Anna-Maija Moilanen

Anna-Maija Moilanen

Tietojohtaminen lead

Taloushallinnon monet manuaaliset tehtävät ulkoistetaan ohjelmistorobotille. Avasin edellisessä blogissani ohjelmistorobotiikan tarjoamista mahdollisuuksista. Ohjelmistorobotti reskontranhoitajana vapauttaa ihmisiä ajatustyöhön. Tässä blogissa jatkan aiheen parissa ottamalla ohjelmistorobotille työkaveriksi tekoälyn.

 

Tekoäly helpottaa ohjelmistorobotin työtä

Suuren organisaation tuhannet kirjanpidon säännöt voivat osoittautua ohjelmistorobotille haasteellisiksi. Tällöin kaveriksi liitetään tekoäly. Tekoälyllä tarkoitetaan tietokoneohjelman kykyä jäljitellä ihmisen ajattelua ja oppimiskykyä tehtävien ratkaisemisesta niiden suorittamiseen. 

Tekoäly etsii sääntöjä suurista datamassoista ja sopeutuu hyvin kerrottuihin muutoksiin. Tekoälyn varmuus paranee datamäärän kasvaessa ja lopulta sen on tarkoitus tehdä luotettavia päätöksiä itsenäisesti. Kun tekoälyyn liitetään konenäkö ja puheen ymmärtäminen, päästään lähemmäksi ihmisen osaamista. Tekoälyn opettaminen on nopeampaa, kuin manuaalisten sääntöjen kertominen ohjelmistorobotille. 

Itsenäiseen tekoälyyn on vielä matkaa. Tekoälytermiä käytetään paljon, mutta sillä tarkoitetaan usein tekoälyn sovellutuksia kuten koneoppimista. Koneoppimisessa kone omaksuu toistuvista tapahtumista käyttäytymistapoja ja alkaa toimia niiden mukaisesti. 

Tekoäly mahdollistaa muun muassa tehtyjen kauppojen, laskujen, maksusuoritusten ja työtuntien seuraamisen reaaliajassa. 

 

Tekoälyn käyttö taloushallinnossa 

Tekoäly on mullistanut talouden ennusteiden teon monipuolista dataa hyödyntäen. Taloustietoja voidaan yhdistää konkreettisiin käyttötapauksiin, ja niitä hyödynnetään talouden suunnittelussa. 

Tekoälylle on kaksi selkeää käyttötarkoitusta:

  1. Luokitteleva tekoäly: Ostolaskujen reititys ja tiliöinti sekä kirjanpidon oikeellisuuden tarkistukset ja poikkeamien havaitsemiset. Tekoäly oppii monimutkaisiakin päätöksentekologiikoita, kunhan sillä on aineisto, jonka perusteella se voi oppia. 
  2. Analysoiva ja ennustava tekoäly: Tehokas datan tarkastelu myös suurissa tietomäärissä esimerkiksi kustannusten, kassavirtojen, varastosaldojen tai asiakaspoistuman osalta. 

 

Tekoäly ei ole vain isojen juttu 

Toisin kun voisi ajatella, myös pienille organisaatioille on kustannustehokasta ottaa käyttöön taloushallinnon älykkäitä toiminnallisuuksia joko pilviratkaisuna tai omaan ympäristöön sijoitettuna. Tarjolla on myös palveluita, joiden käytöstä laskutetaan onnistuneiden tiliöinti ja -reititystapahtumien toteuman mukaan. Tekoälyn käyttöönotossa käydään läpi nykyprosessin eri vaiheet ja tehdään määrämuotoistamista, mikä itsessään auttaa yrityksiä toimimaan tehokkaammin. 

Tekoäly taloushallinnossa ei ole vielä yleistä, eikä välttämättä edes tarpeellista. Tarve ja siitä saatavat hyödyt sekä nykyiset prosessit on syytä arvioida huolella. Organisaatiot, joilla sisään tulevien laskujen tiedot ovat kunnossa, eivät tarvitse tekoälyä puutteellisten tietojen korjaamiseen. 

IT-alan pienet toimijat ovat tehneet monipuolista ja ketterää tekoälysovelluksien kehitystyötä eri toimialoille. Sovellukset kuuluvat enenevissä määrin osaksi markkinoilla olevia IT-järjestelmiä, kuten CGI:n Rondoa. Tekoäly on tulevaisuudessa huomaamaton, kun se integroidaan osaksi järjestelmiä. 

 

Tekoäly vie tiedolla johtamisen uudelle tasolle

Talouden ohjauksen suurimmaksi muutokseksi povataan lukujen ja prosessien muuttumista reaaliaikaiseksi, mikä tuo johtamiseen ja ennusteiden tekemiseen uusia mahdollisuuksia. Tänä päivänä päätökset tehdään usein historiatietoa käyttäen ja raporttien kokoamiseen käytetään paljon aikaa. Tekoäly mahdollistaa muun muassa tehtyjen kauppojen, laskujen, maksusuoritusten ja työtuntien seuraamisen reaaliajassa. 

Johtamisen taidonnäyte on tuottaa organisaatiolle lisäarvoa hyödyntämällä olemassa olevaa tietoa ja ihmisen ymmärrystä. Tähän tarvitaan datan käsittelyn ja analysoinnin ammattilaisia nykyistä enemmän. Datan määrän lisääntyessä eksponentiaalisesti, on tekoäly suurten datamassojen hallinnassa erinomainen kumppani. 

 

Autamme tehostamaan kuntasi taloushallintoa. Meiltä saat käyttöösi pitkälle automatisoidut ja kokonaisvaltaiset taloushallinnon ohjelmistot. Pitkä yhteistyömme kuntien kanssa takaa palvelun laadun ja yhdessä voimme rakentaa elinvoimaista tulevaisuuden kuntaa. Lue lisää taloushallinnon palveluistammme.

 

Lue myös muut aiheeseen liittyvät blogit

Kirjoittajasta

Anna-Maija Moilanen

Anna-Maija Moilanen

Tietojohtaminen lead

Toimin tiedolla johtamisen liiketoimintavastaavana ja autan mielelläni kaikissa tiedolla johtamiseen liittyvissä asioissa.