CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

Anna-Maija Moilanen työskentelee nykyisin CGI:llä tiedolla johtamisen konsulttina. Taustalla hänellä on 15 vuoden ura lääketeollisuudessa sekä tiedolla johtamisen maisteriopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. 

Alanvaihto ei kuitenkaan ollut Anna-Maijalle itsestäänselvyys: 

Anna-Maija Moilanen, tiedolla johtamisen konsultti
Anna-Maija Moilanen

”Odotin viisitoista vuotta katsoakseni, mitä työelämä minulle tuo. Pidin lääkeyrityksestä talona sekä työtehtävistäni, mutta tehtävät olivat kovin tutut. Onneksi silloinen esimieheni kannusti opiskelemaan lisää, ja avoimen yliopiston kurssien kautta sain pontta hakea maisteriopintoihin.” 

Anna-Maija suunnitteli suorittavansa ensin kaikki opinnot ja hakevansa vasta sitten uutta koulutusta vastaavaa työtä. Opiskelukaveri kuitenkin suositteli hakeutumaan uudelle alalle kesken opintojen. Kontakti CGI:llä otti Anna-Maijan ensin gradun tekoon ja vakinaisti myöhemmin konsultiksi.  

”Kun aloitin CGI:llä, minulle annettiin tyhjä työpöytä ja toimeksianto: Tuo ratkaisuja kuntien tiedolla johtamiseen”, Anna-Maija kertoo.

Avoin toimeksianto haastoi miettimään kuntien tarpeita tiedolla johtamisen parissa, ja miten CGI voisi niihin vastata. Aikaisemmin CGI oli toteuttanut asiakaskohtaisesti räätälöityjä johtamisen mittariprojekteja, jotka asiakkaat kokivat työläiksi. Suomen kunnista valtaosa on pieniä, jolloin niiden resurssit ovat rajalliset. 

Ensi töikseen Anna-Maija haastatteli 20 kuntajohtajaa kuntien tiedolla johtamisen tarpeista. Toiveissa korostuivat kohtuuhintaiset, helposti käyttöönotettavat ja visuaaliset johtamisen mittarit.  Yksikään kunnista ei todennut, että tiedolla johtamisen ratkaisut ovat heillä jo valmiina.

”Kehitimme yhdessä CGI:n asiantuntijoiden kanssa tuotteistetun kuntajohtamisen mittaripaketin, sellaisen, jonka pienetkin kunnat voisivat ostaa. Näin syntyi CGI Kuntapulssi. Kuntapulssi on suunniteltu esimiesten arkeen tiedolla johtamisen työkaluksi. Se sisältää yhteensä 15 valmiiksi määritettyä ja kaikkien kuntien tarvitsemaa mittaria (5+5+5); viisi talouden, viisi henkilöstöhallinnon ja viisi kunnan työllisyyteen ja asukaslukuun liittyvää mittaria. Toukokuussa lanseerattu tuote on jo viety tuotantoon ensimmäisessä kunnassa.”

Anna-Maija kertoo, että kuntatoimiala on osoittautunut varsin mielenkiintoiseksi: 
”Kunnat vaikuttavat monella tapaa meidän asukkaiden ja työntekijöiden arkeen. Olemme tottuneet saamaan laadukkaita kuntapalveluita – kadut ja puistot on hoidettu, koulut ja terveydenhuolto toimivat. Sen vuoksi onkin hienoa olla keskustelemassa näiden toimintojen kehittämisestä.”

Kunnille on ajankohtaista digitalisoida kuntapalveluita ja keskiössä ovat asukkaiden hyvinvointi ja viihtyvyys. 

”Kuntien tiedolla johtamisessa huomioita herättää kuntien samankaltaiset tarpeet, jolloin tuotteistetuissa ratkaisuissa on ideaa. Kunnilla on hyvät mahdollisuudet tiedolla johtamiseen; toimintaympäristöstä on saatavilla paljon avointa dataa ja kunnat eivät ole yritysten tapaan mustasukkaisia tiedoistaan. Kunnat ovat hyvin kiinnostuneita vertaamaan lukujaan toisiin kuntiin ja ne tekevätkin jossain määrin vaihtokauppaa datastaan.”

Anna-Maija edistää aktiivisesti tiedonjakoa myös CGI:n sisällä. Oman työnsä ohella hän on vuoden aikana osallistunut CGI:n tarjoamaan mentorointiohjelmaan sekä perustanut tiedolla johtamisen yhteisön, joka yhdistää datan parissa työskentelevät asiantuntijat eri yksiköistä.

Mistä draivisi kumpuaa?

”Minullakin on ollut epävarmuutta omaa osaamistani kohtaan. Ennen alan vaihtoa mietin, miltä näyttää jos jättäydyn pois tutusta ja turvallisesta, eikä uusi kuvio lähdekään lentoon. Mutta lähtihän se, ja nyt nelikymppisenä tuntuu, että minulle on avautunut ensimmäistä kertaa monia uusia mahdollisuuksia. Voin vain todeta, että aktiivisella ja hyvällä asenteella on mahdollista edetä”, Anna-Maija kannustaa.

Asioiden eteenpäin vieminen vaatii myös sopivan yrityskulttuurin.

”CGI:llä monet perusasiat toimivat kovin hyvin ja talo tarjoaa mielettömiä mahdollisuuksia. Aikaisemmin työskennellessäni pienessä yrityksessä, minulle tarjottiin käytännössä yhtä uravaihtoehtoa, mikä ei tuntunut omalta. CGI:llä eri työtehtäviä on runsaasti, ja yritys kannustaa uralla etenemiseen. Koen ehdottomana etuna, että olen saanut CGI:llä esittää ja toteuttaa ideoitani. Mielestäni innovointi onkin rohkeutta ideoida ääneen ja hakea tukea näkemyksilleen eri yksiköiden taitavilta ammattilaisilta. Meitä tekijöitä on moneksi, ja koen olevani asioiden eteenpäin viejä, parhaat ideat kuulen usein ympäriltäni. 

Anna-Maijaa kokee vahvuuksikseen sinnikkyyden ja halun osallistua: ”Osallistumalla löytää uusia mahdollisuuksia sekä ihmisiä, joilta oppia. Viimeisen kahden vuoden aikana tapahtuneiden muutosten myötä olen päättänyt tarttua myös jatkossa rohkeasti minua uralla tukeviin mahdollisuuksiin.”

Kirjoittajasta

CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

CGI on kansainvälisesti suomalainen digitalisaatiokumppani.  Suomessa noin 3 800 asiantuntijaa konsultoivat asiakkaitamme liiketoiminnan ja ICT-ratkaisujen kehittämisessä. Tällä profiililla julkaisemme kirjoituksia CGI:n eri asiantuntijoilta.