Geopolitiikalla ja energiakriisillä on ollut merkittävä vaikutus Fortumin liiketoimintaan kuluneen vuoden aikana. Fortumille irtautuminen Uniperista oli välttämättömyys, kuten myös päätös vetäytyä Venäjän markkinoilta. Strategian uudelleenarvioinnin myötä kurssi on nyt kohti puhdasta pohjoismaista energiantuotantoa.

Puhdas sähkö ja kilpailukykyiset hinnat kiihdyttävät kysyntää

“Energiamarkkinoilla on takanaan myrskyisä vuosi. Kaasun hinta romahti energian säästämisen, lämpimän talven ja runsaiden LNG-varastojen seurauksena."

"Manner-Euroopan sähkön ja kaasun suuret hintavaihtelut ovat olleet pääasiallisia pohjoismaisen hintakehityksen ajureita”, kertoi Fortumin Vice President Strategy and Development Andreas Collor puheenvuorossaan CGI:n What’s Next -tapahtumassa.

Fortumissa uuteen energia-aikakauteen lähdetään strategialla, jonka painopisteitä ovat luotettavan puhtaan energian toimittaminen ja teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen Pohjoismaissa. Markkinat näyttävät tältä osin erittäin lupaavilta, sillä yritykset ovat aktiivisesti hakemassa irtiottoa fossiilisesta tuontienergiasta ja matkalla kohti hiilivapaita vaihtoehtoja. Tähän tarvitaan kuitenkin valtava määrä puhdasta energiaa.

Valikoivaa kasvua sähköintensiivisestä teollisuudesta

Fortumin strategiana on keskittyä energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin ja tarjota pitkäaikaisia sopimuksia teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Samalla tarkoituksena on kehittää ja rakentaa uutta puhdasta sähköä Pohjoismaihin, kehittää vahva putki uusiutuvien energialähteiden valikoivaan kasvuun sähkönhankintasopimusten kautta sekä selvittää ydinvoiman ja vedyn liiketoimintamahdollisuuksia asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa.

“Koemme tärkeäksi osallistua aktiivisesti pohjoismaisen vetyekosysteemin muokkaamiseen. Haluamme ehdottomasti tutkia vetyä sekä tarjota puhdasta energiaa vedyn tuotantoon."

"Suomessa olemme sitoutuneet Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttöiän pidentämiseen, Pjelax-tuulipuistohankkeeseen sekä hukkalämmön hyödyntämiseen Microsoftin datakeskuksista”, Collor listasi.