2023 CGI Voice of Our Clients

Tammi-maaliskuu on aikaa, jolloin kutsumme asiakkaitamme keskustelemaan heidän toimialaansa ja liiketoimintaansa vaikuttavista strategisista teemoista kanssamme. Nämä vuotuiset keskustelut antavat laajuudessaan ainutlaatuisen näkemyksen niin globaalien makrotrendien kuin toimialakohtaisten tekijöiden vaikutuksesta liiketoiminnan ja IT:n painopisteisiin sekä investointisuunnitelmiin.

Viimeisen viiden vuoden aikana olemme käyneet yli 8000 CGI Voice of Our Clients -keskustelua, joista on kertynyt tietopankkiimme yli miljoona yksittäistä vastausta.

Tämän johdosta voimme tehdä kattavan analyysin sekä yksityiskohtaisempia raportteja nykytilasta, mutta myös trendien ja painopisteiden vuotuisista muutoksista niin globaalisti kuin toimialoittain.

CGI Voice of Our Clients -keskusteluiden tuloksena tarjoamme asiakkaillemme vuosittain juuri omaan toimialaan olennaista ja omaan tilanteeseen parhaiten sopivaa tietoa

  1. makro- ja toimialatrendeistä sekä liiketoiminnan ja IT:n painopisteistä globaalisti sekä maa- ja toimialakohtaisesti 
  2. samalla toimialalla toimivien verrokkiyritysten parhaista käytännöistä 
  3. ajankohtaisista eri toimialoilla ja maantieteellisillä alueilla nousevista teemoista, kuten digistrategioista, liiketoiminnan ketteryydestä, automaatiosta, pilvipalveluista ja kyberturvallisuudesta sekä niiden nykytilasta ja tärkeydestä sekä
  4. verrokkidataa aiemmilta vuosilta.
     

Tämän vuoden keskustelut on juuri käyty, ja saamme kevään kuluessa käyttöömme taas uunituoreet raportit ja analyysit. Niitä odotellessa käy tutustumassa edelleen ajankohtaisiin vuoden 2022 Voice of Our Clients -löydöksiin:

Tabletti, josta nainen lukee Viisi tulevaisuuttamme muokkaavaa makrotrendiä -artikkelia.

 

Hyödynnä CGI Voice of Our Clients -tutkimuksen tuloksia oman liiketoimintanne kehittämisessä!