Anna-Maija Moilanen

Anna-Maija Moilanen

Tietojohtaminen lead

Auton kokoonpanolinjalla hitsaus- tai maalausrobotit työskentelevät kelloon katsomatta ja toimiston vastaanottovirkailijana toimii robotti. Myös julkisen sektorin murroksessa ollaan työn automatisoinnin polttavien kysymysten äärellä. Ohjelmistorobotiikka napsii tehtäviä taloushallinnon saralla ja talouden ammattilaiset pohtivat, miten työtehtävät tulevat muuttumaan. Roboteille kannattaa ohjata helposti toistettavat tehtävät, kun taas datan keräämisen, yhdistelyn ja analysoinnin ammattilaisia tarvitaan yhä enemmän. 

 

Ohjelmistorobotti rutiinitöihin

Valtaosa esimerkiksi organisaation ostolaskuista on mahdollista prosessoida automatisoidusti. Eräässä CGI:n tekemässä toteutuksessa  jopa 90% sähköisten ostolaskujen tiliöinneistä oli mahdollista käsitellä täysin automaattisesti ja ilman kalliita järjestelmähankkeita.

Ohjelmistorobotti on tarkka rutiinitehtävissä, mitkä perustuvat yksiselitteisiin sääntöihin, eivätkä vaadi ihmisen harkintaa. Sääntöjen avulla robotit käyttävät toisiinsa linkittymättömiä järjestelmiä sekä tietolähteitä, eikä kaikkien kohteiden tarvitse tukea nykyaikaisia rajapintoja. Esimerkiksi Vantaa siirtää virastorutiineja ohjelmistorobottien hoidettaviksi.

Ohjelmistorobotiikka tekee taloushallinnossa muun muassa kulujen allokointia, kuluvarauksia, valuutan määrittämistä, kuukausiraportointia ja datan laadun valvontaa. Robotti kohdistaa myyntireskontran viitesuorituksia ja jakaa koontilaskuja eri kustannuspaikoille. Se luo ostolaskujen maksusuunnitelman sekä arkistoi reskontran ja kirjanpidon. Lisäksi robotti korjaa talouden muistiotositteet, tarkastaa ja hyväksyy matkalaskut sekä tekee täsmäytyksiä. 

Robotti voi myös lisätä laskulta tai järjestelmistä puuttuvia tietoja hyödyntämällä ulkoisia lähteitä kuten Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) dataa. Jotta laskut ja maksusuoritukset löytävät toisensa, on tiliöinnin automatisoinnin edellytyksenä laskujen prosessointi standardoituun ja koneluettavaan muotoon. 

 

Työnteon muutos

Taloushallinnon suurimmaksi muutokseksi povataan lukujen ja prosessien muuttumista reaaliaikaiseksi, mikä tuo johtamiseen ja ennusteiden tekemiseen uusia mahdollisuuksia. Päätökset tehdään tänä päivänä usein historiatietoa käyttäen ja raporttien kasaamiseen käytetään paljon aikaa. Taloushallinnon robotisointi mahdollistaa tehtyjen kauppojen, laskujen, maksusuoritusten ja työtuntien seuraamisen reaaliajassa ja entistä laadukkaampien ennusteiden tekeminen on mahdollista.

Raportoinnin nykyaikaiset työkalut tarjoavat datan helposti ymmärrettävässä muodossa, jolloin tiedolla johtamiseen voidaan ottaa mukaan henkilöstöä nykyistä laajemmin. Ajantasaiset raportit mahdollistavat tehtyjen toimenpiteiden vaikutusten seuraamisen. Johtamisen taidonnäyte on yhdistää tarjolla oleva data ihmisen osaamiseen ja ymmärrykseen, millä tuotetaan liiketoiminnalle lisäarvoa. 

Datan lisääntyessä kiihtyvällä vauhdilla, on robotiikka datan hallinnassa erinomainen kumppani. Parhaat hyödyt saadaan, kun robotiikka ja ihminen työskentelevät tiiminä tarjoten ihmisten tekemille päätöksille mahdollisimman hyvän perustan.

 

Autamme tehostamaan kuntasi taloushallintoa. Meiltä saat käyttöösi pitkälle automatisoidut ja kokonaisvaltaiset taloushallinnon ohjelmistot. Pitkä yhteistyömme kuntien kanssa takaa palvelun laadun ja yhdessä voimme rakentaa elinvoimaista tulevaisuuden kuntaa. Lue lisää taloushallinnon palveluistammme.

 

Lue myös muut aiheeseen liittyvät blogit

Kirjoittajasta

Anna-Maija Moilanen

Anna-Maija Moilanen

Tietojohtaminen lead

Toimin tiedolla johtamisen liiketoimintavastaavana ja autan mielelläni kaikissa tiedolla johtamiseen liittyvissä asioissa.