Tulevaisuuden kuntien elinvoimaisuus perustuu jatkossa kunnan kykyyn tuottaa ja kehittää asiakaslähtöisiä palveluja. Sivistystoimessa ja varhaiskasvatuksessa se tarkoittaa lasten, nuorten ja vanhempien arjen sujuvoittamista niin, että varhaiskasvatus ja perusopetus muodostavat sellaisen jatkumon, joka täyttää kunnan sivistystoimelle ja varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet ja tukee lasten ja nuorten kasvua sekä aikuisten vanhemmuutta.

Toimiva alustatalous kokoaa oppimisen ekosysteemin yhteen. Sivistystoimessa ja opetuksessa alustatalous voisi näkyä digitaalisena alustana, joka tukee opettajaa toteuttamaan opetussuunnitelmaa ja yhdistää koko ekosysteemin opettajan, oppijan ja vanhemman ympärillä. Järjestelmiä integroivan alustan avulla mahdollistetaan hallinnon työn automatisointi ja tehostaminen sekä kootaan yhteen tietoa eri lähteistä johtamisen ja päätöksenteon tueksi.

Yhdessä eri toimijoiden kanssa rakennetussa sivistystoimen ekosysteemin ytimessä ovat varhaiskasvatus ja oppilashuolto, jotka tukevat arkea ja elinkaarta vauvasta toisen asteen opiskelijaksi. Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen ammattilaisten sekä lasten, nuorten ja vanhempien väliseen viestintään, ennakoivaan ohjaamiseen, tukeen ja vahvaan vuorovaikutukseen rakentuva kokonaisratkaisu on eri toiminnoista koostuva, modulaarinen kokonaisuus, jossa sähköiset asiointipalvelut ovat pääosassa – lapsen ja nuoren parhaaksi.

 

sivistystoimi-rakenne-

Toiminnan kehittäminen

Autamme sivistystoimea toiminnan kehittämisessä ja tehostamisessa. Osaavat konsulttimme ovat apuna matkalla kohti sujuvaa arkea lapsen ja nuoren parhaaksi.

Teknologia

Kiihdytämme sivistystoimen digitransformaatiota ja luomme kustannustehokasta ja automatisoitua IT:tä modernin teknologian avulla.

Tuoteratkaisut

Luotettavien ohjelmisto- ja tuoteratkaisujen avulla varmistamme sivistystoimelle toimivat prosessit, operatiivisen tehokkuuden ja innovaatiot.

   

Lue lisää varhaiskasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijoidemme näkemyksiä alan tulevaisuudesta ja digitalisaatiosta blogista!

Siirry blogiin tästä