Primary tabs

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori tarjoaa valtionhallinnolle yhtenäisiä ICT-palveluja. Palvelutuotannossaan Valtori yhdistää sekä omaa tuotantoaan että markkinoilta hankittuja kumppanien palveluja. Valtorin laaja asiakaskunta käsittää kaikki valtionhallinnon virastot ja laitokset.

Tietoa kerätään eri lähteistä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Valtorissa oli tunnistettu tarve modernille data-alustalle, johon voidaan yhdistää dataa eri lähteistä ja hyödyntää sitä tehokkaasti esimerkiksi erilaisiin raportointitarpeisiin. Ensimmäinen askel kohti tehokasta datan hyödyntämistä päätettiin ottaa CGI:n kanssa Data Hub Design Sprintissä.

Kohti modernia datan hallintaa

Data Hub Design Sprintin tavoitteena oli tunnistaa Valtorin Azureen toteutettavaan data-alustaratkaisuun liittyvät vaatimukset ja suunnitella niiden pohjalta tarpeet täyttävä tavoitearkkitehtuuri. Sprintin aikana työskenneltiin Valtorin asiantuntijoiden ja liiketoiminnan edustajien kanssa pidetyissä etätyöpajoissa, joita vetivät CGI:n kokeneet asiantuntijat.

Sprintin aluksi tunnistettiin data-alustan erilaiset käyttötapaukset, käyttäjäryhmät ja tietolähteet, joiden pohjalta tavoitearkkitehtuuria lähdettiin suunnittelemaan. Lisäksi käytiin läpi ratkaisuun liittyviä vaatimuksia. Tietoturvaan liittyvät edellytykset nousivat tavoitearkkitehtuuria suunniteltaessa keskeisiksi, sillä osa Valtorissa käsiteltävästä datasta on turvaluokiteltua. Työpajojen aikana nousi esiin myös useita muita raportoinnin nykytilaan liittyviä haasteita ja tarpeita, joihin suunniteltu data-alustan arkkitehtuuri pyrkii vastaamaan.

Ideasta konkreettiseen ehdotukseen

Viikon mittaisen työpajan aikana edettiin Valtorin liiketoiminnan tarpeista ja nykytilasta tavoitetilaan, sekä lopuksi ehdotukseen data-alustan toteutuksen tiekartaksi. Lopputuotoksena syntyneessä raportissa oli kuvattuna myös Azureen rakennettavan data-alustan mahdollistajat ja edellytykset, integraatiotavat, sekä tarvittavat roolit ja osaamistarpeet.

Sprintin päätteeksi CGI:n asiantuntijat esittelivät myös konkreettisen projektisuunnitelman aikatauluineen, jotta Valtorilla olisi mahdollisimman hyvät edellytykset tehdä päätöksiä hankkeen seuraavista askelista.

”Data Hub Design Sprint oli tehokas ja ketterä lähtö data-alustamme kehityshankkeelle. Nyt kun käyttötapaukset ja tavoitearkkitehtuuri on tarkennettu, on meidän helpompaa suunnitella jatkoa”, summaa yksikön päällikkö Timo Karppanen Valtorista.

Kiinnostuitko?

Haluatko kuulla lisää Data Hub Design Sprintistä? Ota yhteyttä Markus Oleniukseen ja jatketaan keskustelua.