In English

Matkahuolto toteutti digiloikan on-premise -ratkaisuista pilveen hallitusti ja ripeällä aikataululla. Onnistuneella muutoksella haetaan kasvua, kustannussäästöjä sekä uutta potkua palveluiden kehittämiseen.

Vuosi 2020 jää historiaan koronaviruksen lisäksi verkkokaupan ennätysmäisestä kasvusta. Parhaimmillaan verkkokauppaa seuraavat indeksit paljastivat useiden kymmenien prosenttien kasvupiikkejä, eikä tahdin uskota hiipuvan. Ilmiö on näkynyt positiivisesti Matkahuollon tarjoamien pakettipalveluiden kysynnässä.

“Kuluttajat ja kauppiaat ovat nyt tottuneet verkkokauppaan, joten sen suosio tulee todennäköisesti jatkumaan poikkeusolojen päätyttyä. Volyymivetoisella logistiikka-alalla tämä tarkoittaa kilpailun lisääntymistä”, arvioi Matkahuollon CIO & CDO Mika Rajanen.

Vuonna 1933 toimintansa aloittaneella Matkahuollolla on matkustajapalveluiden lisäksi vahva asema Suomen sisälogistiikassa, mikä on mahdollistanut yhteistyösopimukset suurten kansainvälisten toimijoiden kanssa. Verkkokaupan ja pakettiliikenteen positiivinen noste vauhdittaa myös Matkahuollon tuote- ja palvelukehitystä, missä uudella teknologialla on merkittävä rooli.

Kilpailuetua digitaalisesta käyttäjäkokemuksesta

Pakettiliikenteen digitalisoitumisen myötä asiakkailla on tänä päivänä mahdollisuus seurata ja ohjata tilauksiaan mobiilisti. Matkahuollon tavoitteena on kehittää tätä käyttäjäkokemusta edelleen entistä paremmaksi ja saumattomammaksi.

“Koko toimialalla tavarat ovat liikkuneet pitkään pelkästään logistiikan ehdoilla. Esimerkiksi automatisointia on tehty, mutta irrallaan kuluttajien tarpeista. Tämä on se osa-alue, johon haluamme kiinnittää entistä enemmän huomiota”, kertoo Rajanen.

Vuonna 2019 aloitettu Matkahuollon liiketoiminnan digitalisointi on vyörynyt eteenpäin huimalla vauhdilla. Perinteisistä on-premise -ratkaisuista ja tytäryhtiö Trimicon puitteissa tehdystä IT-palvelujen rakentamisesta on loikattu nopealla aikataululla pilvimaailmaan ja cloud native -kehittämiseen. Matkahuollon strategiseksi ulkoistuskumppaniksi valikoitui CGI.

“CGI:llä on paljon pilviosaamista ja kokemusta sovelluskehittämisestä. Näitä molempia kyvykkyyksiä on tarvittu meidän suuressa muutoshankkeessamme”, sanoo Rajanen.

CGI:llä on paljon pilviosaamista ja kokemusta sovelluskehittämisestä. Näitä molempia kyvykkyyksiä on tarvittu meidän suuressa muutoshankkeessamme. 

Konesalista pilveen noin puolessa vuodessa

IT-palvelujen siirron suunnittelu aloitettiin toukokuussa 2020, jolloin myös 17 Matkahuollon tytäryhtiön Trimicon työntekijää siirtyvät vanhoina työntekijöinä CGI:lle. Elo-lokakuussa  järjestelmäpalvelut vietiin perinteisestä palvelinympäristöstä AWS-pilveen. Tässä työvaiheessa hyödynnettiin AWS:n parhaisiin käytäntöihin pohjautuvaa CGI:n migraatiomallia, joka mahdollisti nopean ja katkottoman siirtymän.

“Matkahuollon koko tuotantoympäristö saatiin ajettua pilveen lokakuun loppuun mennessä ja heti marraskuussa aloitettiin uudenmuotoiset palvelut. Kaikki siirrot sujuivat onnistuneesti ja laaditun aikataulun puitteissa”, iloitsee Rajanen.

Matkahuollon koko tuotantoympäristö saatiin ajettua pilveen lokakuun loppuun mennessä ja heti marraskuussa aloitettiin uudenmuotoiset palvelut. 

Henkilöstö- ja järjestelmäsiirtojen lisäksi Matkahuolto on nostanut esiin tieto- ja kyberturvallisuusasiat, joiden osalta CGI:n kanssa solmittuun sopimukseen sisältyvät CGI:n kyberturvallisuuskeskuksen (SOC) palvelut. Perinteisten infra-, loppukäyttäjä- ja sovelluspalveluiden ohella sopimus kattaa uusien palvelujen kehittämisen.

Nyt toteutetussa pilvimigraatiossa CGI operoi Matkahuollon pilviympäristöä kustannustehokkaasti sovelluskehityksen ohessa ja CloudOps-mallin mukaisesti. Seuraavassa vaiheessa on tarkoitus lähteä uudistamaan sovellusarkkitehtuuria pilvinatiiviksi.

“Matkahuollon digitaalinen kiihdytys tuo säästöjä sekä investointien että pilvipalveluiden dynaamisen skaalautuvuuden muodossa. Kokonaisuudistus luo myös entistä paremmat edellytykset uusien digitaalisten palvelujen ja ratkaisujen kehittämiseen, asiakaskokemuksen parantamiseen sekä liiketoiminnan kasvattamiseen”, Rajanen kiteyttää.

 

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa

Kristoffer Vasara
+358 40 820 1356

kristoffer.vasara@cgi.com