Datahubin sertifiointipalvelu on menestystarina, josta olemme ylpeitä.
Löytyi oikeat henkilöt, sopiva alusta ja oikea konsepti palvelun kehitykseen ja käyttöönottoon. Markkinaosapuolten sertifiointi meni yli odotusten, ja palvelu tulee olemaan keskeisessä roolissa, kun datahub-järjestelmään kehitetään uusia palveluja.”

Fredrik Södö, erikoisasiantuntija, Fingrid Datahub Oy

 

Uusi testaus- ja sertifiointipalvelu auttaa sähköyhtiöitä varmistamaan datahub-yhteensopivuutensa ja samalla liiketoimintansa jatkuvuuden.

Fingrid vastaa sähkön siirrosta Suomen kantaverkossa. Yhtiö tarjoaa sopimusasiakkailleen eli sähköntuottajille, verkkoyhtiöille ja teollisuudelle yhtenäisen sähkökaupan tarjousalueen. Yksi Fingridin tarjoamista palveluista on keskitetty tiedonvaihtoalusta datahub, jonka käyttöönotto tulee sähkömarkkinaosapuolille pakolliseksi vuonna 2022.

Helpottaakseen tulevan datahub-siirtymän edellyttämää sertifiointi- ja testaustarvetta Fingridin lanseeraa asiakkailleen uuden palvelun tähän tarpeeseen. Projektin lähtökohtana oli, että uusi sertifiointipalvelu rakennetaan käyttäjälähtöisesti tukemaan sähkön vähittäismarkkinoiden osapuolia datahub-yhteensopivuuden varmistamisessa.

”En usko, että kovin moni toimialalla on odottanut tämän tasoista palvelua, joka tuottaa testiaineiston, ohjaa käyttäjää liiketoimintaprosessin läpi ja antaa välitöntä palautetta testauksen onnistumisesta. En ole nähnyt vastaavia palveluja missään muualla”, sanoo erikoisasiantuntija Fredrik Södö Fingrid Datahub Oy:stä.

Fingrid-datahub-sertifiointi

 

Uusi palvelu ohjaa hyödyntämään datahubia oikein

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,7 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Datahubin tietoja käyttävät noin 100 sähkönmyyjää ja 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan asiakkaitaan eli sähkön käyttäjiä. Kun suomalainen sähkön loppuasiakas vuonna 2022 vaihtaa sähkönmyyjää, kaikki tarvittava tieto sähkönmyyjän ja jakeluverkkoyhtiön välillä siirtyy keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän eli datahubin kautta.

”Tietojen välittäminen yhden sähköyhtiön järjestelmästä toiseen on hidasta. Dataa on paljon, ja se on hajallaan eri toimijoiden järjestelmissä. Kun nykyisin päästä päähän -transaktioihin menee useita päiviä, uuden palvelun avulla datahubissa sama prosessi vie vain sekunteja”, Södö sanoo.

Sähköyhtiöitä on paljon ja monenlaisia: pieniä ja isoja, tietoteknisesti edistyneitä ja niitä, jotka eivät ole niin pitkällä. Sertifiointi on edellytys sille, että datahubin prosesseja saa ottaa tuotantokäyttöön.

”Haluamme varmistaa, että asiakkaidemme liiketoimintaprosesseja ajetaan rajapintojen kautta oikeilla tavoilla. Tarjoamme sertifiointipalvelun, joka toimii liiketoiminnan kielellä ja jota pystyy käyttämään ilman erityistä teknistä osaamista. Lisäksi itsepalveluperiaate tuo joustavuutta ja kustanuustehokkuutta sitä kautta, että asiakkaat eivät ole riippuvaisia Fingridin ohjauksesta ja että Fingrid pystyy tarjoamaan tarvittavaa tukea suhteellisen pienellä organisaatiolla”, Södö sanoo.

Alusta auttaa varmistamaan, että liiketoiminta jatkuu häiriintymättä datahubiin siirtymisen jälkeen

Testaus- ja sertifiointipalvelu sisältää erilaisia liiketoiminnan käyttötapauksia, esimerkiksi sähkösopimusten ilmoitusta muutto- ja myyjänvaihtotilanteissa, joita voidaan ajaa datahubia vasten.

Perinteiset sertifiointiratkaisut ovat usein hyvin teknisiä luonteeltaan ja vaativia käyttää. Uusi palvelu tuo käyttäjälle lukuisia toiminnallisuuksia ja kattavat sertifioinnit sekä samalla kertoo, mitä käyttäjän kulloinkin pitää tehdä.

Södön mukaan käyttö on niin helppoa, että sähköyhtiöt pystyvät ajamaan sertifioinnit oman henkilöstön voimin. Samalla testauspalvelu toimii ikään kuin koulutusalustana datahub-maailmassa toimimiseen.

”Palvelu auttaa käyttäjää luomaan tietorakenteita ja kertoo käyttäjälle testien ja sertifiointien tulokset heti. Aikaa säästyy, kun testejä voidaan ajaa ja ratkaisuja iteroida nopeilla sykleillä. Palvelu kertoo askel askeleelta mitä pitää tehdä, tarkasti ja oikeassa järjestyksessä. Tapahtumaketjuja ei tarvitse itse selvittää. Kyllä tässä puhutaan todella isoista säästöistä toimialatasolla.”

Palvelu on tällä hetkellä kehitysvaiheessa ja sillä on eri markkinaosapuolista koottu pilottiryhmä, joka auttaa Fingridiä määrittelemään mitä käyttötapauksia palveluun pitää toteuttaa. Södön toiveena on, että kesäkuussa etulinjan markkinaosapuolet ottavat saman tien palvelun käyttöön.

”Palvelu on otettu tosi hyvin vastaan, ja siltä odotetaan paljon. Se helpottaa alan työtä huomattavasti ja auttaa sähköyhtiöitä varmistamaan yksinkertaisella tavalla, että liiketoiminta jatkuu häiriintymättä myös datahubin käyttöönoton jälkeen. Se on teknisesti edistyksellinen ja kustannustehokas alusta, joka oikeasti tuottaa lisäarvoa”, Södö sanoo.

Ketterästi kehitetty

 

Projekti aloitettiin sähköyhtiöitä haastattelemalla ja sprintin avulla tarkennettiin ja kokeiltiin palvelun prototyyppiä. Projektitiimi koostui sekä asiakkaan että CGI:n asiantuntijoista, ja palvelu kehitettiin joustavasti yhdessä vastaamaan asiakkaiden tarpeita.

 

”Sertifiointi on datahubin tuleville käyttäjille jossain mielessä välttämätön paha. Aluksi piti osoittaa, että sertifiointipalvelu todella ratkaisee ongelmia ja että meidän tapamme toteuttaa se on sellainen, jota ala ei vain hyväksy vaan josta se suorastaan innostuu”, sanoo projektin palvelumuotoilusta vastannut Jussi Koskimäki CGI:ltä.

 

Projekti toteutettiin ketterillä DevOps-menetelmillä ja pilvialustalla. Palvelu koettiin niin hyväksi, että sitä haluttiin käyttää sertifioinnin lisäksi muutenkin testaukseen.

 

”Fingrid myös halusi tuottaa aidosti käyttäjälähtöisen ratkaisun, jota sen loppuasiakkaat varmasti osaavat ja haluavat käyttää. Näin haluttiin varmistaa, että palvelu tukee sähköyhtiöiden työtä ja helpottaa datahubissa sertifioitumista. Samalla uusi palvelu tukee toimialan kehitystä tarjoamalla testauspalvelun esimerkiksi sähkösopimuksiin liittyville prosesseille”, Koskimäki sanoo.

Hänen mielestään projektissa ovat konkretisoituneet ketterän kehityksen arvolupaukset.

 

”Keskityimme todistamaan oikeaksi liiketoiminnan hypoteesin ja muutimme suuntaa aina tarpeen mukaan. Palvelumuotoilussa me lähdemme aina käyttäjän näkökulmasta liikkeelle ja teemme asioita, jotka oikeasti tuottavat asiakkaalle lisäarvoa”, Koskimäki tiivistää.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Samuli Nikkanen
Johtaja, digitaaliset palvelut
CGI
050 375 3381
samuli.nikkanen@cgi.com
 

Fredrik Södö
Erikoisasiantuntija tietokonversiotyö,
datahubin testaus- ja sertifiointi
Fingrid
030 395 5151​