CGI:n IT4Cargo mahdollisti SOK-yhtymän tehokkaan kuljetusten suunnittelun luomalla ostotilauksista kuljetustilauksia ja mahdollistamalla kuljetustilausten mukaisen kuorman suunnittelun. Lisäksi järjestelmä huolehtii kuljetustilausten toimittamisesta alihankkijoille.

S-ryhmä on suomalainen vähittäiskaupan ja palvelualan yritysverkosto, jolla on Suomessa yli 1 600 toimipaikkaa. S-Ryhmän osuuskauppojen omistama Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK toimii osuuskauppojen keskusliikkeenä ja tuottaa niille hankinta-, asiantuntija- ja tukipalveluita. SOK vastaa myös S-ryhmän strategisesta ohjauksesta ja eri ketjujen kehittämisestä. Alueellisten ja valtakunnallisten tytäryhtiöidensä lisäksi SOK harjoittaa Baltian alueella ja Pietarissa marketkauppaa sekä matkailu- ja ravitsemiskauppaa.

Tavoitteena manuaalisen työn vähentäminen

SOK-yhtymän osto- ja kuljetustilauksiin syötetään päivittäin valtava määrä tietoja, joita haluttiin pystyä hyödyntämään tehokkaammin. Tavoitteena oli vähentää manuaalista työtä ja siirtää työn painoarvoa tarkastukseen tietojen syöttämisen sijasta. Vastauksena haasteeseen oli siirtyä tekemään ostotilauksiin perustuvia kuljetustilauksia ja kuorman suunnittelua. Tärkeää oli myös mahdollisuus seurata ostotilausten toimitusaikoja toimittajalta toimitusosoitteeseen yhdessä tietojärjestelmässä, joka on kaikkien toimitusketjuun kuuluvien sidosryhmien käytössä.

Yksi näistä sidosryhmistä on Tulli, jonka tulliprosesseissa käytetään myös paljon osto- ja kuljetustilauksilla olevia tietoja. Koska huolinnalla on merkittävä rooli SOK-yhtymän toiminnassa, myös näitä prosesseja oli tarve virtaviivaistaa ja muuttaa digitaalisiksi.

Kuljetuksen koko elinkaari yhdessä järjestelmässä

CGI:n SOK:lle toimittama IT4Cargo on kattava ja modulaarinen kuljetusten hallintajärjestelmä, joka vastaa asiakkaan haasteisiin. Projektin toteutukseen liittyvät vaatimukset määriteltiin yhdessä asiakkaan kanssa, jolloin IT4Cargo räätälöitiin sopivaksi SOK-yhtymän tarpeisiin. Ketterä projektimalli sovitettiin asiakkaan toimintaan ja hankkeen kokoon niin, että sen avulla voitiin varmistaa hankkeen edistyminen sitomatta liikaa SOK-yhtymän resursseja.

IT4Cargo on rakennettu siten, että kerran syötetyt tiedot kulkevat eri prosessien läpi ilman, että käyttäjän tarvitsee syöttää järjestelmään samoja tietoja montaa kertaa. Ostotilaus tuodaan ensin pilvipohjaiseen IT4Cargo-järjestelmään, jossa se muutetaan kuljetustilaukseksi. Tämän jälkeen kuljetustilaukset suunnitellaan, määritetään eri kuljetusyrityksille ja niiden toimitusta eri puolilta maailmaa seurataan IT4Cargo-järjestelmän avulla.

Toimitusten lähestyessä Suomea IT4Cargo hoitaa tarvittavat tulliselvitykset sujuvasti ja sähköisesti. IT4Cargo tarjoaa myös toiminnanohjauksen, kuten laskutuksen ja kuljettajien tilitykset. Sen avulla SOK-yhtymän kaltaiset asiakkaat voivat käsitellä kuljetuksen koko elinkaarta yhdessä kattavassa järjestelmässä.

Toimintojen virtaviivaistaminen ja digitalisoiminen kulkevat käsi kädessä

IT4Cargo toi tehokkuutta SOK-yhtymän huolintaprosessiin, koska osto- ja kuljetustilauksia koskevia tietoja voitiin käyttää tullausmenettelyissä. Tämän seurauksena manuaalisen työn tarve väheni ja toimitusketjun eri toimintoja voitiin virtaviivaistaa ja digitalisoida.

Miksi CGI

CGI ja SOK-yhtymä ovat tehneet yhteistyötä jo pitkään, ja CGI:llä on yli 20 vuoden kokemus logistiikan alalta. CGI oli siis luonnollinen valinta kumppaniksi, kun SOK halusi lähteä kehittämään huolintaprosessejaan. Ketterä projektimalli mahdollisti tiiviin yhteistyön SOK-yhtymän kanssa sitomatta liikaa asiakkaan resursseja, mutta varmistaen silti ratkaisun täydellisen sopivuuden. 

 

Tutustu myös: