Näistä syistä CGI Vesan kouluttaja valitsisi Vesan

Minä CGI Vesan kouluttajana pidän ratkaisusta erityisesti, koska sen ulkoasu on miellyttävä ja toiminnot helppokäyttöisiä. Vesan sisältämä automaatio ja tekoälyn päättely nopeuttavat prosessien läpikäyntiä. Ohjelma myös ohjaa käyttäjiä intuitiivisesti eteenpäin...

Varhaiskasvatus tulevaisuudessa – työtä lapsen parhaaksi

Koko maailma on jatkuvan muutoksen edessä, samoin suomalainen varhaiskasvatus. Uusi varhaiskasvatuslaki ja päivitetty Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet tuovat omalta osaltaan mukanaan muutosta niin käytännön työhön kuin sitä tukevien työkalujen suunnitteluun. Ajan hermolla...

Kasvokuva Matleena Rintalasta
Matleena Rintala

Lapsi varhaiskasvatuksen keskiössä

2021-06-22

Käsittelimme kesäkuun webinaarissa varhaiskasvatuksen uusia mahdollisuuksia. Webinaarin pohjana käytimme asiakkaiden kanssa käytyjä keskusteluja. Kartoitimme näkemyksiä muun muassa moniammatillisen yhteistyön toteutumisesta sekä lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta eli vasusta. Varhaiskasvatuksessa lapsen pitäisi olla keskiössä...

Satu Reijola
Satu Reijola

Vuodet varhaiskasvatuksen työn ytimessä käyttöön digitaalisessa kehityksessä

2021-04-19

Nautin jo lapsena pienempien auttamisesta, opettamisesta ja hoivaamisesta. Varhaiskasvatus tulevana työkenttänä, tuntui luonnolliselta jatkumolta omalle kiinnostukselle. Pääsin Jyväskylän yliopistoon opiskelemaan varhaiskasvatustiedettä. Varhaiskasvatus koskettaa suoraan tai välillisesti lähes kaikkien meidän elämäämme...

Annemari Uurtimo
Annemari Uurtimo

Miten varhaiskasvatusta johdetaan digiajassa?

2021-03-05

Varhaiskasvatus on kasvatusta, opetusta ja hoitoa sisältävä toimintakulttuuri. Kaikessa ihmisten välisessä toiminnassa korostuu kommunikointi. Kasvatusta, opetusta ja hoitoa ei voi tehdä kommunikoimatta tavalla tai toisella. Lapsen kanssa pedagogiikka toteutuu leikin...

Annemari Uurtimo
Annemari Uurtimo

Selvitys pedagogisesta dokumentoinnista varhaiskasvatuksessa

2020-11-18

Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksen keskeinen työmenetelmä, joka tukee varhaiskasvatuksen suunnittelua, toteuttamista, arviointia ja kehittämistä. Näin kuuluu Opetushallituksen virallinen määritelmä koskien pedagogista dokumentointia varhaiskasvatuksessa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että päiväkodissa lasten kanssa...