Kuntasektorin palvelujen mitoittamisessa ja elinvoimaisuuden johtamisessa tarvitaan faktatietoihin perustuvaa päätöksentekoa. Siinä auttavat operatiivisen ja strategisen johtamisen ratkaisut, jotka tarjoavat eri lähteistä saatavaa käyttövalmista dataa.

Viime vuosina tiedolla johtaminen on kasvattanut suosiotaan kunnissa ja kaupungeissa, sillä sen avulla pystytään lisäämään ymmärrystä organisaatiolle tärkeistä johtamisen aiheista ja vähentämään raportoinnin edellyttämää manuaalista työtä. Ei siis ihme, että 85 prosenttia kunnista näkee tiedolla johtamisen seuraavien vuosien kasvavana investointialueena (Lähde: CGI Voice of Our Clients).

Yksi tiedolla johtamiseen panostavista kuntatason toimijoista on Forssan Yrityskehitys Oy, joka vastaa viiden kunnan alueella muun muassa elinkeinoelämän neuvontapalveluista, elinkeinoasioiden valmistelusta ja toteutuksesta sekä kehittämis- ja hanketoiminnasta. Toimitusjohtaja Riikka Riihimäen mukaan ajantasainen tieto on elinehto kaikessa päätöksenteossa.

“Tänä päivänä tieto monistuu ja muuttuu valtavalla vauhdilla. Siksi esimerkiksi vuoden vanha data ei ole enää välttämättä relevanttia. Jos sen pohjalta lähdetään tekemään päätöksiä, saatetaan päätyä edistämään täysin vääriä asioita.”

 

Tavoitteena faktapohjainen ja yhtenäinen tilannekuva

Tiedolla johtamisen haasteena on datan määrä eksponentiaalinen kasvu. Datasta ainoastaan murto-osa päätyy hyötykäyttöön, sillä se on hajanaista ja vaikeasti hyödynnettävissä. Tämä vaikeuttaa faktoihin perustuvan, yhtenäisen tilannekuvan muodostamista. Teknisen haasteen lisäksi kyse on myös suuresta kulttuurimuutoksesta.

“Organisaation on opittava määrittämään tieto uudella tavalla. Rohkeus luopua omista näkökulmista kun faktat osoittavat jotain muuta on iso asia, jota pitää harjoitella. Sen tueksi tarvitaan selkeitä työkaluja tuottamaan käyttövalmista dataa”, sanoo Riihimäki.

Forssan seudulla tiedolla johtamisen edistämistä on tehty noin kahden vuoden ajan hyvällä menestyksellä. Yksi käytössä olevista ratkaisuista on CGI Yrityspulssi, joka mahdollistaa muun muassa alueellisten analyysien tekemisen yritysten hyvinvoinnista useasta tietolähteestä koottuna.

Visuaalisen ja helppokäyttöisen Yrityspulssin avulla voidaan myös tarkastella monipuolisesti liiketoiminnan kehittymistä sekä tehdä maankäytön suunnitteluun, palveluverkkosuunnitteluun ja uusyritysrekrytointiin liittyviä suunnitelmia.

 

Tiedon vaikuttavuuden seurannalla parempiin tuloksiin

Riihimäki pitää Forssan uutta tiedolla johtamisen strategista suuntaa erinomaisena avauksena alueen elinvoimaisuuden havainnoinnissa ja kehittämisessä. Kehitystyön edetessä tavoitteena on hyödyntää tiedolla johtamista entistä enemmän myös operatiivisesti sekä panostaa sen vaikuttavuuden kasvattamiseen ja seurantaan.

Elinkeinoyhtiön pitkän tähtäimen maalina on päästä kiinni tulevaisuusskenaarioihin ja muuttuvan tiedon tuottamiseen, joka mahdollistaa esimerkiksi työllistymis- ja koulutuspalveluiden paremman kohdentamisen yritysten tuleviin työvoimatarpeisiin.

“Tiedolla johtamiseen liittyy suuri vastuu. Paljon riippuu siitä, miten saatua tietoa sovelletaan ja tulkitaan. Tämä on se tärkeä rooli, mihin tarvitaan jatkossakin kuntatason kehittämisen ammattilaisia”, muistuttaa parikymmentä vuotta koulutus- ja kehittämishaasteiden parissa työskennellyt Riihimäki.

Datan ja teknologian kehitys tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia elinvoimaisuuden johtamiseen. Riihimäki nostaa esiin muun muassa viime aikoina julkista keskustelua kirvoittaneet metaversumit, joiden tulevaisuudesta on olemassa suuri visioita.

Historia kuitenkin osoittaa, että visiot voivat realisoitua yllättävän nopeasti.

“Kuusi vuotta sitten dronet olivat vielä lasten leikkikaluja, mutta viime vuonna Forssan alueella haettiin töihin osaavaa drone-pilottia. Uusi ammattikunta syntyi teknologisen kehityksen myötä kuin tyhjästä. Siinä mielessä on huimaa ajatella, missä mahdamme olla seuraavan viiden vuoden kuluttua”, pohtii Riihimäki.

 

Riikka Riihimäen vinkit tiedolla johtamiseen

  1. Selvitä, mihin tiedolla johtamista tarvitaan ja mitä sillä halutaan saavuttaa.
  2. Aseta tavoitteet riittävän korkealle.
  3. Luo organisaatiolle yhteiset tiedolla johtamisen käsitteet.
  4. Valitse hankkeelle vastuuhenkilö.
  5. Hyödynnä erilaisia tietolähteitä ja työkaluja tarpeesi mukaan.