Maailmanlaajuinen markkinatutkimusyritys IDC julkaisi vuoden 2021 IDC MarketScape: Worldwide Digital Strategy Consulting Services 2021 Vendor Assessment -arviointinsa

Näinä ennennäkemättöminä aikoina yhä useammat organisaatiot eri sektoreilla investoivat digitaalisiin strategioihin edistääkseen ketteryyttä, innovointia ja kasvua. CGI Voice of Our Clients 2021 -tutkimuksessa 1700 yritys- ja IT-johtajan henkilökohtaisten haastattelujen perusteella vuoden 2021 tärkeimmäksi trendiksi mainittiin digitalisoituminen asiakkaiden ja kansalaisten odotusten täyttämiseksi. Havaintojemme mukaan digistrategioiden konkretisoituminen liiketoimintaa tukeviksi toimenpiteiksi kiihtyy, ja niiden osuus on noussut 16 prosentista vuonna 2020 20 prosenttiin vuonna 2021. Vaikka digistrategioiden tulosten saavuttaminen on nopeutunut vuodesta toiseen, haasteita on edelleen, sillä 80 prosenttia asiakkaista ei koe, että heidän strategiansa tuottavat tuloksia.

Paine digitalisointiin ja lukuisat digistrategian toteuttamiseen liittyvät haasteet ovat johtaneet digitaalisen strategian konsultointipalvelujen kysynnän kasvuun. Vastauksena tähän kysyntään International Data Corporation (IDC) julkaisi vuoden 2021 IDC MarketScape: Worldwide Digital Strategy Consulting Services 2021 Vendor Assessment -arviointinsa.

Asiakaspalaute digistrategian konsultointipalveluistamme

Merkittävä osa IDC MarketScape -arviointia on ostajien käsitysten analysointi. CGI:n asiakkaiden mainitsemat kolme keskeistä vahvuutta ovat näkemyksemme, toimintasuuntautuneisuutemme ja ihmisten laatu.

Asiakkaat sanoivat työstämme seuraavaa:

  • "CGI on todella hyvä ymmärtämään meitä; he sopeutuivat hyvin toimintaympäristöömme, joka on hyvin poliittinen. Sisäisessä organisaatiossamme oli paljon muutoksia, ja he sopeutuivat hyvin näihin muutoksiin."
  • "CGI ei tuo minulle mitään geneeristä. He todella pyrkivät mukauttamaan lähestymistapansa erityisiin strategisiin tarpeisiimme; heidän neuvonsa ovat hyvin konkreettisia."
  • "He ovat todella hyviä sovittamaan omat etunsa yhteen meidän etujemme kanssa; he työskentelevät ahkerasti seitsemänä päivänä viikossa. CGI:n antama näkemys auttoi minua laatimaan kolmivuotisen strategisen suunnitelman. Se ei ollut pelkkä raportti, vaan todella osuva."
  • "CGI:n digitaalisen strategian konsulttien kanssa tekemämme työ on ollut erinomaista. He työskentelivät ahkerasti digitaalisen strategiamme kehittämiseksi ja sen viemiseksi teoriasta käytännön toteutukseen."

Arvioissa todetaan, että olemme "hyvä valinta organisaatioille, jotka etsivät käytännönläheistä ja toimintaan suuntautunutta konsulttia, joka keskittyy vahvasti teknologiseen muutokseen."