Sonet Premium -ratkaisu on ollut vankat 20 vuotta teknologiakonserni Tasowheel Oy:n käytössä, ja se on osoittautunut luotettavaksi kumppaniksi taloushallinnon tehtäviin. Yhtiössä haettiin erityisesti automaation tuomia aikasäästöjä ja haluttiin vähentää paperin määrää ostolaskujen osalta.

Tasowheel on perheomisteinen suomalainen teknologiayritys, jolla on yli 40 vuoden kokemus asiakaskeskeisten voimansiirto-, koneistus- ja kokoonpanoratkaisujen sekä prosessiteollisuuden laadunohjausjärjestelmien toimittamisesta tunnetuille asiakkaille ympäri maailman.

Sonet Premium on Tasowheelillä laajassa käytössä kattaen kirjanpidon, myynti- ja ostoreskontran, palkat, matka- ja kululaskut sekä käyttöominaisuuden hallinnan. Yhtiön toimintaa tukevat myös CGI:n laskunvälitys ja verkkopalkka, jotka lisätehostavat taloudellisia prosesseja.

”Neljä taloushallinnon ammattilaista käyttää Sonet Premiumia aktiivisesti esimerkiksi laskujen käsittelyssä. Lisäksi 40 toimihenkilöä hyödyntää ratkaisua monin eri tavoin”, kertoo Tasowheelin talouspäällikkö Kirsi Ahonen.

Kuva: Tehdashalli
30–50
sähköistä ostolaskua käsitellään päivittäin Tasowheelillä.
Olemme hyvin tyytyväisiä Sonet Premiumin joustavuuteen ja helppokäyttöisyyteen.

Kirsi Ahonen Talouspäällikkö, Tasowheel Oy

Modernia tehokkuutta ilman paperilaskuja

Tasowheelille automatisoinnin tuottamat aikasäästöt ja käsin tehtävien työvaiheiden väheneminen ovat olleet merkittäviä etuja Sonet Premiumissa. Ratkaisu on myös mahdollistanut tavoitteen luopua paperisista ostolaskuista.

”Aiemmin meille tuli tuhansia paperisia ostolaskuja vuosittain, mutta Sonet Premiumin avulla olemme pystyneet vähentämään paperin määrää ja virtaviivaistamaan prosesseja. Ostolaskuja tulee nyt enää ainoastaan sähköisesti”, ilmoittaa taloushallinnon asiantuntija Susanna Keski-Patola.

”Olemme hyvin tyytyväisiä Sonet Premiumin joustavuuteen. Tasowheelin taloushallinnon ammattilaisille ohjelma on tuttu ja tarjoaa selkeän logiikan, mikä tekee siitä helpon käyttää ja mahdollistaa virheiden nopean korjaamisen”, Kirsi Ahonen toteaa.

Myös CGI:n laskunvälitys ja verkkopalkka tarjoavat merkittäviä hyötyjä. Sähköinen ostolaskujen välitys lisää prosessiautomaatiota, jolloin manuaalista työtä karsiutuu ja laskujen käsittely nopeutuu. Verkkopalkkavälityksen ansiosta säästytään palkkalaskelmien postittamiselta ja jakelukustannuksilta, eikä palkanlaskentatiimin tarvitse varautua kirjepostin pitkiin toimitusaikoihin.

Kuva: Tasowheel valmistaa mm. korkealaatuisia hammaspyöriä omassa tehtaassaan Tampereella.
Kuva: Tasowheelin taloushallinnon tiimin esihenkilö Kirsi Ahonen (oikealla) sekä tiimiläiset Susanna Keski-Patola (vasemmalla) ja Anette Rantanen (keskellä).

Sonet Premium tukena läpi yritysfuusioiden

Fuusiot ovat osa Tasowheelin yrityshistoriaa, ja Sonet Premium on kulkenut mukana näissä muutostilanteissa. Haasteista selviytymisessä on avainasemassa ollut konsulteilta saatu apu. Kirsi Ahonen mainitsee: ”Konsultit ovat olleet nopeita ja tehokkaita ratkaisemaan ongelmatilanteita ja selvittämään asioita.”

Ajan saatossa palvelun kehitys on ollut vaikuttavaa. ”Henkilökohtainen yhteyshenkilö Sonetin puolella on osoittautunut korvaamattomaksi avuksi. Se on merkittävä helpotus ja tuo meille lisäarvoa”, Kirsi Ahonen kiittää.

Kuva: Tasowheelin taloushallinnon tiimin esihenkilö Kirsi Ahonen (oikealla) sekä tiimiläiset Susanna Keski-Patola (vasemmalla) ja Anette Rantanen (keskellä) pitävät Sonet Premiumia helppokäyttöisenä ja luotettavana työkaluna.