Kunnan hallinnon ja johtamisen luotettava kumppani

Meillä CGI:llä on pitkä kokemus kunta-alalta ja meillä työskentelee paljon kuntien hallinnon ja johtamisen vahvoja asiantuntijoita. Tarjoamme kuntapäättäjien ja hallinnon tueksi monipuolista osaamista kuntastrategian tueksi ja tiedolla johtamiseen. Lisäksi löydät meiltä kattavan valikoiman valmiita, pitkälle automatisoituja tuoteratkaisuja talous- ja henkilöstöhallintoon, asianhallintaan ja arkistointiin sekä tiedonsiirtoihin.

 

Tutustu hallinnon ja johtamisen palveluihimme kunnille
Lue lisää hallinnon ja johtamisen tuoteratkaisuistamme kunnille

 

Woman smiling surrounded by buildings while holding tablet device and her glasses

Jokaisessa Suomen kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. (Kuntalaki 37 §)

Kuntien toimintaympäristö on jatkuvassa globaalien megatrendien ja lokaalien muutosilmiöiden aiheuttamassa murroksessa. Kunnilla ei ole olemassa vain yhtä tulevaisuutta, vaan monia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, joiden toteutuminen on seurausta ympäröivien muutosilmiöiden systeemisista vaikutuksista. Nämä tulevaisuuden eri skenaariot pitäisi pystyä hahmottamaan, jotta kunta voi toteuttaa strategiaansa.

Kuntastrategian lisäksi monella kunnalla on valmiina tai vähintään työn alla erillinen digitalisaatiostrategia. Usein niiden perusajatuksena on, että digitalisaatio on kasa yksittäisiä teknologiaprojekteja. Digitalisaation pitäisi kuitenkin olla osa kuntastrategiaa, sillä se on keino toteuttaa matkaa kohti tulevaisuuden älykästä ja elinvoimaista kuntaa.

Konsulttimme auttavat tulevaisuuden skenaarioiden ja digitiekartan rakentamisessa kunnallesi.

Tutustu skenaariokonsultointiin

Tutustu strategiakonsultointiin ja digitiekarttaan

 

Deux femmes en train de travailler

Kuntien päättäjät ja hallinto tarvitsevat ajantasaista tietoa kunnan johtamiseen. Datan lisääntyessä vauhdilla on tiedolla johtamisesta tullut osa arkea, mutta tiedon jäsentäminen päätöksen teon tueksi kaipaa vielä toimia. Tarjolla on runsaasti eri lähteistä kerättyä tietoa asukkaiden paremmin palvelemiseksi ja toimintojen kehittämiseksi.  

Tiedolla johtamisessa on tärkeää tunnistaa, mitä asioita halutaan mitata ja mitkä tekijät vaikuttavat tulosten taustalla. Koska päätöksiä tehdään enenevissä määrin faktatietoon perustuen, on tiedolla johtaminen koko organisaation tapa toimia.

Tarjoamme monipuolista osaamista tietotarpeen tunnistamisessa, tiedon keräämisessä, datan laadun arvioinnissa ja tiedon tuottamisessa loppukäyttäjille. Luomme visuaalisia ja helppolukuisia raportteja ja autamme tiedolla johtamisen jalkautuksessa läpi organisaation. Asiantuntijamme auttavat päivittämään johtamisen käytännöt uudelle tasolle. 

Lisäksi meiltä löytyy tuotteistettu raportointiratkaisu CGI Kuntapulssi, joka auttaa johtamaan kuntaasi tiedolla. Automaattisesti päivittyvät talouden, henkilöstön ja väestötiedon mittarit helpottavat kaupungin ylimmän johdon ja yksiköiden esimiesten arkea.  Yhtenäiset ja vertailukelpoiset raportit mahdollistavat päätöksenteon ajantasaiseen ja luotettavaan tietoon perustuen sekä lisäävät organisaation läpinäkyvyyttä. Nämä mittarit jokainen kunta tarvitsee!

Tutustu tiedolla johtamisen työpajoihin

Lue lisää CGI Kuntapulssista

 

hr-tuottavuusloikka

CGI on virallinen Tietojohtaminen ry:n kumppani.

IT-ulkoistusten hyödyt ja onnistumisen edellytykset

IT-ulkoistukset ja hallinnoidut IT-palvelumme tarjoavat nopeita säästöjä kuntatalouteen. Ulkoistamisen taustalla onkin usein ensisijaisesti halu säästää IT-kustannuksissa. Säästöjä saadaan keskimäärin 25 %. Pitkällä tähtäimellä, oikean kumppanin kanssa toimiessa, olennaisimmiksi hyödyiksi kuitenkin muodostuvat saatujen säästöjen uudelleen investointi organisaation kasvumahdollisuuksiin, toiminnan digitalisointiin ja uusiin innovaatioihin. 

Tutustu IT-ulkoistuksen mahdollisuuksiin tarkemmin Smart City Academyn verkkokurssilla. Käsittelemme kurssilla onnistuneen IT-ulkoistuksen anatomiaa ja ulkoistuksen tarjoamia hyötyjä kunnille.

Lue lisää ja lähde mukaan laskemaan hyötyjä

Man and laptop

woman uses tablet in office

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinto varmistaa, että oikeat ihmiset ovat oikeassa paikassa, oikealla osaamisella, oikeaan aikaan. CGI:n HR-palvelut tehostavat toimintaa, tukevat tasapuolista esimiestyötä ja luovat perustan erinomaiselle työntekijäkokemukselle. Pitkä historiamme henkilöstöhallinnon ratkaisujen toimittamisessa sekä kehittämisessä edesauttaa asiakkaitamme operatiivisten toimenpiteiden virtaviivaistamisessa ja strategisten päämäärien saavuttamisessa.

Lue lisää

taloudenohjaus-medium-image

Taloushallinto

Kunta on monitahoinen palvelutuottaja, jonka pitäisi ohjata tiukkaa taloutta eri järjestelmistä tuotetulla datalla. Pelkkä taloushallinto ja budjettiseuranta eivät enää riitä, vaan tarvitaan ymmärrystä kokonaistoiminnan sisällöstä, kustannuksista ja päätösten vaikutuksista talouteen. Dataa on paljon, mutta miten yhdistetään vertailukelpoinen data, kun toimintaa ja kannattavuutta johdetaan eri mittareilla ja palveluja tuotetaan monelle taholle?

Lue lisää

Aromi

Ruokapalvelut

Ruokapalveluammattilaisten kanssa kehitetty ruokapalvelujen toiminnanohjausratkaisumme Aromi tukee ruuanvalmistusta toimialan erityistarpeet huomioiden. Aromi kattaa kaikki ruokapalvelun prosessit myynnistä toimitukseen, raaka-aineiden tilauksista tuotantoon ja ruokatietojen julkaisuun ruokailijalle. Ekologisuus ja yhteiskuntavastuu ovat meille erittäin tärkeitä arvoja. 

Lue lisää

hand-lightbulb-connectors

Kuinka mittaat kuntastrategiaasi?

Kirjoitettu strategia on usein vaikea ymmärtää. Erityisen vaikeaa on hahmottaa sen tavoitteiden ja suunniteltujen toimenpiteiden kytköksiä toisiinsa. Strategia on kuitenkin tärkein väline johdettaessa kunnan kehittämistä.

Lue lisää

Employee using laptop

Tuoko tarvittavan tiedon tuottaminen tuskaa?

Kuntatietohankkeen tavoitteena on nopeuttaa taloustiedon tuottamista sekä varmistaa ja parantaa tiedon laatua ja vertailukelpoisuutta. Se yksinkertaistaa kuntien tiedonantotaakkaa ja helpottaa taloudesta vastaavien virkamiesten ja johdon päivittäistä työtä.

Lue lisää

Data Strategy Workshop

Lisää faktaa kuntien päätöksentekoon

Datan lisääntyessä vauhdilla on tiedolla johtamisesta tullut osa arkea. Suomen kunnissa mietitään, miten johtaa tuhansien työntekijöiden, satojen järjestelmien ja monien toimialojen organisaatioita nykyistä paremmin.

Lue lisää

Tulevaisuuden älykkäitä kuntia rakentamassa

Kunnat ovat tärkeässä asemassa yhteiskunnassamme. Tulevaisuuden kunnan tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja alueen elinvoimaa. Haluamme innostaa ja tukea asiakkaitamme matkalla kohti älykästä, asiakaslähtöistä ja elinvoimaista kuntaa.

 

Palvelumme kunnille
Tutustu tarjontaamme toimialoittain
Lue lisää tuoteratkaisuistamme

 Katso kaikki palvelumme kunnille