CGI Voice of Our Clients 2022 kokoaa vuoden aikana yritysjohtajien kanssa käymiemme lähes 1700 keskustelun havainnot yhteen. Haastattelemamme johtajat edustavat eri toimialoja ja maantieteellisiä alueita. Nämä strategiset keskustelut tarjoavat ainutlaatuista tietoa organisaatioiden näkemyksistä makrotrendien vaikutuksiin, alan trendeihin ja prioriteetteihin sekä innovaatioinvestointeihin, muun muassa.

Tähän julkaisuun on koottu haastattelujen pohjalta nousseet asiakkaiden liiketoimintaan tällä hetkellä kaikkein merkittävimmin vaikuttavimmat makrotrendit.

Makrotrendit, joilla on merkittävä* vaikutus organisaatioiden toimintaan

66 % 
Teknologia ja digitalisaatio;
erityisesti asiakkaiden kasvavat odotukset digitalisaatiota kohtaan
49 % 
Väestörakenteen muutos;
erityisesti väestön ikääntyminen ja
osaajapula
39 %
Ilmastonmuutos,
mukaan lukien energiasiirtymä
ja
vähähiilisyystavoitteet
30 %
Toimitusketjun uudelleenkonfigurointi riskien vähentämiseksi ja joustavuuden lisäämiseksi
12 %
Deglobalisaatio,
joka kotiuttaa
osan tavaroiden ja palvelujen tuotannosta

Yllä olevat makrotrendit vaikuttavat kaikkiin toimialoihin, mutta niiden painoarvo vaihtelee, minkä vuoksi jokaisen makrotrendin kohdalla tarvitaan toimialakohtaista tarkastelua ja lähestymistapaa. Lue lisää tulevaisuuttamme muokkaavista makrotrendeistä

Lisää asiakashaastatteluihin perustuvia näkemyksiä makrotrendeistä sekä eurooppalaisten ja amerikkalaisten johtajien vastausten vertailun voit lukea Insights on the impacts of macro trends -koosteesta.

 

* Arvosana 8 tai korkeampi asteikolla 1-10, jossa 10 on korkein.