Primary tabs

Kuntien hallinto tarvitsee ajantasaista tietoa kunnan johtamiseen. Datan lisääntyessä vauhdilla on tiedolla johtamisesta tullut osa arkea, mutta tiedon jäsentäminen päätöksen teon tueksi kaipaa vielä toimia. Tarjolla on runsaasti eri lähteistä kerättyä tietoa asukkaiden paremmin palvelemiseksi ja toimintojen kehittämiseksi kohti tulevaisuuden kuntaa. 

Tarjoamme tiedolla johtamisen tueksi monipuolista osaamista tietotarpeen tunnistamisessa, tiedon keräämisessä ja datan laadun arvioinnissa. Luomme visuaalisia ja helppolukuisia raportteja ja autamme tiedolla johtamisen jalkautuksessa läpi organisaation.

Tiedolla johtamisessa on tärkeää tunnistaa, mitä asioita halutaan mitata ja mitkä tekijät vaikuttavat tulosten taustalla. Koska päätöksiä tehdään enenevissä määrin faktatietoon perustuen, on tiedolla johtaminen koko organisaation tapa toimia.

 

 

hr-tuottavuusloikka

Valmis ratkaisu tiedolla johtamiseen

CGI Kuntapulssi on tuotteistettu raportointiratkaisu, joka auttaa johtamaan kuntaasi tiedolla. Automaattisesti päivittyvät talouden, henkilöstön ja väestötiedon mittarit helpottavat kaupungin ylimmän johdon ja yksiköiden esimiesten arkea.

Yhtenäiset ja vertailukelpoiset raportit mahdollistavat päätöksenteon ajantasaiseen ja luotettavaan tietoon perustuen sekä lisäävät organisaation läpinäkyvyyttä. Nämä mittarit jokainen kunta tarvitsee!

Lue lisää Kuntapulssista

 

Man and laptop

Nopeita säästöjä kuntatalouteen

IT-ulkoistukset ja hallinnoidut IT-palvelumme tarjoavat nopeita säästöjä kuntatalouteen. Ulkoistamisen taustalla onkin usein ensisijaisesti halu säästää IT-kustannuksissa. Oikean kumppanin kanssa olennaisimmiksi hyödyiksi kuitenkin muodostuvat saatujen säästöjen uudelleen investointi kasvumahdollisuuksiin, toiminnan digitalisointiin ja uusiin innovaatioihin. 

Tutustu IT-ulkoistuksen mahdollisuuksiin tarkemmin Smart City Academyn verkkokurssilla. Käsittelemme kurssilla onnistuneen IT-ulkoistuksen anatomiaa ja ulkoistuksen tarjoamia hyötyjä kunnille.

Lue lisää ja lähde mukaan laskemaan hyötyjä

  


 

Strategiakonsultointi ja digistrategian kirkastaminen 

Digitalisaatio on keino toteuttaa matkaa kohti tulevaisuuden älykästä ja elinvoimaista kuntaa. Siksi digitalisaatio tarvitsee oman strategian osana kuntastrategiaa. Myös digitalisaation roadmapin tulee olla mukana kuntastrategiassa. Tiekartta on työkalu, jolla tavoitteisiin pääsemistä voidaan merkittävästi helpottaa.

Aloitetaan digistrategian kirkastaminen yhdessä valmiilla konsultontimallillamme:

  1. Visualisoidaan ja kirkastetaan kuntastrategia. Digistrategia ja -roadmap otetaan osaksi kuntastrategiaa ja siten johtamisen välineeksi.
  2. Tutustutaan digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin ja innovoidaan niiden hyödyntämistä omassa toiminnassa.
  3. Kehitetään ja otetaan uusia ratkaisuja käyttöön strategian ja digiroadmapin mukaisesti ketterillä menetelmillä ja yhdessä pienin askelin.

Ammattilaisemme auttavat löytämään omaan organisaatioonne parhaiten soveltuvat tiedolla johtamisen käytännöt ja teknologiaratkaisut. Toimimme organisaatioiden kumppanina koko digitaalisen matkan ideasta toteutukseen ja jatkuvaan kehittämiseen kohti entistä edistyneempiä ratkaisuja.

Kysy rohkeasti lisää!

Kuntastrategia

  


 

hr-ja-palkkaratkaisut

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinto varmistaa, että oikeat ihmiset ovat oikeassa paikassa, oikealla osaamisella, oikeaan aikaan. CGI:n HR-palvelut tehostavat toimintaa, tukevat tasapuolista esimiestyötä ja luovat perustan erinomaiselle työntekijäkokemukselle. Pitkä historiamme henkilöstöhallinnon ratkaisujen toimittamisessa sekä kehittämisessä edesauttaa asiakkaitamme operatiivisten toimenpiteiden virtaviivaistamisessa ja strategisten päämäärien saavuttamisessa.

Lue lisää

taloudenohjaus-medium-image

Taloushallinto

Kunta on monitahoinen palvelutuottaja, jonka pitäisi ohjata tiukkaa taloutta eri järjestelmistä tuotetulla datalla. Pelkkä taloushallinto ja budjettiseuranta eivät enää riitä, vaan tarvitaan ymmärrystä kokonaistoiminnan sisällöstä, kustannuksista ja päätösten vaikutuksista talouteen. Dataa on paljon, mutta miten yhdistetään vertailukelpoinen data, kun toimintaa ja kannattavuutta johdetaan eri mittareilla ja palveluja tuotetaan monelle taholle?

Lue lisää

Aromi

Ruokapalvelut

Ruokapalveluammattilaisten kanssa kehitetty ruokapalvelujen toiminnanohjausratkaisumme Aromi tukee ruuanvalmistusta toimialan erityistarpeet huomioiden. Aromi kattaa kaikki ruokapalvelun prosessit myynnistä toimitukseen, raaka-aineiden tilauksista tuotantoon ja ruokatietojen julkaisuun ruokailijalle. Ekologisuus ja yhteiskuntavastuu ovat meille erittäin tärkeitä arvoja. 

Lue lisää

   

hand-lightbulb-connectors

Kuinka mittaat kuntastrategiaasi?

Kirjoitettu strategia on usein vaikea ymmärtää. Erityisen vaikeaa on hahmottaa sen tavoitteiden ja suunniteltujen toimenpiteiden kytköksiä toisiinsa. Strategia on kuitenkin tärkein väline johdettaessa kunnan kehittämistä.

Lue lisää

Employee using laptop

Tuoko tarvittavan tiedon tuottaminen tuskaa?

Kuntatietohankkeen tavoitteena on nopeuttaa taloustiedon tuottamista sekä varmistaa ja parantaa tiedon laatua ja vertailukelpoisuutta. Se yksinkertaistaa kuntien tiedonantotaakkaa ja helpottaa taloudesta vastaavien virkamiesten ja johdon päivittäistä työtä.

Lue lisää

Data Strategy Workshop

Lisää faktaa kuntien päätöksentekoon

Datan lisääntyessä vauhdilla on tiedolla johtamisesta tullut osa arkea. Suomen kunnissa mietitään, miten johtaa tuhansien työntekijöiden, satojen järjestelmien ja monien toimialojen organisaatioita nykyistä paremmin.

Lue lisää

 

CGI on virallinen Tietojohtaminen ry:n kumppani.

Smart City Academy

Uusi Smart City Academy on ilmainen verkkokoulu kuntapäättäjille. Kursseillamme opit ymmärtämään digitalisaation ja uusien teknologioiden mahdollisuudet tulevaisuuden kunnan rakentamisessa.