Näin palvelumme verkkolaskuoperaattorina  toimii

Verkkolasku on lasku, joka siirtyy digitaalisesti lähettäjältä vastaanottajalle muutamassa minuutissa. Laskun kaikki tiedot liitteineen siirtyvät laskun mukana automaattisesti. Verkkolaskuoperaattori välittää verkkolaskuja ja verkkolaskuosoitteet ovat aina jonkin operaattorin tarjoama palvelu.

CGI:n tarjoama verkkolaskujen välityspalvelu joustaa asiakkaan käyttötarpeen mukaan. Meillä on valmiit rajapinnat CGI:n toimittamiin tietojärjestelmiin. Rajapintojen avulla voimme ladata laskutustiedot järjestelmästä operaattoripalveluumme ja välittää laskut asiakkaallesi, kuten he haluavat tiedon vastaanottaa, verkkolaskun lisäksi paperina tai mobiiliin. Palvelu on mahdollista liittää myös mihin tahansa muuhun taloushallinnon- tai toiminnanohjausjärjestelmään

Verkkolaskujen vastaanotto vaatii sähköisen ostolaskujen käsittelyjärjestelmän. Yritykset vastaanottavat verkkolaskut yleensä ostolaskujen sähköiseen kierrätys- ja arkistointiohjelmistoon, kuten CGI:n Rondoon. Kuluttajille verkkolaskut toimitetaan pääsääntöisesti verkkopankkiin.

Verkkolaskutuksen mahdollistavat yleisesti käytössä olevat sanomaformaatit (Finvoice, TEAPPSXML) ja verkkolaskun välittämispalveluita tarjoavien palveluntarjoajien välinen yhteistyö. Lisäksi tiedon tuottaminen ja syöttäminen yrityksen taloushallinnon ohjelmistoihin voidaan sähköistää verkkolaskun avulla.

 

CGI receives global award for best trade finance software

Myyntilaskut (laskujen lähettäjälle)

 • kaikkien laskujen lähetys sähköisessä muodossa CGI:n palveluun
 • laskujen visualisointi PDF/tulostusmuotoon
 • laskujen jakelu verkkolaskuina, kuluttajaverkkolaskuina (e-lasku), suoramaksuina, sähköpostina ja paperilaskuna vastaanottajille – kunkin laskusanoman sisältämän reititystiedon mukaisesti
 • asiakaskäyttöliittymä, jonka kautta yritys voi tarkistaa laskujen toimituksen tilan ja visualisoinnin vastaanottajakohtaisesti
 • automatisoidut kuittaukset jakelusta
 • aineistojen jakelu ja palvelualustan valvonta
2019 Transaction Banking Survey

Ostolaskut (laskujen vastaanottajalle)

 • saapuvien ostolaskujen yhdenmukaistaminen sovittuun rajapintamuotoon (esim. Finvoice)
 • ostolaskujen kuvantaminen PDF:ksi, mikäli laskuttaja ei ole liittänyt aineistoon laskun kuvaa
 • paperilaskujen skannaus samaan muotoon verkkolaskujen kanssa
 • automatisoidut kuittaukset laskujen vastaanotosta
 • aineistojen jakelu ja palvelualustan valvonta
 • kaikki ostolaskut aidosti sähköisinä Toimittajaportaalin avulla

    

Verkkolaskudirektiivin mukainen verkkolaskulaki

Uusi verkkolaskulaki ohjaa organisaatioiden laskutusta sähköiseen muotoon eli lähettämään ja vastaanottamaan verkkolaskuja. Hankintayksiköillä ja elinkeinonharjoittajilla on oikeus saada pyynnöstä sähköinen lasku 1.4.2020 alkaen, joten muutos vaikuttaa käytännössä kaikkiin laskuttajiin.

Näiden asioiden lisäksi laki yhtenäistää verkkolaskujen tietokenttiä, jonka tuloksena kaikissa EU:ssa liikkuvissa laskuissa liikkuu samat tiedot. Tämä puolestaan helpottaa kaupan käyntiä eri jäsenmaiden välillä.

Jos asiakkaat ovat kuluttajia tai laskutus osuu johonkin muuhun laissa mainittuun poikkeustilanteeseen, muutosta ei ole lain näkökulmasta välttämätöntä tehdä. Kuluttajakäyttäytyminen muuttuu kuitenkin nopeasti ja mobiilimaksaminen yleistyy, joten kehityksessä mukana pysyvä yritys tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden maksaa laskut myös mobiilissa.

CGI on kansainvälinen verkkolaskuoperaattori, joka täyttää kaikki verkkolaskudirektiivin vaatimukset ja käyttää aina automaattisesti oikeaa formaattia laskun vastaanottajan mukaan.

  

  

public sector digital justice

 

Autamme sinua menestymään

Autamme sinua parantamaan asiakaskokemusta tehokkailla monikanavaisilla palveluilla kaikissa asiakkaasi käyttämissä kanavissa: perinteisistä kirjeistä, organisaatioiden väliseen tiedonsiirtoon ja mobiilikäyttöön. Tarvitsemme vain aineiston ja toimitamme sen asiakkaalle, hänen toivomassaan muodossa.

CGI:llä on laaja ekosysteemi ja kaikki tarvittavat kanavat viestisi välittämiseen asiakkaasi tarpeen mukaan. Oli kyse yritysten välisestä laskutuksesta tai tiedonsiirrosta, tai vaikka palkkakuitin lähettämisestä työntekijöillesi, välitämme tiedon perille vastaanottajasi tarpeet huomioiden. CGI on yksi Suomen suurimmista verkkolaskuoperaattoreista ja toimii myös kansainvälisesti.

Lue lisää operaattoripalveluistamme

  

  

Mobile payments