CGI Purchase to Pay -ratkaisu hankintapyynnöstä maksuun on ostajalle markkinoiden mutkattomin ja tehokkain hankintaprosessi automaation ansiosta. Toimittajasopimusten sähköinen allekirjoittaminen, ostoslistat, hankintapyynnöt, laskujen mobiilihyväksynnät ja sähköinen arkisto tehostavat hankintaprosessin läpimenoaikoja jopa 95 %. CGI Purchase to Pay -ratkaisu muodostuu hankintapolun kaikista vaiheista, automatisoiduista työnkuluista sekä ostolaskujen käsittelyistä.

 

Säästä kustannuksia tekoälyn avulla

Tekoälyn avulla on saatu henkilökustannuksia alaspäin ja jopa 80 % ostolaskujen läpimenoaikaa nopeutettua.

CGI:n kehittämää tekoälyä käytetään ostolaskujen tiliöinti- ja reititystoimintoihin. Tekoäly toimii rinnakkain ostolaskujärjestelmän automaation kanssa ilman kolmannen osapuolen kustannuksia.

Tekoäly tuo prosessiin tehokkuutta, nopeutta, varmuutta ja tarkkuutta. Tekoälyä opetetaan jatkuvasti ja se oppii virheistään, ja näin se on ajan tasalla viimeisimmistä tapahtumista. Mikäli tekoäly ei osaa ennustaa riittävän luotettavasti, jää lasku manuaalikäsittelyyn. Ratkaisua kehitetään jatkuvasti asiakkaiden palautteen perusteella, ja uusista ominaisuuksista ja parannuksista hyötyvät kaikki palvelua käyttävät asiakkaat.

Tekoäly
Tehokkuutta automaation avulla

 

Tehokkuutta automaation avulla

Automatisoidut prosessit tuottavat tehoa ja kustannussäästöjä. Pystyt digitalisoimaan ja automatisoimaan talousprosessien lisäksi myös muita työnkulkuja, kuten ostolaskujen hyväksyminen, muistiotositteiden ja maksumääräysten hyväksyminen, hankintapyyntöjen laatiminen ja hyväksymiskäsittely, sopimuksen hyväksyminen/ratifiointi ja elinkaaren hallinta sekä palkkausesitysten hyväksyminen.

 

Läpinäkyvä prosessi

Ajantasainen tieto mahdollistaa nopean reagoinnin prosessin eri vaiheissa, kun hankintoihin liittyvä dokumentaatio löytyy yhdestä paikasta. CGI Purchase to Pay -hankintajärjestelmä tekee kaikista toimenpiteistä täydelliset audit trail -tiedot, jolloin esimerkiksi automatiikan kohdistamalta laskulta päästään porautumaan siihen, kuka on hyväksynyt tilauksen.

Läpinäkyvä prosessi

Ostaminen

Ostaminen tapahtuu helppokäyttöisellä Web Shop -hankintajärjestelmällä. Sen rinnalla voidaan käyttää myös muita hankintajärjestelmiä, kuten ERP-ratkaisun hankintatoiminnallisuuksia. Ratkaisu sopii niin ammattiostajille kuin satunnaisesti hankintoja tekeville käyttäjillekin.

 

Sopimusten hallinta

Sopimusten hallinta automatisoi sopimuksiin perustuvien sekä toistuvien laskujen käsittelyprosessin. Lisäksi sen avulla helpotetaan hankintaan liittyvien sopimusten arkistointia, hakua ja uusimista.

 

Tilausten käsittely

Tilausten käsittelyssä saadaan kohdistettua ostolaskut suoraan vastaanotettuihin tilauksiin automaattisesti. Selkeät toimintatavat mahdollistavat työajan minimoinnin sekä tietojen yhdenmukaisuuden. Ostolaskujen käsittely on lisäksi helposti kytkettävissä muihin hankintajärjestelmiin, kuten SAP-hankintajärjestelmään.

 

 

 

Ostolaskujen käsittely

Ostolaskujen käsittely on täysin automatisoitu ja tekoälyn avulla prosessia saadaan tehostettua vieläkin enemmän. Ostolaskujen käsittelyä voi käyttää myös ilman hankintajärjestelmää monipuolisten automaatiotoimintojen kanssa esimerkiksi automaattisessa tiliöinnissä ja reitityksessä. CGI:ltä saat lisäksi myös ostolaskujen välityspalvelut täydentämään Purchase to Pay-ratkaisukokonaisuutta.

 

Muistiotositteiden hyväksyntä

Muistiotositteiden hyväksynnässä pystytään automaattisesti hyväksymään kirjanpitoon kuuluvat tositteet. Tositteet sekä ostolaskut löytyvät helposti samasta järjestelmästä.

 

Analytiikka

Analytiikalla voi tutkia koko hankintaketjun toimivuutta ja löytää siitä mahdollisia parannettavia kohteita, kuten hankintojen keskittäminen tietylle toimittajalle määräalennuksia varten. Myös yksittäisiä prosessin osia voidaan analysoida esimerkiksi pullonkaulojen tunnistamiseksi.