Primary tabs

 

RESPOND

Kriisin aikana toimimisen välittömien tarpeiden huomioon ottaminen

Tämä vaihe sisältää avun kiireellisissä toimissa, joita tarvitaan resurssien ja järjestelmien sopeuttamiseksi kriisiin vastaamiseksi ja yhteiskunnan toimivuuden tukemiseksi.

 

 

 

REBOUND

Kriisistä selviämiseen liittyviin taktisiin haasteisiin vastaaminen

Tämä vaihe pitää sisällään talouden ja yhteiskunnan uudelleen avaamiseen tarvittavat toimet, mm. valmiudet vastata kysynnän nousuun sekä nopeasti muuttuviin liiketoimintatarpeisiin.

 
 

 

REINVENT

Toimintamallien uudelleensuunnittelu uusien vuorovaikutustapojen mahdollistamiseksi

Tämä vaihe käsittää siirtymisen lyhyellä aikavälillä tehdyistä uudelleen avaamisen toimista toimialalle aiheutuvien rakenteellisten muutosten käsittelyyn sekä uusiin liiketoimintamalleihin ja käytäntöihin.