Sami Isoherranen

Sami Isoherranen

Kehitysjohtaja, teollisuuden toimiala

Teollisuus haluaa digitalisoitua, mutta tavoitteiden konkretisoituminen on johdon mielestä hidasta. Kuluttajapaineet ja uusi teknologia ovat viitoittamassa tietä kohti vauhdikkaampaa kehitystä.

Suomen teollisuudessa digitalisaatio on ehdoton ykköstrendi, joka on pysynyt vakaana jo useamman vuoden ajan. Sen imussa ovat nousemassa myös kyberturvallisuus ja investoiminen uusiin tuotteisiin ja palveluihin.

Tätä taustaa vasten on hätkähdyttävää huomata, että CGI:n Voice of Our Clients -tutkimuksen mukaan vuonna 2021 vain 15 prosenttia teollisuuden johtajista koki oman organisaationsa digitalisaation ja digistrategian toteuttamisen edenneen merkittävästi. Kasvavat kuluttajapaineet ovat kuitenkin ohjaamassa toimintaa vahvasti tähän suuntaan.

Teollisuuden liiketoimintaprioriteeteissa korostuvat edelleen toiminnan optimointi ja tehokkuuden varmistaminen. Uutena nousevana top viisi trendinä sekä Suomessa (4.) että vielä voimakkaammin maailmalla (2.) on asiakaskokemuksen parantaminen. Perinteinen tuotekehitys on Suomessa säilynyt prioriteeteissä asiakaskokemuksen edellä, mikä kertoo osaltaan suomalaisen teollisuuden painottumisesta B2B-liiketoimintaan.

 

Legacy-järjestelmät jarruttavat kehitystä

Suomalaisen teollisuuden liiketoimintatavoitteiden saavuttamista hidastavat edelleen monet pehmeät tekijät, kuten organisaatiokulttuuri ja -rakenne sekä eri toimintojen siiloutuminen. Listan kakkossijalta löytyvät vanhat IT-järjestelmät ja niiden asettamat rajoitukset.

Kestävän kehityksen merkitys organisaation jatkuvuudelle rankattiin tutkimukseen liittyvässä kyselyssä erittäin korkealle. Yli 71 prosenttia globaalin teollisuuden johtajista arvioi sen olevan avainasemassa puhuttaessa organisaation kyvystä jatkaa toimintaansa ja arvon tuottamista asiakkaille myös tulevaisuudessa. Kyseessä on vuosien myötä tapahtunut radikaali muutos, joka korostuu vieläkin voimakkaammin suomalaisessa teollisuudessa, missä vastaava luku oli 86 prosenttia.

Liiketoiminnan näkökulmasta kehityksen ykkösprioriteetteja ovat digitalisoituminen ja tiedon liikkuminen yli organisaatiorajojen. Tämän parissa teollisuusyritysten IT-sektori tulee työskentelemään tiiviisti lähivuosina. Teollisuuden IT:n kärkitavoitteeksi nousi tänä vuonna IT-applikaatioiden modernisointi, joka näkyy muun muassa suomalaisten teollisuusyritysten halukkuutena siirtyä perinteisistä ERP-järjestelmistä pilvipohjaisiin ratkaisuihin.

 

Digitaalisilla investoinneilla enemmän ketteryyttä ja joustavuutta

IT:n näkökulmasta kyberturvallisuus ja analyyttiset kyvykyydet ovat nousevia teemoja ja osaamisalueita. Teollisuuden niihin tekemät investoinnit eivät ole vielä suuria, mutta kiinnostus niiden kehittämiseen on vahvalla kasvu-uralla. Päätään nostavat myös uudet ja ketterät toimintamallit (SaaS, PaaS, Agile), joita käytetään suomalaisessa teollisuudessa muuta maailmaa aktiivisemmin. Näitä panostuksia on perusteltua jatkaa pandemian jälkeisessä maailmassa.

Teollisuuden liiketoimintatavoitteiden saavuttamista tukevat myös investoinnit laadukkaaseen ja helposti saatavilla olevaan dataan. Tämän saavuttaminen edellyttää selkeää ja kokonaisvaltaista strategiaa datan hallinnasta, säilyttämisestä, jakamisesta ja omistajuudesta. Rakentamalla datan jakamista helpottavia ekosysteemejä teollisuuden toimijat pystyvät löytämään mahdollisuuksia uusille liiketoimintamalleille ja tulovirroille.

Kestävä kehitys kannattaa ottaa liiketoiminnan ytimeen määrittämällä sille konkreettinen ja määrätietoinen strategia. Analytiikalla ja älykkäällä automaatiolla on keskeinen rooli toiminnan avoimuuden ja jäljitettävyyden parantamisessa sekä sitä kautta kuluttajien ja muiden sidosryhmien luottamusta on mahdollista parantaa.

Samalla on hyvä nopeuttaa vanhojen sovellusportfolioiden nykyaikaistamista ja luoda yritykselle selkeä strategia pilviratkaisujen hyödyntämiseen. Kehittämällä kyberturvallisuuskulttuuria teollisuussektori pystyy vastaamaan tehokkaasti kyberuhkien kasvaviin riskeihin ja valmistautumaan Industry 4.0:n tulemiseen.

 

CGI:n Voice of Our Clients -keskusteluissa CGI:läiset tapaavat vuosittain eri toimialojen johtajia ympäri maailmaa saadakseen kuulla heidän näkemyksensä niistä trendeistä, jotka vaikuttavat heidän organisaatioihinsa ja toimialoihinsa. Vuonna 2021 näitä keskusteluja käytiin lähes 1 700 kappaletta ja ne jakautuvat tasaisesti liiketoiminta- (46%) ja IT-johtajien (54%) välillä. Näitä keskusteluja analysoimalla CGI on tuottanut raportin, joka tiivistää eri toimialojen trendit ja painopisteet sekä antaa suosituksia digitaalisen matkan nopeuttamiseen.

Kirjoittajasta

Sami Isoherranen

Sami Isoherranen

Kehitysjohtaja, teollisuuden toimiala

Hei, olen Sami Isoherranen ja vastaan CGI:llä Heavy Industry -yksikön kehityksestä. Intohimoni on tehostaa asiakkaidemme prosesseja, parantaa tuottavuutta ja synnyttää uutta liiketoimintaa digitaalisilla ratkaisuilla. Keinovalikoimaani kuuluvat toimialakonsultointi, valmistavan teollisuuden ratkaisut, kuten tuotekehityksen- ja tuotannon järjestelmät sekä yritystiedon hallinta (EDM). Ota yhteyttä minuun, kun haluat etsiä ...