Kesällä 2020 CGI ja Aalto-yliopiston Digital Business Master Class (DBMC) -opiskelijaryhmä tekivät yhteistyössä tutkimusraportin, jossa paneudutaan Covid-19 pandemian vaikutuksiin luottoriskeissä ja esitellään opiskelijoiden kehittämiä uusia konsepteja luottoriskien arviointiin.

Vuoden 2020 tapahtumien vaikutus finanssiyhtiöiden luottoriskinhallintaan on edelleen epäselvä.
Finanssitoimijoilla on vaikea tehtävä luottoriskien arvioinnissa monestakin uudesta syystä

  • Lyhennysjoustojen ja tukitoimenpiteiden seurauksena normaalit talouden lainalaisuudet eivät toimi.
  • Luotonannon prosessit ovat digitalisoitumassa nopeasti, mikä vaikuttaa tapoihin arvioida luottoriskejä.
  • Odotus konkurssien ja maksuongelmien lisääntymisestä voi heijastua luottoriskiarvioihin jossakin vaiheessa.

Ymmärtääkseen paremmin luottoriskien luonteen muutosta ja vastatakseen uusiin haasteisiin, monet finanssitoimijat joutuvatkin mahdollisesti uudistamaan liiketoimintamallejaan sekä luottoriskien hallintaan liittyviä prosessejaan.

Perinteiset luottoriskin arviointimenetelmät ja jopa pandemia-aikaa edeltäneet fintech-ratkaisut eivät välttämättä ole riittävän tarkkoja tai ketteriä huomioimaan jatkuvassa muutoksessa olevia olosuhteita. Siksi finanssitoimijoilla voi olla tarve etsiä uusia innovatiivisia lähestymistapoja luottoriskien hallintaan, joiden avulla olisi mahdollista hyödyntää uusia datalähteitä jopa reaaliaikaisesti.

Tässä tutkimusraportissa esitellään kahden Aalto DBMC -opiskelijaryhmän työtä ja konsepteja luottoriskien hallintaan uusissa olosuhteissa. Raportissa kiinnitetään huomiota nykyisiin luottoriskien hallinnan käytäntöihin ja erityisesti siihen kuinka uutta teknologiaa voisi hyödyntää yritysluottoprosessissa sekä vähittäisluotonannossa tapahtuviin muutoksiin. Materiaalissa esitellään uusia ideoita konseptitasolla ja alustavia malleja siitä, kuinka luottoriskejä voisi ennustaa ja hallita tehokkaammin reaaliajassa.

Avaa tutkimusraportti tästä

Autamme mielellämme syventymään oman toimialasi kehityskulkuun ja paikallisiin näkymiin käymällä läpi tutkimuksemme tuloksia kokonaisvaltaisesti.  

Varaa tapaaminen asiantuntijamme kanssa

Respond. Rebound. Reinvent.

CGI tarjoaa asiakkailleen palveluja ja näkemyksiä pandemiakriisin aiheuttamiin haasteisiin vastaamiseksi, niistä palautumiseksi ja uusien toimintatapojen löytämiseksi pandemian eri vaiheissa. Lue lisää.