Alati kehittyvän lainsäädännön, toimitusketjujen uudelleenjärjestelyn, kestävän kehityksen ja osaajapulan kaltaiset trendit edellyttävät yrityksiltä uusia liiketoimintamalleja ja työn tekemisen tapoja.

Samaan aikaan teknologian nopea kehitys mullistaa asiakaslähtöisyyden mahdollisuuksia. Jotta organisaatiot voivat kohdata asiakkaansa ja vastata aitoon kysyntään, tulee arvoketjun vastata nykypäivän odotuksia.

Digitalisaation edelläkävijät luovat arvoa asiakkailleen varmistamalla, että digitaalinen transformaatio lävistää kokonaisvaltaisesti organisaation kaiken toiminnan.

 

Digitalisaation edelläkävijät:

  • Johtavat kulttuurinmuutosta koko organisaatiossa ja tuovat teknologian liiketoiminnan ja prosessien ytimeen
  • Ajattelevat asiakas ja kansalainen edellä
  • Uudistavat arvoketjujaan teknologian avulla
  • Panostavat kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja kestävään kehitykseen
  • Edistävät ketteriä toimintatapoja

Tulevaisuuttamme muokkaavat makrotrendit

Liiketoimintajohtajat käyttävät resursseja ymmärtääkseen tulevaa mahdollisimman hyvin. Analysoidaan asiakastietoja. Ennustetaan teollisuuden ja teknologian trendejä. Laaditaan erilaisia skenaarioita sisältäviä laskelmia ja analyyseja. Kaikki tämä, jotta tuleva olisi mahdollisimman hyvin ennustettavissa ja siten hallittavissa ja hyödynnettävissä. 

Laadimme ennakoinnin avuksi artikkelin, johon kokosimme viisi merkittävintä globaalia yritysten toimintaympäristöön konkreettisesti vaikuttavaa makrotrendiä sekä keskeisimmät toimialakohtaiset muutostrendit.

Lataa artikkeli

Viisi askelta kohti kokonaisvaltaista digitalisaatiota

Mihin yritysten tulee panostaa saavuttaakseen kilpailuetua? Mitä valtionhallinto sekä kunnat ja kaupungit voivat tehdä edistääkseen asukkaidensa taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia?

Vastaus on kokonaisvaltainen digitaalinen transformaatio.

Se ei kuitenkaan ole vain teknologiahanke, vaan ajattelutavan muutos, joka kattaa organisaation mission, strategian, kulttuurin sekä toimintatavat ja prosessit. 

Oppaastamme löydät viisi askelta, joihin keskittymällä optimoit digitaalista arvoketjuasi ja kuljet kohti kokonaisvaltaista digitalisaatiota.

Lataa opas

Autamme sinua digitalisoimaan arvoketjusi

Digitaalinen transformaatio

Tutustu

Liiketoimintakonsultointi

Tutustu

Managed IT ja IT-ulkoistuspalvelut

Tutustu

Tietoturva ja kyberturvallisuus

Tutustu

Ketterät menetelmät

Tutustu

Pilvipalvelut ja hybridi-IT

Tutustu

Hyperautomaatio

Tutustu

Dataohjattu liiketoiminta

Tutustu

Mitä edelläkävijät tekevät toisin?

CGI Voice of Our Clients -tutkimuksessa haastattelemme vuosittain lähes 1 700 liiketoiminta- ja IT-johtajaa. Haastattelujen perusteella tietyt ominaisuudet korostuvat edelläkävijöissä.

Digitalisaation edelläkävijät:

  • Ajattelevat asiakaslähtöisesti ja mukauttavat toimintamallinsa asiakashyöty edellä
  • Lähestyvät liiketoiminnan transformaatiota holistisesti arvoketjun päästä päähän
  • Modernisoivat ja yksinkertaistavat toimitusketjujaan
  • Panostavat kyberturvallisuuteen, tietosuojaan sekä kestävään kehitykseen

Lue lisää digitalisaation edelläkävijöiden ominaisuuksista

Ihminen tutkii liiketoimintadataa tabletilta - Digitaalisten edelläkävijöiden ominaisuudet.

Digitaalisten edelläkävijöiden ominaisuudet

consultant leading a discussion on insights-led decisions

CGI nimetty digistrategian konsultointipalveluiden merkittäväksi toimijaksi

Digitaalisen muutoksen läpivientiin liittyy monenlaisia haasteita. Tämä on johtanut digitaalisten strategioiden konsultointipalvelujen kysynnän kasvuun. Vastauksena kysyntään International Data Corporation (IDC) julkaisi IDC MarketScape: Worldwide Digital Strategy Consulting Services 2021 Vendor Assessment -arviointinsa.

Merkittävä osa IDC MarketScape -arviointia on digipalvelujen ostajien käsitysten analysointi. CGI:n keskeisinä vahvuuksina asiakkaat mainitsivat näkemyksellisyyden käytännönläheisyyden sekä konsulttien korkean osaamisen.

Lue lisää arvioinnista