Juha Salmi, CGI

Juha Salmi

SOTE-tiedonhallinnan arkkitehti

Sosiaali- ja terveysala on murroksessa ja jatkaa uudistumistaan digitalisaation ja sote-uudistuksen viitoittamalla tiellä. Asiakas- ja työntekijäkokemuksen parantaminen on toimialan suurin painopiste. Lisäksi sote-sektori panostaa data-analytiikkaan, joka mahdollistaa tarkemman ja turvallisemman hoidon.

 

Kuluneen kolmen vuoden ajan sote-sektorin globaalit trendit ovat pysyneet pitkälti samoina.

Kärjessä jatkaa edelleen asiakastarpeiden täyttäminen digitalisaation avulla, mutta CGI:n haastattelemien toimialajohtajien mukaan sen painoarvo on hienoisessa laskussa. Samoilla linjoilla kulkevat myös kyberturvallisuus sekä toimintojen ja palveluiden yhteentoimivuus ja standardit.

Suomen sote-sektorilla digitalisaatio koetaan merkitykseltään kansainvälistä suuntausta suuremmaksi trendiksi. Ketään tuskin yllättää myöskään se, että sote-uudistus ja sen tuomat muutostarpeet ovat ponnahtaneet kotimaisen trendilistauksen kakkoseksi.

Kotimaisten sote-sektorin toimijoiden kiinnostus tietojen ja laitteiden vahvaan suojaamiseen on kasvussa.

Kolmanneksi sijoittuu kyberturvallisuus, jonka ympärillä käyty vilkas keskustelu on kasvattanut kotimaisten sote-sektorin toimijoiden kiinnostusta tietojen ja laitteiden vahvaan suojaamiseen.

Väestön ikääntyminen ja siihen liittyvät budjettipaineet koetaan erityisesti julkisella sektorilla isoksi asiaksi.

 

Data-analytiikan ja kyberturvallisuuden merkitys kasvaa

Globaalin sote-sektorin liiketoiminnan prioriteettien kärjessä on asiakaskokemuksen parantaminen ja asiakkaiden tukeminen erityisesti kotona ja kotihoidossa. Nousussa on myös data-analytiikka ja sen hyödyntäminen toiminnan tehostamiseksi ja kustannusten alentamiseksi. Digitalisaation eteneminen puolestaan nostaa kyberturvallisuuden arvoa.

Suomen osalta sote-sektorin liiketoiminnan prioriteettien marssijärjestys on pitkälti samanlainen. Asiakaskokemus ja kotihoidon vahvistaminen löytyvät myös meillä ykkössijalta. Sen sijaan data-analytiikan mahdollisuuksien ja sote-uudistuksen painoarvo korostuu suomalaisella sote-sektorilla kansainvälistä toimintaympäristöä enemmän.

Sote-sektorin IT:n prioriteeteista digitalisaatio ja sen avulla tapahtuva toimintojen automatisointi sekä saavutettavat kustannussäästöt ovat olleet aiempina vuosina yksi toimialan johtavia teemoja. Digitaalisen transformaation painoarvo on edelleen kasvussa sekä globaalisti että Suomessa. IT-prioriteettien nousevia trendejä ovat liiketoiminnan tapaan analytiikka sekä IT:n modernisaatio sekä järjestelmien että toimintatapojen osalta.

 

Suomi on edellä digitalisaatiostrategian hyödyntämisessä

CGI:n Voice of Our Clients -tutkimuksen globaalisti tärkeimmät havainnot koskevat terveydenhuollon asiakas- ja työntekijäkokemuksen parantamisen merkityksen korostumista. Palveluntarjoajien ja sairaaloiden keskuudessa sen arvo kasvoi vuoden takaisesta 76 prosentista huimaan 93 prosenttiin.

93 % terveydenhuollon toimijoista aikoo panostaa asiakas- ja työntekijäkokemuksen parantamiseen.

Yhteensä 58 prosenttia vastaajista ilmoitti, että heidän organisaatiollaan on määritelty digitalisaatiostrategia. Kasvua edelliseen vuoteen nähtiin tässä kategoriassa yhdeksän prosenttia.

Tutkimukseen osallistuneista vastaajista 20 prosenttia koki digitalisaatiostrategian tuottavan tuloksia, kun vuosi sitten vastaava tulos oli 14 prosenttia. Suomen sote-sektorin osalta digitalisaatiostrategia löytyi huomattavasti useammasta organisaatiosta (73 %). Myös sen tuottamien tulosten osalta Suomessa yllettiin globaalia lukua korkeammalle eli 22 prosenttiin.

 

Mihin sote-ala panostaa tulevaisuudessa?

Seuraavan kolmen vuoden merkityksellisiksi painopisteiksi nousivat:

  • asiakas- ja työntekijäkokemuksen parantaminen (93 %),
  • keskittyminen ja investoiminen integraatioihin ja yhteentoimivuuteen (79 %) sekä
  • data-analytiikan hyödyntäminen tarkemman ja turvallisemman hoidon tarjoamiseksi (79 %).

Suomessa sote-sektorin näkymät ovat asiakas- ja työntekijäkokemuksen osalta samanlaiset (90 %), mutta data-analytiikan mahdollisuudet (80 %) ovat integraatioita (70 %) vahvemmin esillä.

 

CGI:n Voice of Our Clients -keskusteluissa CGI:läiset tapaavat vuosittain eri toimialojen johtajia ympäri maailmaa saadakseen kuulla heidän näkemyksensä niistä trendeistä, jotka vaikuttavat heidän organisaatioihinsa ja toimialoihinsa. Vuonna 2021 näitä keskusteluja käytiin lähes 1 700 kappaletta ja ne jakautuvat tasaisesti liiketoiminta- (46%) ja IT-johtajien (54%) välillä. Keskusteluja analysoimalla CGI on tuottanut raportin, joka tiivistää eri toimialojen trendit ja painopisteet sekä antaa suosituksia digitaalisen matkan nopeuttamiseen.

Kirjoittajasta

Juha Salmi, CGI

Juha Salmi

SOTE-tiedonhallinnan arkkitehti

Olen Juha Salmi ja työskentelen CGI:llä sosiaali- ja terveysalan tiedonhallinnan arkkitehtina. Minulla on yli 20 vuoden kokemus tiedonhallinnan haasteisiin vastaamisesta ja toimintalähtöisen IT:n rakentamisesta viitekehysten hyödyntämisen ja käytännön kokemuksen kautta. Työskentelen sote-alan projekteissa muun muassa tiedonhallinnan, tiedolla johtamisen, kokonaisarkkitehtuurin, ...