Makrotrendit muokkaavat ja kiihdyttävät liiketoimintaympäristön muutosta 

Liiketoimintajohtajat käyttävät huomattavasti resursseja ymmärtääkseen ja ennakoidakseen tulevaa mahdollisimman hyvin. Analysoidaan asiakastietoja. Ennustetaan teollisuuden ja teknologian trendejä. Laaditaan erilaisia skenaarioita sisältäviä laskelmia ja analyyseja. Kaikki tämä, jotta tuleva olisi mahdollisimman hyvin ennustettavissa ja siten hallittavissa ja hyödynnettävissä. 

Pystymme ennustamaan yhä tarkemmin tulevia tapahtumia, mutta monimutkaisten ilmiöiden ennustaminen on edelleen vaikeaa 

Laadimme ennakoinnin avuksi liiketoimintajohtajille suunnatun artikkelin, johon CGI:n President & CEO George Schindler sekä Co-Chair of the Board and Executive Vice President Julie Godin kokosivat viisi merkittävintä globaalia yritysten toimintaympäristöön konkreettisesti vaikuttavaa makrotrendiä ilmastonmuutoksen vaikutuksista osaajavajeeseen, sekä keskeisimmät toimialakohtaiset muutostrendit. Artikkeli taustoittaa myös, miksi digitalisaation edelläkävijyys vaatii kokonaisvaltaista digitaalista muutosta.

Huomaa: Artikkeli on laadittu ennen Ukrainan sotaa. Sodasta seuraava humanitaarinen kriisi ja taloudelliset vaikutukset tulevat nyt ja tulevaisuudessa vaikuttamaan artikkelissa käsiteltyihin makrotrendeihin.

Lue artikkeli (pdf)