Jyväskylässä edistetään laajasti tiedolla johtamista ja digitalisaatiota. Kaupungissa on onnistuttu lisäämään ymmärrystä organisaatiolle tärkeistä johtamisen aiheista ja vähentämään raportoinnin edellyttämää manuaalista työtä.

Kaupunkien johtamisessa tarvitaan faktatietoihin perustuvaa päätöksentekoa. Siinä auttavat raportointiratkaisut, jotka tarjoavat eri lähteistä saatavaa käyttövalmista dataa. Jyväskylässä aiheeseen on tartuttu aktiivisesti ja tietoa halutaan valjastaa hyötykäyttöön entistä laajemmin.

CGI valittiin puitetoimittajaksi kaupungin raportoinnin, tietovarastoinnin ja tiedolla johtamisen alueella vuonna 2022. Sen myötä olemme tuottaneet kaupungille tiedolla johtamisen advisor-palvelua sekä raportointikokonaisuuksia Microsoftin tietoalustalla.

 

Tavoitteena tietoon perustuva ja yhtenäinen tilannekuva

Tiedolla johtamisen haasteena on datan määrä eksponentiaalinen kasvu. Datasta ainoastaan murto-osa päätyy hyötykäyttöön, sillä sitä on paljon hajallaan eri lähteissä. Tämä vaikeuttaa dataan perustuvan yhtenäisen tilannekuvan muodostamista.

Uusin yhteistyön puitteissa tehty raportointikokonaisuus on Elinkeinopalveluiden käyttöön tehdyt elinvoimamittarit, jotka mahdollistavat muun muassa alueellisten analyysien tekemisen yritysten hyvinvoinnista useasta tietolähteestä koottuna.

Visuaalisen ja helppokäyttöisen raportointityökalun avulla voidaan myös tarkastella monipuolisesti alueen yrityskantaa, liiketoiminnan kehittymistä sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

”Raportointityökalun avulla saamme entistä paremmin yhteisen, ajantasaisen näkymän alueen elinkeinotoiminnan tilanteesta. Yhteinen tilannekuva auttaa suuntaamaan toimenpiteitä sinne mihin niitä tarvitaan sekä arvioimaan toimintamme vaikuttavuutta” kertoo Jyväskylän kaupungin elinkeinopalveluiden projektisuunnittelija Leena Martin.

 

Sujuvaa yhteistyötä ja syväosaamista kaupungin käyttöön

Jyväskylässä luonnehditaan yhteistyötä kaikin puolin onnistuneeksi.

“CGI:n asiantuntijoiden laaja tietotaito ja tuntemus datan hyödyntämisen parhaista käytönnöistä on edistänyt kaupungin tietojohtamisen periaatteita ilahduttavalla tavalla”, kertoo Jyväskylän kaupungin raportointiasiantuntija Kaisu Paavola.

Hyvän tekemisen lisäksi prosessi on herättänyt uusia kehitysideoita, joita on mahdollisuus työstää eteenpäin tulevaisuudessa.