Ågrén, Benedictus

Benedictus Ågrén

ICF Associate Certified Coach, Business and Agile Coach

Coaching on menetelmä ihmisten kehittämiseen. Sen avulla voi esimerkiksi lisätä itsevarmuutta, vähentää stressiä, saada omasta tilanteestaan selkeämmän ja varmemman otteen, sekä löytää omakohtaisia ratkaisuja pulmiin ja tavoitteisiin pääsyyn.

 Mihin coachingia hyödynnetään?

Coaching-menetelmää voi hyödyntää esimerkiksi omassa esihenkilötyössään tai tiiminvetotilanteissa – tai vaikkapa devaajien kesken ohjelmointitaidon kehittämiseksi. On myös olemassa coachingia työkseen tekeviä ammatticoacheja, joilla on niin sanottu akkreditoitu coaching-koulutus ja jotka kehittävät pitkäjänteisesti omaa coaching-työskentelyään vastaamaan monenlaisten asiakkaiden tarpeita.

Organisaatiot hyödyntävät ammatticoachien palveluita esimerkiksi johtoryhmien työskentelyn, esimiestyön ja tiimityöskentelyn kehittämisessä tai vaikkapa yksittäisten työntekijöiden tukemisessa haastavissa muutostilanteissa.

Esimerkki coachingista

Juha työskentelee keskikokoisessa kaupan alan yrityksessä tuotevastaavana. Hän hoitaa työnsä hyvin, muttei ole mielessään kovin tyytyväinen nykytilanteeseensa. Hänen esihenkilönsä Kimmo aistii tämän ja arvelee aivan oikein, että Juha saattaa katsella myös muita työpaikkoja. Yrityksessä käytetään ulkopuolisen coachin Sannan palveluita ja Kimmo päättää ehdottaa Juhalle, että tämä voisi ottaa itselleen Sannalta coachingia.

Sanna pyytää ensin Juhaa ja Kimmoa miettimään yhdessä mitä he haluaisivat coachingilta saada. He päätyvät asettamaan yhdessä tavoitteeksi, että Juha voisi kokea tyytyväisyyttä omaan työhönsä ja ilmaista itseään työpaikalla vapautuneesti.

Sanna ja Juha tapaavat kahden kesken ja käyvät luottamuksellista keskustelua. Luottamuksellisuudesta on sovittu Kimmon kanssa. Juha pohtii Sannan johdattamana mikä hänet saa tyytyväiseksi, mutta keskustelu hakeutuu toisen tapaamisen aikana eri suuntaan, sillä Juha kokee Sannan luotettavana ja kertoo tälle yrityksessä edellisenä vuonna tapahtuneesta organisaatiomuutoksesta. Hän ei ole puhunut asiasta työpaikalla, sillä muutokseen liittyi muitakin hankaluuksia ja niistä on haluttu päästä yli keskittymällä hyvään tekemisen meininkiin.

Sanna kyselee Juhalta lisää tästä muutoksesta ja pian Juha saa sanottua ääneen, että muutos tuntui hänestä epäreilulta ja että hän tuntee siitä katkeruutta. Paria tapaamista myöhemmin Juhalle juolahtaa Sannan kysymysten avulla mieleen, että hänhän pystyy omien onnistumistensa avulla ja työkavereitaan kokeneempana auttamalla tuntemaan sitä samaa ylpeyttä, joka hänellä oli ennen organisaatiomuutosta.

Kuukautta myöhemmin Juha, Kimmo ja Sanna pitävät kolmestaan coachingin lopputapaamisen, jossa Juha kertoo olevansa tyytyväisempi työhönsä. Kimmo kertoo havainneensa, että Juha on ryhtynyt sanomaan ääneen enemmän omia näkemyksiään ja on selvästi aiempaa energisempi ja sosiaalisempi.

Kuten esimerkistä käy ilmi, coaching-menetelmä perustuu muun muassa luottamuksen luomiseen ja harkittujen kysymysten esittämiseen. Menetelmässä pyritään luomaan sellainen tilanne, jossa coachattava itse voi saada oivalluksia ilman, että hänelle tarjotaan ideoita tai ratkaisuehdotuksia.

Miten coachingia ostetaan?

Coachingia ostetaan yleensä

  • yksittäisen henkilön tueksi, jolloin arvioidaan tapaamiskertojen määrä. Melko usein tämä on muutaman ja kymmenen kerran välillä.
  • jonkin työntekijäryhmän, esim. tuotannon esimiehien yhteiseksi kehittämisohjelmaksi, jolla on kokonaisbudjetti. Tällöin ryhmän jäsenillä on käytettävissä coachin palvelu yksilöllisen tarpeen mukaan.
  • yksittäisen tiimin tueksi, jolloin arvioidaan erilaisten tiimin tukimuotojen kuten tiiminrakentamisen tai fasilitoitujen työpajojen tarve sekä coachingin pituus, joka voi olla esimerkiksi muutamasta kuukaudesta yli puoleen vuoteen.

 

Coachingia ostetaan usein coachingiin ja henkilöstön kehittämispalveluihin erikoistuneilta yrityksiltä tai suoraan toiminimellä toimivilta coacheilta. Coachingia voi ostaa myös CGI:ltä joko erillispalveluna tai osana laajempaa ICT-kokonaistoimitusta. Ota yhteyttä asiantuntijaamme, ICF ACC –sertifioituun coachiin Benedictus Ågréniin ja kysy lisää!

 

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä aiheeseen liittyvät sisällöt

Kirjoittajasta

Ågrén, Benedictus

Benedictus Ågrén

ICF Associate Certified Coach, Business and Agile Coach

Olen Benedictus Ågrén, kansainvälisen coaching-liiton ICF:n sertifioima ammatticoach ja ketterän muutoksen valmentaja. Kehitän coaching-menetelmien käyttöä osana organisaatioiden ketteriä muutosprosesseja. Toimin henkilökohtaisena coachina kaikilla organisaation tasoilla ja coachaan myös tiimejä kasvamaan tiimeinä.