CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

Digitaalinen transformaatio on monessa vakuutusyhtiössä hyvässä vauhdissa. Muutos nähdään ennen kaikkea tilaisuutena palvella asiakkaita entistä paremmin useissa eri kanavissa.

Digitalisaatio ja sen mahdollistamat uudet tuotteet ovat vakuutustoimialan keihäänkärki, jonka avulla yritykset pyrkivät vastaamaan asiakaskunnan kasvaviin odotuksiin. Sen perässä seuraavat vakuutussektorille tyypilliset trendit, kuten kulujen ja kulusuhteen optimointi sekä lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Vakuutusalan liiketoiminnan tärkeimpien kehitystrendien listalle on noussut myös toimialan arvoketjun laajentaminen. Tämä tarkoittaa panostuksia ekosysteemeihin ja ulkopuolisten kumppanien hyödyntämistä vakuutusyhtiöiden asiakasprosessien kehittämisessä. Myös kyberturvallisuus ja sen merkitys löytyvät vakuutustoimialan viiden merkittävimmän trendin joukosta.

Datasta ja automaatiosta uutta virtaa asiakasprosesseihin

Vakuutusalan liiketoiminnan ja IT:n prioriteetit eroavat jonkin verran toisistaan, mutta niitä yhdistävänä merkittävänä tekijänä jatkaa edelleen monesta eri osatekijästä koostuva asiakaskokemus. Siihen sisältyvät muun muassa end-to-end automaatio ja datan hyödyntäminen esimerkiksi tuotteiden tarjonnassa, hinnoittelussa ja asiakasprosesseissa.

Liiketoiminnassa korostuvat alan regulaatioon liittyvät asiat sekä ekosysteemit. Vastaavasti IT:n puolella pidetään tärkeänä järjestelmien modernisointia ja yksinkertaistamista, palvelun laatua ja luotettavuutta sekä kyberturvallisuutta.

Perinteisesti vakuutustoimialan digitalisaation taso ja sen hyödyntäminen eivät ole sijoittuneet kovinkaan korkealle muihin sektoreihin vertailtaessa. Suunta on nyt kuitenkin oikea, sillä CGI:n Voice of Our Clients -tutkimuksen perusteella vakuutusalan toimijoiden digitalisaatiostrategiat tuottavat merkittäviä tuloksia.

Vastuullisuuden merkitys lähellä yleistä keskiarvoa

Vastuullisuus on vakuutustoimialalla tärkeä ja ajankohtainen aihe, johon ovat myötävaikuttamassa EU:ssa vuonna 2023 voimaan tulevat ESG (Environmental, Social, and Governance) -määräykset. Henki- ja eläkevakuutuksissa vastuullisuuden ja siitä johdettavan lisäarvon merkitys koetaan tällä hetkellä suuremmaksi kuin vahinkovakuutuksissa.

Suurimmat mahdollisuudet piilevät asiakaspolkujen digitalisaatiossa

Vakuutustoimialan IT:n tulevat investoinnit keskittyvät data-analytiikkaan, digitaaliseen transformaatioon ja uusiin innovaatioihin, joiden avulla esimerkiksi terästetään asiakaskokemusta. Vakuutusyhtiöt aikovat panostaa myös toiminnan optimointiin, mikä tarkoittaa investointeja järjestelmien modernisointiin, pilveistymiseen ja hallittuihin ylläpitopalveluihin.

Tulevien vuosien suurimmat mahdollisuudet vakuutusalan digitalisaatioon liittyvät:

  • asiakaspolkujen digitalisointiin, 
  • eri kanavien digitaalisiin sovelluksiin, 
  • dynaamisen hinnoittelun kaltaisten uusien työkalujen käyttöön sekä
  • datan hyödyntämiseen.

 

CGI:n Voice of Our Clients -keskusteluissa CGI:läiset tapaavat vuosittain eri toimialojen johtajia ympäri maailmaa saadakseen kuulla heidän näkemyksensä niistä trendeistä, jotka vaikuttavat heidän organisaatioihinsa ja toimialoihinsa. Vuonna 2021 näitä keskusteluja käytiin lähes 1 700 kappaletta ja ne jakautuvat tasaisesti liiketoiminta- (46%) ja IT-johtajien (54%) välillä. Näitä keskusteluja analysoimalla CGI on tuottanut raportin, joka tiivistää eri toimialojen trendit ja painopisteet sekä antaa suosituksia digitaalisen matkan nopeuttamiseen.

Kirjoittajasta

CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

CGI on kansainvälisesti suomalainen digitalisaatiokumppani.  Suomessa noin 3 800 asiantuntijaa konsultoivat asiakkaitamme liiketoiminnan ja ICT-ratkaisujen kehittämisessä. Tällä profiililla julkaisemme kirjoituksia CGI:n eri asiantuntijoilta.