Kuva Eveliina Ketolaisesta

Eveliina Ketolainen

Varhaiskasvatuksen konsultti

Minä CGI Vesan kouluttajana pidän ratkaisusta erityisesti, koska sen ulkoasu on miellyttävä ja toiminnot helppokäyttöisiä. Vesan sisältämä automaatio ja tekoälyn päättely nopeuttavat prosessien läpikäyntiä. Ohjelma myös ohjaa käyttäjiä intuitiivisesti eteenpäin eri prosesseissa, joka helpottaa asioiden hoitamista.

CGI Vesa -palvelua kehitetään niin, että jokainen käyttäjä hyötyisi siitä työnsä helpottamiseksi ja sitä olisi ilo käyttää. Listasin tähän blogiin kolme syytä valita Vesa.

 

1) Automaatio tehostaa työtä ja aikaa jää enemmän lapsille

Vesan eri prosesseissa on hyödynnetty automaatiota ja tekoälyä, mikä säästää selvää työaikaa ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille jää enemmän aikaa lapsille.

Hyvänä esimerkkinä automaatiosta on hakemusten esisijoittelu, millä sijoitellaan hakemukset automaattisesti haettuun toimipaikkaan kriteereiden täyttyessä. Ratkaisu siis tekee dataan perustuvia ehdotuksia kullekin lapselle parhaasta sijoituspaikasta. Sijoittelussa ja päätöksenteossa on myös mahdollista käsitellä useamman lapsen hakemuksia samanaikaisesti. Näitä toimintoja on jo otettu käyttöön Vantaalla.

Vesa ohjaa käyttäjää erilaisin ohjein ja ilmoituksin, jolloin käyttäjän on helppo suorittaa toimintoja oikeassa järjestyksessä. Ohjelmaa on myös mahdollista muokata oman kunnan tarpeisiin sopivaksi muun muassa erilaisilla kuntakohtaisilla asetuksilla liittyen viestipohjiin, päätöspohjiin tai määräaikoihin.

 

2) Ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatonta työskentelyä

Yksi palvelun merkittävistä hyödyistä on se, että kyseessä on selainpohjainen käyttöliittymä ja se, että käyttö on mahdollista myös mobiilissa – tarvitaan vain toimiva internet-yhteys, jonka jälkeen palvelua voi käyttää sujuvasti missä vain.

Ammattilaisen työskentelyä ja huoltajien asiointia helpottaa, ettei Vesa-palvelun käyttö ole rajattu tiettyyn ympäristöön tai aikaan. Käyttöliittymää voi käyttää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, joka mahdollistaa sovelluksen laajemman käytön. Kieliä voidaan myös tarvittaessa lisätä.

Vesan käyttöliittymän ulkonäkö on selkeä – sitä on miellyttävä katsella ja sujuva käyttää.

 

3) Roolipohjaiset näkymät sujuvoittavat työtä

Ammattikäyttäjät kirjautuvat palveluun AD-tunnuksellaan, jonka jälkeen heille asetetaan roolit ammattiryhmittäin ja työn sisällön mukaan. Roolit rajaavat käyttäjän näkyvyyksiä palvelussa sen mukaan, mitkä ovat tarpeellisia ammattilaisen työn tekemisen kannalta eli käyttäjälle näytetään ainoastaan tarpeellinen tieto, tietoturva huomioiden.

Huoltajat puolestaan pääsevät kirjautumaan käyttöliittymään Suomi.fi:n vahvan tunnistautumisen kautta. Huoltajat nähdään palvelussa aktiivisina toimijoina, jotka pääsevät muun muassa tekemään varhaiskasvatuksen hakemuksia, katselemaan varhaiskasvatuksen päätöksiä sekä hallinnoimaan omia ja huolettavien lastensa tietoja. Vesa mahdollistaa myös ammattilaiselle huoltajan puolesta asioinnin, mikäli siihen on tarve.

Eri prosessit ja työkalut on löydettävissä helposti navigoimalla sivuvalikosta - esimerkkinä henkilöiden haku, hakemukset, organisaation tiedot, oman profiilin hallinnointi ja asetukset. Sivuvalikon sisältö ja näkyvyydet riippuvat käyttäjän roolista. 

Vesa on osallistava ja yhteisöllinen ratkaisu, joka tarjoaa laajoja mahdollisuuksia eri käyttäjäryhmille helpottaen varhaiskasvatuksen prosesseja monen eri käyttäjän näkökulmasta. Vesa antaa käyttäjilleen uudenlaisia mahdollisuuksia tehdä omaa työtä.

Kirjoittajasta

Kuva Eveliina Ketolaisesta

Eveliina Ketolainen

Varhaiskasvatuksen konsultti

Olen Eveliina Ketolainen ja toimin CGI:llä varhaiskasvatuksen konsulttina. Päätyöni on toimia CGI Vesa -ratkaisun kouluttajana ja ohjemateriaalin tuottajana. Koulutukseltani olen sosionomi YAMK. Olen toiminut pitkään eri järjestelmien kouluttajana ja Vesan parissa olen päässyt edelleen kehittämään ja hyödyntämään omia taitojani sekä oppimaan paljon suomalaisesta ...