Kunta on monitahoinen palvelutuottaja, jonka pitäisi ohjata tiukkaa taloutta eri järjestelmistä tuotetulla datalla. Pelkkä taloushallinto ja budjettiseuranta eivät enää riitä, vaan tarvitaan ymmärrystä kokonaistoiminnan sisällöstä, kustannuksista ja päätösten vaikutuksista talouteen. Dataa on paljon, mutta miten yhdistetään vertailukelpoinen data, kun toimintaa ja kannattavuutta johdetaan eri mittareilla ja palveluja tuotetaan monelle taholle?

 

Automatisoi rutiinit ja keskity olennaiseen

Ohjelmistorobotiikka ja automaatio kannattaa valjastaa kuntien taloushallinnon rutiinitehtäviin. Meillä automaatio on sisäänrakennettu taloushallinnon ratkaisuihin. Esimerkiksi CGI:n Kuntamalliin on saatavilla pitkälle automatisoituja valmiita prosesseja.

Suuren organisaation tuhannet kirjanpidon säännöt voivat osoittautua ohjelmistorobotille haasteellisiksi. Tällöin kaveriksi liitetään tekoäly. Tekoälyllä tarkoitetaan tietokoneohjelman kykyä jäljitellä ihmisen ajattelua ja oppimiskykyä tehtävien ratkaisemisesta niiden suorittamiseen. 

Robotit ja tekoäly hoitavat helposti toistettavat tehtävät tehokkaasti ja luotettavasti, kun taas datan keräämisen, yhdistelyn ja analysoinnin ammattilaisia tarvitaan jatkossa yhä enemmän. Uusilla teknologioilla mahdollistetaan se, että organisaation taloushallinnon ammattilaiset voivat keskittyä haastaviin ja mielekkäämpiin asiantuntijatehtäviin rutiinitöiden sijasta. 

solution-kuntamalli-medium-image

Kuntamalli - Kunnan taloushallinnon tuotteistettu kokonaisratkaisu

Kuntamallissa kuntatiedon tuottaminen on kehittämisen keskiössä niin kunta- kuin maakuntatasollakin. Konsernitasoinen suunnittelu ja seuranta korostuu raportoinnissa entisestään. Kuukausitasoinen, ennustava budjetointi on varsinkin tulevien maakuntien elinehto.

Lue lisää

solution-pro-economica-medium-image

Pro Economica - Pitkän linjan taloushallinnon ratkaisu

Pro Economica on pitkän linjan taloushallinnon ratkaisu, jolla on tyytyväinen asiakaskunta. Asiakastyytyväisyys perustuu vahvaan yhteistyöhön asiakkaidemme kanssa. Kun yhdistämme pitkän toimialakokemuksemme asiakkaidemme näkemyksiin, tuotamme aitoja hyötyjä, joilla on merkitystä asiakkaamme liiketoiminnalle. 

Lue lisää

Hallinnon ja johtamisen kumppanisi

Hyvä johtaminen ja tehokas hallinto ovat kunnan keskeiset menestystekijät.

Kuntien päättäjät ja hallinto tarvitsevat ajantasaista tietoa kunnan johtamiseen,
jotta asukkaita voidaan palvella paremmin ja toimintoja kehittää kohti älykkäämpää tulevaisuuden kuntaa. 

Lue lisää hallinnon ja johtamisen palveluistamme