sari-pentikainen

Sari Pentikäinen

Palvelujohtaja

Useat kunnat ovat saaneet viime aikoina pyyntöjä ostolaskuaineistojen toimittamisesta julkisuuslakiin perustuen. Ostolaskujen julkaiseminen verkossa lisää kunnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä tehostaa toimintaa vähentämällä datan kokoamista erillisiin tietopyyntöihin. 

Ostolaskujen julkaiseminen on kunnille vapaaehtoista, mutta suositeltavaa. Ostolaskujen julkaiseminen lisää verovarojen läpinäkyvää käyttöä, tukee kunnan kustannustietoista toimintatapaa, ja edesauttaa kunnan oman toiminnan suunnittelua ja johtamista.  

 

Miksi ostolaskujen julkaiseminen on tärkeää? 

Ostolaskujen julkaisemisen myötä kuntalaiset voivat seurata, mihin kunnan varoja käytetään. Tämä lisää kunnan toiminnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnan päätöksentekoon. 

Ostolaskujen avulla kuntien päättäjät ja viranhaltijat voivat vertailla eri toimittajien hintoja ja laatua sekä arvioida kunnan hankintojen vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Tämä voi parantaa kunnan kustannustietoisuutta ja toiminnan suunnittelua ja johtamista. 

Ostolaskujen avulla myös muut tahot, kuten tutkijat, median edustajat, yritykset ja järjestöt, voivat hyödyntää kunnan ostolaskudataa omiin tarkoituksiinsa. Tämä voi edistää yhteiskunnallista keskustelua, innovaatioita, kilpailua ja yhteistyötä kunnan hankintojen alalla. 

Ostolaskut ovat lähtökohtaisesti julkisia viranomaisen asiakirjoja, ja siksi niistä saatetaan tehdä tietopyyntöjä. Kun ostolaskut on julkastu, on kuntien ja muiden julkisten toimijoiden helppo vastata pyyntöihin viittaamalla jo julkaistuun aineistoon. 

 

Kuntien ja kuntayhtymien ostolaskudatan avaamisen ohje 

Kuntien ostolaskut ovat toimittajalta saatavia laskuja, jotka kohdistuvat hankittuun tuotteeseen, investointiin tai palveluun. Ostolaskuissa voi olla salassa pidettävää tietoa ja toiminimiä koskevia henkilötietoja. Salassa pidettävää tietoa ei saa luovuttaa ulkopuolisille, siksi ostolaskudatan avaamisessa kunnat julkaisevat laskujen sisältöön liittyviä kenttiä määrämuotoisena tietueena verkossa.  

Kunta voi julkaista omat ostolaskunsa valtion keskitetyssä avoindata.fi-palvelussa tai kunnan omilla verkkosivuilla. Meidän Kuntamallissa on tarjolla julkaisuun valmiiksi tuotteistettu ratkaisu: Ostolaskujen julkaisu joko laajana tai suppeana poimintana. Laaja versio on Kuntaliiton suosituksen 2021 mukainen

Molemmissa poiminnoissa on aineistosta suodatettu pois salassa pidettävät tiedot. Poimintaraportin tulos on siirrettävissä Exceliin tai csv-muotoon. Tämä aineisto voidaan julkaista kunnan omilla verkkosivuilla tai pudottaa avoindata.fi-palveluun. 

Olethan rohkeasti yhteydessä, mikäli kaipaat apua kuntasi ostolaskujen julkaisuun! 

Kirjoittajasta

sari-pentikainen

Sari Pentikäinen

Palvelujohtaja

Olen Sari Pentikäinen ja toimin palvelujohtajana taloushallinnon käyttöönottopalveluiden parissa. Minulla on julkisen sektorin alalta lähes 30 vuoden laaja-alainen kokemus taloushallinnon ja sähköisten prosessien parissa. Ota rohkeasti yhteyttä, jos voin olla avuksi!