Suomen suurin ammatillinen aikuiskouluttaja Taitotalo lähti toteuttamaan tiedolla johtamisen kehittämistä hankerahoituksella. Projektin aikana löydettiin konkreettisia työn tehostamismahdollisuuksia, toteutettiin tiedolla johtamisen mittaristot ja pohjustettiin tietä kohti ennakoivaa analytiikkaa.

Vuonna 2020 tapahtunut AEL:n ja Amiedun yhdistyminen synnytti Suomeen uuden ammatillisen aikuiskoulutuksen osaajan, jonka nimeksi tuli Taitotalo. AEL ja Amiedu olivat molemmat harjoittaneet tiedolla johtamista jo ennen yhdistymistä, mutta Taitotalossa siihen haluttiin lähteä panostamaan entistä enemmän.

“Siinä meitä auttoi opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä hankerahoitus, jonka turvin ryhdyimme toteuttamaan kolmivaiheista tietojohtamisen kehityshanketta”, kertoo Taitotalon IT:n ja digitaalisuuden kehitysvastaava Mika Aaltonen.

Kehityshanke koostui kolmesta tietojohtamisen osa-alueesta, joista mainonta, markkinointi ja asiakkuudet -kokonaisuuden toteutuksesta vastasi CGI. Alkukesästä 2022 tehdyistä ensimmäisistä henkilökunnan haastatteluista tuotetut yhteenvedot ja näkemykset otettiin syvällisempään käsittelyyn elokuussa järjestetyissä workshopeissa. Niissä jalostuneiden tarpeiden pohjalta valittiin mittaristot, jotka CGI toteutti Power BI -välineellä Microsoftin Azure Data Platform -pilvialustaan.

Tietoa tarvitaan helpossa muodossa

Aaltonen luonnehtii alkusyksystä 2022 valmistunutta projektia kaikin puolin onnistuneeksi. Hyvän lopputuloksen lisäksi prosessi herätti uusia kehitysideoita, joita on mahdollisuus työstää eteenpäin tulevaisuudessa. Myös workshopit saivat niihin osallistuneelta henkilöstöltä positiivista palautetta.

“Workshopeissa löydettiin konkreettisia työn tehostamismahdollisuuksia ja ajatuksia siitä, mihin suuntaan tiedolla johtamisessa kannattaa mennä. Esimerkiksi asiakaspäälliköt huomasivat tulosten läpikäynnin aikana, että kaikkea heidän työnsä kannalta tarpeellista tietoa ei ollut saatavilla helpossa muodossa”, havainnollistaa Aaltonen.

Taitotalolla on hyvät lähtökohdat tiedolla johtamisen edistämiselle, koska sillä on käytettävissään runsaasti eri tavoin kerättyä dataa. Sen hyödyntäminen onnistuu entistä paremmin Azuren avulla, joka tuo mukanaan ketteryyttä, skaalautuvuutta ja tehokkaampaa tietoturvaa.

Taitotalo lähti toteuttamaan tiedolla johtamisen kehittämistä CGI:n kanssa
Taitotalolla on käytettävissään runsaasti eri tavoin kerättyä dataa, joten lähtökohdat tiedolla johtamisen edistämiseen ovat hyvät.
Workshopeissa löydettiin konkreettisia työn tehostamismahdollisuuksia ja ajatuksia siitä, mihin suuntaan tiedolla johtamisessa kannattaa mennä. Esimerkiksi asiakaspäälliköt huomasivat tulosten läpikäynnin aikana, että kaikkea heidän työnsä kannalta tarpeellista tietoa ei ollut saatavilla helpossa muodossa.

Mika Aaltonen IT:n ja digitaalisuuden kehitysvastaava, Taitotalo

Ennakointia tekoälyn avulla

Tulevaisuudessa ennakointia tekoälyn avulla

Taitotalon tavoitteena on ottaa jatkossa askelia ennakointimallien ja tekoälyn hyödyntämiseen. Tietojohtaminen onkin nostettu entistä voimakkaammin esille Taitotalon päivitetyssä strategiassa. Tulevaisuuden kehitysoptioita on tarkoitus hahmotella tietojohtamisen tiekarttaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen päättyminen ei pysäytä kehitystä, sillä tietojohtamista aiotaan edistää jatkossa omilla resursseilla. Aaltonen korostaa myös osaavien yhteiskumppanien roolia.

“CGI:n toteutus vastasi määriteltyjä tarpeita ja saimme sieltä varteenotettavia kehitysehdotuksia. Lisäksi hankkeeseen osallistuneiden henkilöiden asiantuntemus oli silmiinpistävän hyvää”, kiittelee Aaltonen.

Mika Aaltosen teesit oppivalle organisaatiolle:

  • Kerää dataa järjestelmällisesti
  • Hanki asiantuntijoita miettimään datan hyödyntämistä
  • Tunnista osaamisvajeet ja käytä apuna yhteistyökumppaneita
  • Hyödynnä uutta teknologiaa ja uusia toimintatapoja
  • Varmista, että johto liputtaa tietojohtamisen puolesta

Lisätietoja:
Anna-Maija Moilanen, tietojohtaminen lead, CGI