Kunta on monitahoinen palvelutuottaja, jonka pitäisi ohjata tiukkaa taloutta eri järjestelmistä tuotetulla datalla. Pelkkä taloushallinto ja budjettiseuranta eivät enää riitä, vaan tarvitaan ymmärrystä kokonaistoiminnan sisällöstä, kustannuksista ja päätösten vaikutuksista talouteen. Dataa on paljon, mutta miten yhdistetään vertailukelpoinen data, kun toimintaa ja kannattavuutta johdetaan eri mittareilla ja palveluja tuotetaan monelle taholle?

 

Automatisoi rutiinit ja keskity olennaiseen

Ohjelmistorobotiikka ja automaatio kannattaa valjastaa kuntien taloushallinnon rutiinitehtäviin. Meillä automaatio on sisäänrakennettu taloushallinnon ratkaisuihin. Esimerkiksi CGI:n Kuntamalliin on saatavilla pitkälle automatisoituja valmiita prosesseja.

Suuren organisaation tuhannet kirjanpidon säännöt voivat osoittautua ohjelmistorobotille haasteellisiksi. Tällöin kaveriksi liitetään tekoäly. Tekoälyllä tarkoitetaan tietokoneohjelman kykyä jäljitellä ihmisen ajattelua ja oppimiskykyä tehtävien ratkaisemisesta niiden suorittamiseen. 

Robotit ja tekoäly hoitavat helposti toistettavat tehtävät tehokkaasti ja luotettavasti, kun taas datan keräämisen, yhdistelyn ja analysoinnin ammattilaisia tarvitaan jatkossa yhä enemmän. Uusilla teknologioilla mahdollistetaan se, että organisaation taloushallinnon ammattilaiset voivat keskittyä haastaviin ja mielekkäämpiin asiantuntijatehtäviin rutiinitöiden sijasta.