Tuotteistettu raportointiratkaisu kunnille

CGI Kuntapulssi on tuotteistettu tiedolla johtamisen alusta. Kuntapulssi on suunniteltu yhdessä kuntien kanssa ja se tarjoaa käyttöön valmiit mittarit, jotka jokainen kunta tarvitsee.

  • Tuotteistettu raportointiratkaisu, jossa tärkeimmät mittarit kunnan operatiiviseen ja strategiseen johtamiseen​
  • Dataa yhdisteltynä eri järjestelmistä, avoimista lähteistä ja kaupallisista tietotuotteista ​
  • Laadukkaat raportit ajantasaisesta tiedosta helposti luettavassa muodossa​
  • Aineistoa voi käyttää omatoimiraportointiin​
  • Käyttöönotto tehty helpoksi​

 

  

Data analyzing

Perusraportit

Kuntapulssin perusraportit sisältävät ajantasaiset ja luotettavat mittarit arkijohtamiseen esimiehille ja johdolle. Näkymiin on valittu tärkeimmät talouden-, henkilöstön- sekä väestö- ja työllisyystiedon mittarit. Perusraportit tarjoavat kunnille tehokkaampaa ja vaivattomampaa johtamista hyvin suunnitelluilla mittareilla​.

seedling in hands

Ympäristöpulssi

Ympäristöpulssin näkymät sisältävät motivoivan mittariston kuntien ympäristöaiheiden johtamiseen yhteisesti tärkeistä aiheista. Mittaristo tekee ympäristötavoitteita kohti kulkemisen mahdolliseksi, kun seuranta on helppoa ja tieto ajantasaista​. Ratkaisu tarjoaa vaikuttavuustietoa siitä, minkälainen vaikutus tehdyillä päätöksillä on ollut ympäristölle.

Paikkatietoa pilvessä, tehokkuutta maastossa

Yrityspulssi

Yrityspulssilla voidaan tehdä alueellista analyysia yritysten hyvinvoinnista useasta tietolähteestä kootuilla tiedoilla. Elinvoimaisuuden havainnointi ja aluekehittäminen sujuu, kun useat tietolähteet ovat helposti saatavilla yhdessä näkymässä kartalle visualisoituna.

Lue lisää Yrityspulssista

Advanced Analytics

Asukaspulssi

Ratkaisu sisältää asukkaiden hyvinvoinnista kertovaa dataa kartalle visualisoituna​. Asukaspulssi lisää kunnan asukasymmärrystä ja tukee palveluiden suunnittelua​. Sen avulla voidaan tarkastella esimerkiksi ihmisten liikkumista eri kellonaikoihin ja hyödyntää tietoa liikenteen suunnitteluun ja palveluiden vetovoiman kehittämiseen.

hr-tuottavuusloikka

Työhyvinvointipulssi

Työhyvinvointipulssi tukee esimiehien työhyvinvoinnin johtamista ja nopeuttaa resurssitarpeisiin reagointia​. Resurssitarpeisiin nopea reagointi puolestaan parantaa työtyytyväisyyttä, kun oikeat henkilöt ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan​.

   

 

Valmis mittaristo nopeasti käyttöön 

Microsoft Power BI –työkalulla toteutettava johdon raportoinnin työpöytä on suunniteltu kuntajohdon tarpeisiin. Visuaalinen mittaristo toimii selainpohjaisesti ja se voidaan sisällyttää esimerkiksi kunnan intranet-sivuille. CGI vastaa raporttien ajantasaisuudesta ja toimivuudesta sekä tekee säännöllistä mittareiden tuotekehittämistä.

Käyttöönotto on nopeaa ja helppoa. Lisäksi ratkaisua voidaan laajentaa kattamaan muitakin tärkeitä talouden, henkilöstön ja kuntatiedon avainlukuja.

 

Pyydä esittely

Täytä alla oleva lomake, ja olemme sinuun yhteydessä verkkotapaamisen sopimiseksi. 

Jos lomake ei näy oikein, voit täyttää sen tästä.