Sosiaalipalveluiden mobiiliratkaisu tarjoaa toiminnallisuuksia liikkuvaan sosiaalityöhön, muun muassa ajantasaisen asiakasdokumentaation tarkasteluun ja ylläpitoon kentällä.

 

Sovellus on nykyaikainen ja kehittyvä sosiaalipalveluiden ammattilaisen työkalu. Ratkaisu on osa sosiaalityön palvelukokonaisuutta, jonka muodostavat asiakastietojärjestelmä ja sähköiset lisäpalvelut. Mobiiliratkaisun pohjana on käytetty erilaisten sidosryhmien kuten lastensuojelun, aikuissosiaalityön ja vammaispalveluiden sosiaalityöntekijän sekä lastensuojelun perhetyöntekijän toiminta- ja työprosesseja. 

 

Sosiaalipalveluiden mobiiliratkaisulla voidaan ylläpitää:

 • Ajanvarauksia ja omaa työlistaa

 • Asiakkaan perustietoja

 • Asiakaskertomuksia

 • Suunnitelmia ja muita lomakkeita

 • Keskeneräisiä kirjauksia ja omia tehtäviä

 

ja katsella:

 • Päätöksiä

 • Lastensuojeluilmoituksia 

 • Asiakkaaseen liittyviä hälytyksiä

 

Hyödyt asiakkaalle:

 

 • Mahdollistaa työtehtävien hoidon paikasta riippumatta; ammattilaisten ajankäyttö tehostuu ja aikaa jää enemmän laadukkaaseen asiakastyöhön
 • Asiakasdokumentointi tarkentuu; työ on näkyvämpää ja paremmin raportoitavissa
 • Työn kuormittavuus vähenee reaaliaikaisten asiakaskirjausten ansiosta, virheiden mahdollisuus vähentyy ja tuplakirjaukset vähenevät.
 • Työturvallisuus paranee
 • Kiireellisiin tilanteisiin reagointi nopeutuu ja helpottuu, koska kriittiset tiedot ovat käytettävissä myös kentällä. Näin kentällä kirjattu asiakasdokumentaatio on reaaliajassa myös muiden ammattilaisten saatavilla.
 • Muita sähköisiä palveluita liitettävissä samaan asiointialustaan
 • Mobiiliratkaisu on integroitu Sosiaalipalveluiden asiakastietojärjestelmään sekä sosiaalitoimen ajanvaraukseen.
 • Ajantasaiset ja kattavat tiedot työntekijöiden, tilojen ja laitteiden vapaista, varatuista ja perutuista ajoista
 • Joustavat asiakkuusprosessit eri sosiaalityön palvelutehtävien tarpeisiin
 • Asiakaskertomukset, suunnitelmat ja lomakepohjat muokattavissa kuntien tarpeiden mukaisesti

Sosiaalipalveluiden mobiilisovelluksesta helpotusta Kainuun sosiaalityöntekijöiden arkeen

Yhdessä sosiaalityöntekijöiden kanssa kehitetty Sosiaalipalveluiden mobiili säästää kallista aikaa, parantaa kirjausten laatua, aktivoi asiakkaita sekä lisää henkilöstön tyytyväisyyttä.

Lue asiakasesimerkki

Tutustu toimialan kokonaistarjontaamme:
Sosiaali-ja-terveyspalvelut | Mobiiliratkaisut

OMNI360 Sosiaalipalvelut

PYYDÄ ESITTELY

Täytä alla oleva lomake, ja olemme sinuun yhteydessä verkkotapaamisen sopimiseksi.