Miten pienentää henkilöriskiä, säästää kiinteissä kustannuksissa ja tehostaa palkanmaksua? Vastauksen tarjoaa Suomen suurin palkkapalveluiden tuottaja Silta, joka maksaa luotettavasti ja täsmällisesti 120 000 palkkaa kuukausittain.

Tänä päivänä yritykset haluavat varmistaa menestymisensä keskittymällä ydinliiketoimintaan ja hankkimalla tukifunktiot palveluna. Kyseinen trendi näkyy myös HR- ja palkanlaskentapalveluissa.

"Palkanlaskennan muuttuneen roolin myötä tätä tärkeää toimintoa ei ole perusteltua pitää ainoastaan yhden tai kahden ihmisen varassa. Esimerkiksi pitkät sairaspoissaolot tai yllättävät irtisanoutumiset kasvattavat palkanlaskentaan liittyvää henkilöriskiä," toteaa CGI:n HR- ja palkkaohjelmistojen kehittämisestä vastaava johtaja Vesa Kotilainen. Tällä hetkellä palkanlaskentasektori kärsii työvoimapulasta, mikä tekee haavoittuvuusriskistä entistä suuremman.

Pienemmät kiinteät kulut ja parempia työntekijäkokemuksia

Yrityksen koosta riippuen säästöjä syntyy henkilöstökuluista sekä palkanlaskentaan liittyvistä järjestelmäinvestoinneista ja -lisenssimaksuista. Palkanlaskennan ostaminen palveluna on taloudellisesti järkevää yrityksessä, jossa palkansaajien määrä ylittää kolmensadan.

“Jos yrityksessä on esimerkiksi 2 000 palkansaajaa ja neljä palkanlaskijaa, yhdenkin poisjääminen voi aiheuttaa merkittäviä ongelmia. Palkanlaskenta-alan suurena toimijana tunnistamme osaavan työvoiman saatavuuteen liittyvät haasteet. Ne varmasti korostuvat itse palkanlaskentaa pyörittävissä yrityksissä”, arvioi Sillan myyntijohtaja Jussi Jaakkola.

Valitsemalla ulkoisen palkkapalvelun yritys ei pelkästään vapaudu palkanlaskennasta, vaan myös siihen olennaisesti liittyvästä osaamisen ja järjestelmien kehittämisestä sekä ylläpidosta. 

Valitsemalla ulkoisen palkkapalvelun yritys ei pelkästään vapaudu palkanlaskennasta, vaan myös siihen olennaisesti liittyvästä osaamisen ja järjestelmien kehittämisestä sekä ylläpidosta. Sillan ja CGI:n tiivis kumppanuus takaa onnistuneen integraation ja tietoturvalliset palkkapalvelut, joiden avulla varmistetaan säännöllinen palkanmaksu.

Kustannussäästöjen ohella ulkoinen palkanlaskenta auttaa palkanlaskennan pullonkaulojen tunnistamisessa ja niihin liittyvien prosessien kehittämisessä. Virheetön ja oikea-aikainen palkanmaksu puolestaan parantaa henkilöstön työntekijäkokemusta ja vahvistaa yrityksen positiivista työnantajamielikuvaa, jonka merkitys korostuu erityisesti ammattitaitoisesta työvoimasta kilpailevilla toimialoilla.

Sillan ja CGI:n kumppanuus varmistaa operatiivisen erinomaisuuden

Osana Administer-konsernia toimiva Silta Oy tarjoaa kattavasti palkkahallinnon ja henkilöstöhallinnon palveluja, joita hyödyntävät sekä kansainväliset suuryritykset että erikokoiset suomalaiset yritykset. Yhtenä Sillan käyttämistä palkkajärjestelmistä eli CGI Palkat -ratkaisulla maksetaan yhteensä jopa puolet kaikista Suomen palkoista.

"Palkanlaskennassa hyödynnetään kasvavissa määrin automaatiota ja tekoälyä. Niiden avulla on mahdollista karsia palkanlaskennan rutiininomaisia tehtäviä ja nopeuttaa rahan kiertosykliä, mikä on tutkimusten mukaan yksi tulevaisuuden merkittävistä trendeistä."

“Palkanlaskennassa hyödynnetään kasvavissa määrin automaatiota ja tekoälyä. Niiden avulla on mahdollista karsia palkanlaskennan rutiininomaisia tehtäviä ja nopeuttaa rahan kiertosykliä, mikä on tutkimusten mukaan yksi tulevaisuuden merkittävistä trendeistä,” sanoo Kotilanen. Näiden kyvykkyyksien lisäksi tietoa yhdistellään useista integroiduista järjestelmistä. Palkanlaskija tuo oman osaamisensa kaiken tämän päälle ja tarttuu mahdollisiin poikkeamiin. Hänen toimenkuvansa on muuttunut rutiinityön suorittajasta oman alansa asiantuntijaksi”, jatkaa Jaakkola.

Sillan palkkapalveluiden käyttöönotto onnistuu helpoiten liikkeen luovutuksella. Tällöin asiakkaan palkkahallinto ja sen henkilökunta siirtyvät suoraan Sillalle. Näin taataan palkanmaksun häiriötön jatkuminen sekä varmistetaan hiljaisen tiedon siirtyminen uudelle palveluntoimittajalle.

“Liikkeen luovutus on ainoa sataprosenttisesti turvallinen tapa siirryttäessä omasta palkanlaskennasta ulkoisen palkkapalvelun käyttöön. Näin toimittaessa palvelun aloittaminen nykyisen palkanmaksujärjestelmän puitteissa tapahtuu käytännössä heti. Siitä siirtyminen CGI Palkat -järjestelmään sekä datamigraatio ja tarvittavien integraatioiden toteuttaminen kestää puolesta vuodesta vuoteen”, kertoo Jaakkola.

Sillan ja CGI:n pitkäaikainen yhteistyö on syventynyt vuosien saatossa läheiseksi kumppanuudeksi, jossa molemmilla on oma vahva roolinsa. CGI tarjoaa palkanlaskennan alustan palveluna, jonka avulla palkanlaskenta onnistuu aina ajallaan ja oikeellisesti. CGI kehittää myös aktiiviesti palveluun kuuluvaa ohjelmistoa. Lisäksi Silta ja CGI tekevät läheistä yhteistyötä asiakasprojekteissa, hyödyntäen molempien osapuolten teknisestä ja kaupallisesta osaamista.

Haluatko keskustella kanssamme palkkaulkoistuksen mahdollisuudesta? Ota yhteyttä!

Tutustu CGI Palkat -ohjelmistoon

Tutustu Sillan palkanlaskentapalveluun