Toimiva talous ja tiedon hyödyntäminen ovat elinvoimaisen kunnan ja hyvinvointialueen peruskiviä

Kunnat, kuntayhtymät, hyvinvointialueet sekä muut kunnallisella sektorilla toimivat julkishallinnon organisaatiot ovat monitahoisia toimintaympäristöjä tuottaessaan palveluja kuntalaisille. Palvelujen mahdollistamiseen liittyvät olennaisesti käytettävissä olevat tulot ja tuottamiseen kuluvat menot.

Kuntamalli erilaisine variaatioineen tukee useita erilaisia toimintamuotoja olipa kyseessä kunta, kuntayhtymä, hyvinvointialue, ammattikorkeakoulu tai joku edellisten liikelaitos, osakeyhtiö tai kiinteistöosakeyhtiö. Koko konsernin keskittäminen samaan, yhdessä kehittyvään taloushallinnon toiminnanohjauksen kokonaisuuteen mahdollistaa tehokkaan talousprosessin automatisoinnin kehittämisen.

Elinvoimaisen kunnallisen organisaation peruskiviä ovat toimiva talous ja olemassa olevan tiedon hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa. Useissa kunnallisissa organisaatioissa eletään kuitenkin tilanteessa, jossa talouteen vaikuttavat asiat koostuvat hyvinkin erilaisista tiedoista. Lisäksi toiminnan johtamiseen tarvittava tieto on hajallaan eri puolilla organisaatiota palveluja tuottavissa yksiköissä. Vertailukelpoista dataa ei ole, sillä kaikilla on käytössään erilaiset mittarit. On haasteellista yrittää yhdistää eri järjestelmistä talouden ja toiminnan johtamiseen tarvittava data.

  

Kuntamalli ja Hyvinvointimalli tuottavat dataa talouden ja toiminnan johtamiseen

Kuntatalouden taloustiedon, raportoinnin ja kokonaistoiminnan tuottavuuden parantamiseksi käynnistettiin kuntatieto-ohjelma. On tärkeää tuottaa kirjanpidon järjestelmästä helposti ja luotettavasti oikeaa dataa kuntatiedon keräämiseen ja vertaamiseen.

Kuntamallissa kuntatiedon tuottaminen on kehittämisen keskiössä niin kunta- ja kuntayhtymä- kuin hyvinvointitasollakin. Konsernitasoinen suunnittelu ja seuranta korostuu raportoinnissa entisestään. Kuukausitasoinen, ennustava budjetointi on varsinkin tulevien hyvinvointialueiden elinehto.

Tuotteistettu malli vastaa suoraan kuntatietohankkeen tavoitteisiin tuottamalla talouden ja toiminnan johtamiseen tarvittavaa dataa. Kuntamallissa saat kaikki talouden ja palkanlaskennan ratkaisut yhdessä paketissa. Lisäksi monet integraatiot muihin järjestelmiin varmistavat sen, että kirjanpito on aina ajan tasalla.

Monitasoiset yhteystarkistukset ja erilaiset oikeellisuussäännöstöt sekä laaja automatisointi ja robotiikan käyttö mahdollistavat hallinnon toiminnan tehostamisen. Näin rutiinitöistä vapautuva aika voidaan siirtää enemmän toimintaan lisäarvoa tuottavaan työhön. Rutiinitöiden automatisointi muuttaa talousammattilaisen työn sisältöä ja mahdollistaa laajemman tiedon analysoinnin, toiminnan kehittämisen ja tuottavuuden nousun. 

 

Nykyaikainen ja jatkuvasti kehittyvä kokonaisuus

Vahva osaamisemme julkishallinnon talous- ja hallintoratkaisujen toteuttajana yhdistettynä aktiiviseen asiakaskehitysryhmätyöskentelyyn varmistaa tuotteistetun mallin jatkuvan kehittymisen – asiakkaille aidosti tärkeiden ominaisuuksien osalta erilaisille organisaatiomuodoille.

Asiakkaan kanssa yhdessä tehtävän sisältökehittymisen lisäksi kokonaisuus on uudistunut teknisesti viime vuosien aikana viimeisimpään teknologiaan ja tämän pohjalta tehty käyttöliittymäuudistus, joka on tuonut moduuli kerrallaan parhaan käytettävyyden kokonaisuuteen. Kuntamalli ja Hyvinvointimalli ovat teknisesti ja käytettävyydeltään täysin uudistetut kokonaisuudet, joiden uudistuminen jatkuu koko ajan.

Ratkaisun hyödyt

  • Pitkälle automatisoidut prosessit tehostavat työtä
  • Rutiinitöiden automatisointi mahdollistaa enemmän aikaa laajemman tiedon analysointiin, toiminnan kehittämiseen ja näin tuottavuuden nousuun
  • Talouden ja toiminnan johtamiseen tarvittava data helposti hyödynnettävissä
  • Kaikki talouden ja palkanlaskennan ratkaisut yhdessä paketissa
  • Kehitystyö yhdessä asiakkaiden kanssa varmistaa, että käytössä on jatkossakin aidosti toimialaa palveleva järjestelmä 

Pyydä esittely

Täytä alla oleva lomake, ja olemme sinuun yhteydessä verkkotapaamisen sopimiseksi. 

Jos lomake ei näy oikein, voit täyttää sen tästä.