Järvenpään terveyskeskussairaalassa hyödynnetään CGI:n uutta osastohoidon mobiilityökalua, OSMOa. Sen avulla kirjaukset onnistuvat potilaan luona ja tarpeellinen tieto kulkee kätevästi hoitajien mukana.

Järvenpään uuteen sosiaali- ja terveyskeskukseen JUSTiin tämän vuoden alussa muuttaneeseen terveyskeskussairaalaan kuuluvat perusterveydenhuollon 54-paikkainen akuuttiosasto ja kotisairaala, joka tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa potilaan kotona. Kolmesta osastotiimistä ja yhdestä kotisairaalatiimistä koostuva organisaatio on ensimmäistä kertaa yhteisen katon alla. Uutta ovat myös perinteisiä sairaalarakennuksia avoimemmat tiimitilat ja Lean-menetelmillä tehostetut prosessit ja toimintatavat. Hoitajat ja lääkärit työskentelevät yhteisissä tiimihuoneissa, jotka on suunniteltu edistämään ajatustenvaihtoa ja tiedonkulkua ammattilaisten välillä. Uusi teknologia on olennainen osa JUSTissa tehtävää koti- ja osastosairaanhoitoa.

– Akuuttiosasto on fyysisesti iso yhden kerroksen kokoinen tila, ja kaikissa työvuoroissa hoitajille tulee paljon käveltyjä kilometrejä. Mobiilityökalu vähentää tarvetta käydä tekemässä kirjauksia ja tarkistuksia tiimitilan tietokoneella, kun niiden tekeminen onnistuu nyt käytännössä muuallakin osaston tiloissa, kertoo hoitotyön esimies Anne Juvonen.

 

Eroon lapuista ja läppäreistä

Kotisairaalassa hoitotyötä tekevä henkilöstö käy potilaiden kodeissa sairaanhoitokäynneillä, joilla annetaan muun muassa suonensisäisiä lääkkeitä tai otetaan verikokeita. Toimistolla työskentelyaikaa jää usein varsin vähän, joten reaaliaikaisen datan on kuljettava mukana. Aikaisemmin jouduttiin  kuljettamaan mukana tietoturvamielessä riskialttiita potilaskansioita ja tulosteita. Paperista on pääosin päästy eroon aluksi kannettavilla tietokoneilla, jotka ovat nyt vaihtuneet mobiileihin tablettilaitteisiin.

 

OSMO auttaa ottamaan potilaan tiiviimmin mukaan hoitoprosessiin, mikä on osa kuntouttavaa hoitotyötä.

– Samalla kun hoitaja huolehtii kotisairaalan potilaalle annettavasta antibiootista, hän voi keskustella hoidosta ja voinnista sekä kirjoittaa hoitotyön toteutuksia ja arviointeja. CGI:n mobiiliratkaisua on mahdollista käyttää myös ilman verkkoyhteyttä, mikä on tärkeää katvealueilla liikuttaessa. Niitä löytyy myös Järvenpäästä, Juvonen korostaa.

Päivittäistä potilaiden parissa tehtävää hoitotyötä tukeva mobiilityökalu on osoittautunut helppokäyttöiseksi apuvälineeksi, jonka erityisesti nuoremmat työntekijät omaksuvat nopeasti. Vertaisopastuksen avulla tehtävää käyttöönottoa pyritään edistämään niillekin, joille osastohoidon mobiiliohjelma ei ole vielä tuttu.

– Osa henkilöstöstämme on antanut tabletista kirjaamisen apuna paljon positiivista palautetta, mikä on auttanut käytön laajentamisessa, sanoo Juvonen.

 

Tieto tehostaa kuntoutumista

Nykyinen terveydenhuoltojärjestelmä korostaa hoidon tavoitteen määrittämistä, johon myös potilas osallistuu. Lisäksi hänellä on omia tietojaan koskeva tiedonsaantioikeus. Sairaanhoidon mobiiliratkaisu helpottaa näitä prosesseja, voimaannuttaa potilasta sekä antaa vastuuhoitajalle mahdollisuuden hakea esimerkiksi laboratoriovastauksiin liittyvää tietoa nopeasti ja vaivattomasti. Työkalun avulla hoitaja pystyy tarvittaessa havainnollistamaan myös potilaan omaisille hoitoprosessin kulkua.

– OSMO auttaa ottamaan potilaan tiiviimmin mukaan hoitoprosessiin, mikä on osa kuntouttavaa hoitotyötä. Tällä tavalla nopeutetaan kotiutumista ja osastokiertoa, Juvonen sanoo.

Järvenpäässä akuuttiosaston potilaskierron ja hoitoprosessien tehostaminen on puolittanut keskimääräisen hoitoajan noin 20 vuorokaudesta hieman yli 10 päivään. Tämä on merkittävä saavutus sekä hoidollisesti että taloudellisesti, sillä erikoissairaanhoidon sakkopaikalla akuuttiosaston paikkaa odottava potilas maksaa kunnalle noin 600 euroa vuorokaudessa normaalin erikoissairaanhoidon hoitopäivämaksun lisäksi. Järvenpäässä tehostamistoimien ansiosta maksullisia siirtoviivemaksuja ei ole ollut enää juuri lainkaan. Tässä tehostamisessa myös hoitotyön kirjaamisen kehittäminen ja sen apuna toimineet digitaaliset työkalut ovat olleet isossa roolissa.

– Mobiililaitteiden merkitys tulee korostumaan terveydenhuollon tulevaisuudessa. Esimerkiksi kotisairaalatoiminta saattaa muuttua nykyistä laajemmalla alueella liikkuvammaksi soten ja eri kuntien tiiviimmän yhteistyön myötä, summaa Juvonen. 

Teksti Ari Rytsy, kuvat Jari Härkönen

 

 

CGI Osastohoidon Mobiili

Terveydenhuollon tehokkuutta parantava Osastohoidon mobiili OSMO on tarkoitettu osastolla tai kotisairaalassa toteutettavan hoidon työvälineeksi päivittäisen hoitotyön suunnitteluun, kirjaamiseen ja seurantaan. Sovellus on suunniteltu ensisijaisesti hoitajien käyttöön, mutta se palvelee myös muita terveydenhuollon ammattilaisia.

CGI:n OSMO vapauttaa hoitohenkilökunnan kansliatyöskentelystä, johon esimerkiksi vuodeosastojen sairaanhoitajat käyttävät 30 prosenttia työajastaan. Samalla muun muassa kirjausten oikeellisuus ja laatu paranevat sekä suunnitelman teko potilaiden työvuorokohtaisesta hoidosta nopeutuu. Erillisiä potilaslistoja ei tarvita, ja lääkärinkierrolla lääkäri näkee reaaliaikaiset tiedot potilaan voinnista.

Osastohoidon mobiili on kehitetty Suomessa ja tulevaisuuden sote-rakenteet huomioiden. Modulaariseen ja avoimeen järjestelmäympäristöön suunniteltu mobiiliratkaisu integroituu muun muassa laajalti käytössä oleviin Pegasos-ympäristöihin sekä CGI:n uuteen OMNI360-asiakas- ja potilasjärjestelmään.

 

 


 

Tutustu myös