyvät tällöin helposti yhdestä paikasta. Vuosikellosta näkee kätevästi visualisoituna tulevat, keskeneräiset ja valmiit prosessit.

Palkanlaskentaohjelma sisältää lakisääteiset ja yleisesti tarvittavat tilastot. Lisäksi voidaan määritellä vapaavalintaisia raportteja kaikista järjestelmän sisältämistä tiedoista. Palkkatapahtumat ovat järjestelmässä syöttötarkkuudella, jolloin raportteja voidaan muodostaa kulloinkin halutuista tiedoista ja ajanjaksoista joustavasti.

 

Palkanlaskentaohjelman edut asiakkaillemme

  • Pitkälle automatisoidut toiminnot

  • Laajat analysointi-, raportointi- ja massapäivitysmahdollisuudet

  • Lakisääteiset ja yleisesti tarvittavat tilastot

  • Palkanlaskennan prosessien aikatauluttaminen vuosikellon avulla

  • Toiminnot parametroitavissa eri työehtosopimusten ja asiakkaiden tarpeiden mukaan

  • Valmiit ja muokattavissa olevat rajapinnat mahdollistavat ohjelman integroinnin käyttäjän toimesta

  • Uudet ominaisuudet nopeasti käyttöön, ohjelmaversiot 1-2 kertaa vuodessa

  • Helposti laajennettavissa, osa CGI HR -kokonaisuutta

 

Palkat palveluna

Tarjoamme palkkahallinnon ratkaisuja myös Palveluna-konseptilla (Software as a Service). Palveluna on kustannustehokas ja joustava tuotantoympäristö, jonka kautta on mahdollista käyttää palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon itsepalvelusovelluksiamme ilman erillisiä työasema asennuksia.

Kokonaisvaltaisessa palkkapalvelussa puolestaan hoidamme koko HR- ja palkkaprosessit puolestanne! Ei huolta sijaisuuksien hoidosta, osaamisen ylläpidosta tai järjestelmien versiopäivityksistä. Siirtämällä HR- ja palkkatoiminnot CGI:lle, asiantuntijoilta vapautuu aikaa oikeaan liiketoiminnan kehittämiseen. 

 

Palaute asiakkailtamme on kiittävää

  

Auttaako palkkajärjestelmänne tekemään työn tehokkaammin vai kaipaavatko palkkaprosessinne kehitystä?

Ota yhteyttä:

Ville Mäkinen
Sales manager
v.makinen@cgi.com
+358408467660

 

Tutustu myös muihin CGI HR -ratkaisuihimme

CGI HR -kokonaisratkaisu

Katso kaikki palvelumme HR:lle ja palkanlaskentaan

Tästä takaisin CGI:n palkanlaskennan pääsivulle