COVID-19-pandemian aiheuttaman nopean muutoksen myötä yritykset ympäri maailmaa pakotettiin etsimään aivan uudenlaisia työskentelytapoja; aina pienistä työarjen muutoksista koko organisaation kattaviin laajoihin mullistuksiin. Alunperin väliaikaisista muutoksista on ajan myötä muodostumassa pysyviä toimintatapojen muutoksia. Muutoksia, jotka joko korvaavat kokonaan vanhan tai täydentävät sitä.

CGI:n pääjohtaja George D. Schindler jakaa näkemyksensä siitä, kuinka asiakasyrityksemme voivat selviytyä menestyksekkäästi pandemiavaikutuksista ja miten autamme sen eri vaiheissa (Respond, Rebound ja Reinvent). Näkemykset perustuvat CGI:n vuotuiseen tutkimukseen CGI Client Global Insights (nyk. Voice of Our Clients), jossa on haastateltu eri alojen liiketoiminta- ja IT-johtajia liiketoimintaan vaikuttavista trendeistä. Lisäksi näkemykset perustuvat analyyseihin kehityksen kärjessä olevien yritysten tuloksellisista digitalisaatiostrategioista.

 

Tässä raportissa esittelemme kolme avainasemassa olevaa kyvykkyyttä, jotka ovat kriittisen olennaisia uudenlaisten haasteiden ratkomisessa

 

Liiketoiminnan ketteryyden parantaminen

Organisaatioissa jatketaan uusien työtapojen hyödyntämistä pandemian vaikutusten lieventämiseksi. Liiketoimintajohtajien keskuudessa ketteryys on tänä vuonna yksi top3-prioriteeteista. Kuitenkin vain 18 % heistä ilmoittaa organisaationsa liiketoiminnan olevan erittäin ketterää. CGI:n analyysin mukaan ketterimmillä organisaatioilla liikevaihto ja kannattavuuden kasvu ovat jopa kaksi kolme kertaa suurempaa kuin ei-ketterillä yrityksillä.

 

Teknologian toimitusketjujen uudelleenarviointi

Teknologian toimitusketjujen kehittäminen ketteriksi ja joustaviksi on korostunut pandemian myötä. Tärkeimmiksi innovaatioinvestoinneiksi johtajat kokivat modernisaation, automaation ja robotiikan sekä pilviteknologiat, jotka ovat ratkaisevia tekijöitä nykyaikaisten ja joustavien teknologioiden toimitusketjuissa.

 

Työskentelytapojen uudistaminen

Digitaalinen vuorovaikutus asiakkaiden ja kansalaisten kanssa on yhä tärkeämpää. Haastatellut johtajat mainitsivat ”työntekijöiden digitaaliset työkalut” toiseksi tärkeimmäksi digitalisointihankkeekseen. Kuitenkin 88 % heistä ilmoitti, etteivät yrityksen digitalisaatiostrategian tulokset ole vielä näkyneet käytännössä.

 

Kaiken pandemian aiheuttaman harmin keskellä, meidät on pakotettu kysymään olennaisia kysymyksiä tavoista, joilla elämme, vuorovaikutamme ja työskentelemme. Muutoksia on varmasti vielä edessä, mutta yksi on varmaa: teknologia tulee olemaan tulevaisuuden toimitusketjujen ja toimintatapojen keskiössä myös jatkossa, niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla.

Monet yritykset ennustavat rohkeasti, milloin palaamme uuteen normaaliin ja mikä se ylipäätään on. Tässä raportissa keskitymme siihen, kuinka luoda arvo ja selviytyä uudenlaisten haasteiden ratkaisemisessa.

  

Lataa whitepaper