Digitalisoituvan maailman kiihtyvä muutos todettiin monen suuren organisaation tapaan myös Telialla  – perinteiset tavat toteuttaa laajoja projekteja eivät vastaa hetkessä elävän aikamme haasteisiin. Parhaitakin ideoita on kyettävä jalostamaan, sillä markkinoiden tarpeet ja asetelmat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Siksi Telian kehitysmallin uudistus päätettiin toteuttaa ketterän kehittämisen SAFe®-mallin mukaisesti.

Digitaalisten ratkaisujen ja palvelujen toteuttaminen vaatii tekijöiltään yhä enemmän. Jatkuvasti uudistuvat teknologiat, koodimassat sekä asiakkaiden odotukset tekevät pitkien projektien vetämisestä haastavaa. Samaan aikaan kehitystyössä tarvitaan yhä laaja-alaisempaa, mutta toisaalta myös syvällisempää osaamista ja  asiantuntemusta. Markkinoille onkin syntynyt lukuisia ratkaisuja suurten hankkeiden tehostamiseksi, yhtenä tunnetuimmista Lean- ja Agile-menetelmiä soveltava Scaled Agile Framework eli lyhyemmin SAFe®. Malli auttaa sekä kehittämään että jakamaan parhaita ketterän kehityksen käytäntöjä muun muassa ohjelmisto- ja palvelukehityksessä.

– Sen sijaan, että vastustaisimme muutosta, meidän on opittava hyödyntämään sitä. Tämä edellyttää uudistumista organisaation jokaisella tasolla. Perinteinen tapa aloittaa hanke kuukausien määrityksillä, ja sen jälkeen edetä mekaanisesti vaiheesta toiseen ei yksinkertaisesti enää toimi. Laajatkin projektit on hoidettavissa ketterästi asia kerrallaan ja hyväksi todetuin osin, sillä maailma muuttuu hetkessä. Tässä tarvitaan halua oppia, kykyä muuttaa suuntaa sekä tarkkaa korvaa markkinoiden tarpeille. Suositusten perusteella valitsimme työkaluksi SAFen® ja muutoksen jalkauttamista tukemaan CGI:n, kertoo Head of Lean-Agile Center of Excellence Risto Reininkainen Telialta. 

Arvioin tuottavuutemme kasvaneen noin 40 prosenttia.

- Risto Reinikainen, Head of Lean-Agile Center of Excellence, Telia

Ihmiseltä ihmiselle, arjesta strategiaan

SAFe®-projektin tavoitteena oli, että Telia kykenisi hallitsemaan kehityshankettaan mahdollisimman yksinkertaisesti ja tehokkaasti. Avainsanoja olivat läpinäkyvyys, reagointikyky, asioiden palastelu pienempiin osiin sekä kokeilukulttuurin rakentaminen. Ketterän kehittämisen hyödyt näkyvät työn tuloksissa niin nopeampina läpimenoaikoina, toimintavarmuutena kuin asiantuntijoiden tehostuneena yhteistyönä. Kaiken ytimessä on ajatus saavuttaa halutut lopputulokset mahdollisimman nopeasti. Käytännön tasolla SAFe® perustuu ennen kaikkea jaettuun vastuuseen, yhteistyöhön ja luottamukseen. Projekti aloitettiin koulutuksella sekä tiimien päivä- ja viikkorutiinien tehostamisella, jonka jälkeen keskityttiin tiimien välisen yhteistyön parantamiseen. Tätä seurasivat uudistukset yksittäisen tiimin arjesta vuositasolle, tuotehallinnasta koodaukseen ja aina ylimmän johdon strategiseen päätöksentekoon..

– CGI:ltä saimme käytännön kokemusta ja osaamista SAFen® toteuttamiseen, ja Legacy-järjestelmiemme uudistus oli tähän juuri oikea tilaisuus. Osallistaminen on tärkeää, sillä uudistukset voivat edetä vain niin sanotun kriittisen massan kautta ja ihmiseltä ihmiselle. CGI koulutti aluksi avainhenkilöitämme, jonka jälkeen olemme itse kouluttaneet noin 400 osaajaa lisää, Risto jatkaa.

Vakuuttavia tuloksia

Tekemisen ja työkalujen virtaviivaistuttua Telialla vastataan asiakkaiden odotuksiin entistä paremmin nyt ja tulevaisuudessa. Myönteistä sisäistä palautetta on saatu esimerkiksi siitä, että haastavissakin tilanteissa pysytään tilanteen tasalla. Uusia palvelukonsepteja ja ratkaisuja on helpompi kokeilla esimerkiksi eri markkina-alueilla sekä kehittää niitä tehokkaasti eteenpäin.

– Arvioin tuottavuutemme kasvaneen noin 40 prosenttia. Projektit eivät laahaa vuosia aikaansa jäljessä, vaan uudistuvat kvartaali- tai jopa viikkotavoitteiden mukaisesti. Mikä tärkeintä, voimme todeta tekemisen olevan aidosti asiakaslähtöistä. Suosittelen kumppanin käyttöä kaikille SAFen® implementoinnista kiinnostuneille. Kokenut kumppani auttaa alkuun käytännönläheisesti, auttaa välttämään sudenkuopat ja nopeuttaa merkittävästi aloitusta. Henkilöstömme innostus on yhä käsin kosketeltavaa. Tämä on päättymätön tie, jossa olemme nyt muutamassa vuodessa päässeet hyvään alkuun ja jota kulkiessa tulemme jatkuvasti paremmiksi, Risto toteaa.

Asiakashyödyt

  • Jopa noin 40 prosenttia lisää tuottavuutta: työnkulut tehostuvat, laatu paranee ja syntyy jatkuvaa kustannussäästöä.

  • Isoissakin projekteissa nopea valmius muutostilanteisiin.

  • Henkilöstön aika vapautuu tärkeisiin ja tuottaviin tehtäviin.

  • Työntekijä- ja asiakaskokemus paranevat käsi kädessä.

  • Riskit vähenevät kokeilukulttuurin myötä.

  • Oma osaaminen lisääntyy jatkuvasti.

 

Autamme mielellämme

Haluaisitko keskustella kokeneen asiantuntijamme kanssa siitä, mitä SAFe® mahdollistaa liiketoiminnallenne? Tai kaipaisitko uusia näkökulmia sekä raikkaita ideoita hankkeellenne? Ota yhteyttä Perttu Mikkoseen: perttu.mikkonen@cgi.com