Pohjolan Voima paransi taloudellista ennustamista IBM Planning Analyticsin avulla. Yhtiökohtaista taloutta pystytään suunnittelemaan aiempaa joustavammin ja tarkemmalla tasolla. Lisäksi IBM Planning Analyticsin mukana tullut Watson Analytics -työkalu edistyneeseen analytiikkaan mahdollistaa jatkossa datan analysoinnin monipuolisesti.

Lähtötilanteessa Pohjolan Voiman taloudellisen ennustamisen työkalun tuki oli loppumassa, ja vaikka perusasiat järjestelmässä toimivat hyvin, tiettyjä ominaisuuksia ja ennustamisen joustavuus puuttuivat järjestelmästä. Lisäksi Pohjolan Voima kehittää IT-ympäristöään kohti pilviratkaisuja, joten pilvipalveluna saatava IBM Planning Analytics tehokkaalla TM1-laskentamoottorilla osoittautui parhaaksi tuotteeksi Pohjolan Voimalle.

Talouden suunnittelun uudistamisprojekti alkoi helmikuussa 2017 ja CGI valittiin toteuttamaan Planning Analyticsin käyttöönotto.

”Pohjolan Voiman taloudelliseen ennustamiseen on tuotu monta elementtiä ja laskentamallit ovat monimuotoisia. Siitä huolimatta projekti onnistui ja Pohjolan Voima oli erittäin tyytyväinen lopputuotokseen.” summaa CGI:n projektipäällikkö Anne-Mari Hirvikallio.

”Suuri edistysaskel, on että uusi ratkaisu mahdollistaa talousraportoinnin ja -analyysien kehittämisen, koska Planning Analyticisissa pystytään ennustamaan joustavammin useamman dimension suhteessa. Tuote on myös edellistä Planningia ketterämpi ja mahdollistaa automaattisten tietojen siirron aiempaa paremmin. Lisäksi CGI:n asiantuntijat ymmärsivät hyvin Pohjolan Voiman tarpeet ja projektissa työskentely oli sujuvaa. Voimme olla ylpeitä, että saimme Pohjolan Voimalle modernin talouden suunnitteluvälineen.”, kuvaa Pohjolan Voiman talouden Business Partner ja Pohjolan Voiman projektipäällikkö Marita Peltokoski. Planning Analyticsin avulla Pohjolan Voimalla on modernit välineet kehittää talouden ohjausta yhä älykkäämmäksi.

 

Planning Analyticsin Pohjolan Voiman näkökulmasta hyödyt:

 • TM1 mahdollistaa monipuolisten logiikoiden rakentamisen eri dimensioiden suhteessa, ilman että suunnittelutyökalusta tulee raskas ylläpitää
 • Pilvipohjaisuus on kustannustehokas ratkaisu
 • Modernit käyttöliittymät ja hyvä visuaalisuus
 • Reaaliaikainen tietojen päivitys järjestelmässä
 • Mahdollisuus kehittyneeseen analytiikkaan Watson-työkalun avulla
   

Näin onnistut talouden suunnittelujärjestelmän uudistamisessa:

 • Kuvaa talouden suunnittelun prosessi ja tunnista suunnittelulle tärkeät datalähteet. Havainnoi missä tilanteissa työkalun erityisesti tulee tukea talouden suunnittelua ja mitä tietoa on jo valmiina muualla.
 • Kartoita sopivat työkalut organisaatiosi ennustamisen tueksi. Tunnista tulevaisuuden kehityspolut (lue lisää Petrus Metsälän – blogista)
 • Valitse työkalu ja sopiva toimittaja toteutukseen. Tunnista parhain tapa toteuttaa projekti.
 • Pidä huolta, että ennustejärjestelmän tiedot integroituvat järkevästi eri lähde- ja kohdejärjestelmien välillä.