Kuntatalous muutoksen myllerryksessä – Keskusteluja ja kohtaamisia RAFOssa

Kuntasektoria kuormittavat hyvinvointialueiden tulon ja lainsäädännön aiheuttamien paineiden lisäksi huomattavat taloudelliset haasteet ja viimeaikaiset kriisitilanteet. Keskustelin RAFO:ssa kunta-alan päättäjien kanssa siitä, kuinka nämä haasteet ratkaistaan ja miltä kuntien tulevaisuus näyttää.

Näistä syistä CGI Vesan kouluttaja valitsisi Vesan

CGI Vesa -palvelua kehitetään niin, että jokainen käyttäjä hyötyisi siitä työnsä helpottamiseksi ja sitä olisi ilo käyttää. Minä CGI Vesan kouluttajana pidän ratkaisusta erityisesti, koska sen ulkoasu on miellyttävä ja...

Kuva Senni Moksusta
Senni Moksu

Data auttaa taustalla, kun asukaskokemusta kehitetään

2022-05-10

Kunnat ovat vielä kaukana yritysten tavasta hyödyntää asiakaspalautetta. Data kannattaa kuitenkin ottaa käyttöön palveluiden ja asukaskokemuksen kehittämisessä. Yritykset tuntevat asiakkaansa, mutta tuntevatko kunnat? Kunnat haluavat tietää vetovoimansa tason ja kaupungit...

Kuva Jussi Virasta
Jussi Vira

Käännä kuntasi suunta kohti parempaa tietojohtamista

2022-04-12

Tietojohtaminen on pitkään ollut kestoaihe kuntien strategioissa. Kaikki ovat sitä mieltä, että datan ja siitä jalostetun tiedon hyödyntämisen pitäisi olla osa tämän päivän kuntajohtamista. Odotukset ovat kovat ja valtiovarainministeriökin toteaa...

CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta
CGI Suomi

Datan laatu kannattaa varmistaa – näin se onnistuu tehokkaasti

2022-04-11

Liiketoiminnasta on tullut alalla kuin alalla yhä kokonaisvaltaisemmin datasta riippuvaista. Vahingoittunut tai puutteellinen data laskee niin kustannustehokkuutta kuin kilpailukykyä, usein huomaamatta. Siksi datan laadun varmistaminen on ensisijaisen tärkeää.

Kasvokuva Matleena Rintalasta
Matleena Rintala

Varhaiskasvatus tulevaisuudessa – työtä lapsen parhaaksi

2022-04-07

Koko maailma on jatkuvan muutoksen edessä, samoin suomalainen varhaiskasvatus. Uusi varhaiskasvatuslaki ja päivitetty Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet tuovat omalta osaltaan mukanaan muutosta niin käytännön työhön kuin sitä tukevien työkalujen suunnitteluun. Ajan hermolla...