Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta. Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto luottaa paikalliseen uudistumishaluun muutostilanteessa ja nostaa asukaskokemuksen keskiöön.

Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto ja CGI:n kunta-alalla toimiva johtaja Sami Sulkko keskustelevat What’s next -podcastissa siitä, miten suurien haasteiden kanssa painivat kunnat ja kaupungit selviävät tulevaisuudessa.

“Yleinen kehitys Jyväskylässä näyttää tosi hyvältä, tuoreiden tulosten mukaan väkimäärä on kasvanut enemmän kuin 6-7 vuoteen. Tavoitetila on, että kasvu jatkuu, koska siitä seuraa hyviä asioita elinvoimalle, painoarvolle suhteessa valtion päätöksentekoon ja monelle muullekin asialle. Muutokset ja yleinen epävarmuus haastavat tilannetta, mutta kehitysnäkymät ovat hyvät”, kuvaa Koivisto Jyväskylän tilannetta.

Vuoden 2023 alussa voimaan astuva sote-uudistus vaikuttaa kuntien tehtäviin ja niitä koskevaan rahoitukseen, verotusoikeuteen ja valtionosuusjärjestelmään, omaisuuteen, velkoihin ja sopimuksiin sekä henkilöstöön. Kuntasektorin työntekijämäärä vähentyy merkittävästi.

Suurin huolenaihe muutoksen keskellä on kuntatalous. Ensi vuosi vielä näyttää hyvältä verotilityshäntien vuoksi, mutta vuonna 2024 totuus valkenee, kun valtionosuuksia ryhdytään leikkaamaan. Tämä tarkoittaa, että tehostamistoimenpiteille on suuri tarve.

“Toisaalta taloudellinen uudistus on valtava, mutta strategisesta näkökumasta katsottuna muutos ei ole kovin suuri. Jatkossakin kaupungit edistävät kuntalain 1 § mukaan asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa”, muistuttaa Koivisto.

 

Digitalisaatiolla on valtava merkitys kaupungin strategian tavoitteiden saavuttamiseksi

Jyväskylän kaupunkistrategian mukaan visiona on olla kasvava ja kansainvälinen sivistyskaupunki sekä missiona edistää kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Jyväskylällä on myös esimerkillisesti strategiasta johdettu digiohjelma.

“Digiohjelma on keskeinen väline, jolla strategian kaikkia tavoitteita konkretisoidaan”, Koivisto korostaa digitalisaation tärkeyttä.

Talouden tehostaminen ja asukkaiden parempi palvelu toimivat ajurina palvelutuotannon uudistamiseen ja digitalisaation hyödyntämiseen. Kaupunkien tulee koko ajan tarkastella, miten asioita voidaan tehdä paremmin. Digitalisaatio ja uudet teknologiat ovat tässä avainasemassa.

Koivisto tunnistaa kaksi keskeistä haastetta digitalisaation eteenpäin viemisessä:

  1. Pitäisi osata katsoa yli hallinnon rajojen ja perinteisen toimintatavan ja asettaa asukas keskiöön. Miettiä mikä on asukkaiden saama lisäarvo ja heille paras tapa käyttää kunnan palveluita – niin, ettei heidän tarvitsisi maksaa ihan mahdottomasti veroja

  2. Pitäisi osata tunnistaa mitä kaikkea teknologia mahdollistaa

Kun nämä asiat kohtaavat saadaan asioita hoitumaan. Parhaat päätökset syntyvät, kun saadaan vielä valjastettua oikea tieto hyötykäyttöön kaikille päättäjille.

 

Avoin ilmapiiri ja kyky uudistua on avainasemassa kun katsotaan tulevaisuuteen

Asioita on välttämätöntä tehdä uudella tavalla. Koiviston mukaan Jyväskylästä löytyy kyllä avarakatseisuutta ja halua uudistua. Tähän tarvittavien keinojen ja konstien löytämiseksi hän peräänkuuluttaa tarvetta kumpanuuksille.

Tulevaisuudessa kaupunkien resurssit vaan niukkenevat ja samaan aikaan asukkaiden odotukset kuntien palveluille kasvavat. Kaupunkien pitää tehdä enemmän vähemmällä.

Digitalisaatiolla on valtava merkitys tässä yhtälössä ja se onkin suurin mahdollistaja positiivisen tulevaisuuden saavuttamiseksi. Digitalisaation kokonaisvaltainen hyödyntäminen on Koiviston mielestä ennen kaikkea johtamisen kysymys. Digitalisaation johtamisella luodaan edellykset parhaalle mahdolliselle tulokselle.

“Kun katsotaan pidemmälle tulevaisuuteen, vuonna 2030 Jyväskylä on mekittävästi isompi ja monipuolisempi koulutuskaupunki. Avoin ilmapiiri on jatkossakin todella tärkeää. Ilmapiiri täytyy olla sellainen, että kaupunkiin on asukkaiden helppo muuttaa myös ulkomailta. Investointeja pitää tehdä hauskan ja kiinnostavan kaupungin rakentamiseen. Tavoitteena on, että Jyväskylä on jatkossakin hyvä paikka elää”, Koivisto summaa.

Lopussa Koivisto vielä toivoo, että tulevaisuudessa muutokset ja uudistuminen olisi omissa käsissä. Nyt ohjaksissa olleet kriisit ja hallinnolliset uudistukset voisi jättää taakse. Olisipa rauhaa ja resursseja rakentaa vetovoimaista kaupunkia.