CGI on Oslon pitkäaikainen IT-kumppani. Yksi yhteistyön suurista osa-alueista koskee Norjan pääkaupungin opetustoimea. CGI:n avulla Oslon sivistystoimi on varmistanut, että sillä on käytössään uutta teknologiaa ja skaalautuvat palvelut opettajille, oppilaille, huoltajille ja yleisesti opetustoimen digitaaliseen kehittämiseen.

Oslon sivistystoimi vastaa kaupungin peruskouluista, toisen asteen oppilaitoksista ja aikuiskoulutustoiminnasta. Kaikkiaan sen tuottamien palvelujen piirissä on 184 koulua, 90 000 koululaista ja opiskelijaa, 15 000 opettajaa ja opetustoimen ammattilaista sekä 90 000 huoltajaa. Kaupungin sivistystoimen tehtäviin kuuluu pedagogisten vastuiden lisäksi myös sen varmistaminen, että koulut ja oppilaitokset pystyvät etenemään digitaalisen kehityksen tiellä parhaalla mahdollisella tavalla.

Tänä päivänä kaikki koulut Oslossa ovat ottaneet käyttöönsä CGI:n toteuttaman SIKT-alustan ja siihen liittyvät tukipalvelut. Sen avulla kaupunki pystyy hyödyntämään ja tarjoamaan helppokäyttöisiä työkaluja sekä laadukasta sisältöä digitaalisesti. Tärkeää oli löytää yksi yhteinen ratkaisu kaikille Oslon kouluille. Lisäksi alustalle piti saada kattavat ja skaalautuvat tukipalvelut. Turvallisuusvaatimusten täyttäminen oli peruslähtökohtia.

 

Oppimisalustan lunastamat vaatimukset

  • Kaikille kouluille yhtenäinen portaali, jossa on roolipohjaiset (koulu-, luokka-, oppilas-) näkymät linkitettynä oppimisalustaan ja Office365-järjestelmään
  • Ylläpitoportaali IT-hallinnolle, jonka kautta onnistuu helposti käyttäjien, laitteiden, tulostuksen ja erilaisten jaettujen palvelujen hallinta
  • Hyvä käytettävyys niin tietokoneella kuin mobiilisovelluksillakin

 

Alustan tuottamia hyötyjä

  • Pääsy noin 200 koulutusohjelmaan yli 60 000 työasemalla helppokäyttöisessä oppimisympäristössä sekä oma ympäristö kokeiden pitämiseen hallituksen asetusten mukaisesti
  • Väline koulujen, opettajien ja oppilaiden sekä vanhempien väliseen viestintään
  • Ratkaisu internet-käytön rajoittamiseen esimerkiksi kesken oppituntien tai tenttien aikana
  • Apu tiedollajohtamisen kehittämiseen ajantasaisempien tietovirtojen ansiosta

 

Ytimessä olevan pilvipohjaisen alustan taustalla on CGI:n hybridipilviratkaisu, jossa on hyödynnetty Microsof Azure -teknologiaa.

CGI toimittaa Oslolle myös kattavat loppukäyttäjäpalvelut, kuten ongelmatilanteissa auttavan service deskin sekä laitehallinnan palvelut (60 000 Windows-PC:tä, 60 000 iPadia, 3 000 Mac-konetta ja 1 200 Apple-TV-laitetta).

  

”With school platform Oslo makes certain that all schools can plan, organize and follow up
student progress. The platform furthermore ensures all students equal opportunity to
utilize modern digital tools.”

- Bjørn Marthinsen, CIO, Oslon kouluhallinto

 

Tutustu myös: